Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 49:1-33

Jakob profeterar över sina söner

(5 Mos 33:1-29)

1Jakob kallade sedan samman alla sina söner och sa: ”Ställ er här hos mig, så ska jag berätta för er vad som kommer att hända med er under kommande dagar.

2Kom hit och lyssna till mig, Jakobs söner,

lyssna till Israel, er far!

3Ruben, du min förstfödde, min styrka,

den första frukten av min kraft.

Du är den högste i ära, den störste i kraft.

4Men du är som svallande vatten,

därför ska du inte längre räknas som den förste,

för du gick till din fars säng,

du vanhelgade min bädd.

5Simon och Levi är bröder,

våldet är deras svärd.49:5 Betydelsen av det hebreiska uttrycket är osäker.

6Jag vill inte delta i deras råd,

inte vara i deras sällskap.

I vrede har de dödat män,

och oxar har de stympat i sitt övermod.

7Förbannad vare deras vrede, för den är våldsam

och deras grymhet som är så enorm.

Därför ska jag skingra dem i Jakob,

sprida ut dem till hela Israel.

8Juda, dina bröder kommer att prisa dig.

Du kommer att förgöra dina fiender.

Din fars söner ska böja sig inför dig.

9Juda är ett ungt lejon,

som reser sig från sitt byte.

Han lägger sig ned som ett lejon som slår sig till ro.

Vem vågar oroa honom?

10Spiran ska inte vika från Juda,

och inte härskarstaven från hans hand,

förrän den kommer som den tillhör.49:10 Grundtextens innebörd är osäker. Alternativa tolkningar är bl.a. förrän den/han kommer till Shilo; tills Shilo kommer; eller mottar tribut.

Alla folk ska lyda honom.

11Han binder sin åsna vid en vinstock,

ja, åsnefölet vid en utvald gren.

Han tvättar sina kläder i vin

och sin mantel i druvornas blod.

12Hans ögon är mörkare än vin

och hans tänder är vitare än mjölk.

13Sebulon ska bo vid havets strand

och bli en hamn för skeppen,

med sina gränser utsträckta till Sidon.

14Isaskar är en stark åsna,

som vilar bland fållorna.49:14 Eller: vid lägerelden. Eller: mellan sadelväskorna.

15När han ser hur skön viloplatsen är

och hur gott landet är,

böjer han sig ner

och går in under bördan av tvångsarbete.

16Dan49:16 Namnet Dan är en anspelning på hebreiskans verb för döma. ska ge sitt folk rättvisa,

som en av stammarna i Israel.

17Han ska vara som en orm på vägen,

en huggorm på stigen,

som stinger hästen i hälen,

så att dess ryttare faller av baklänges.

18Jag väntar på räddning från dig, Herre!

19Ett band av rövare ska överfalla Gad49:19 Namnet Gad är en anspelning på hebreiskans verb för (över)falla.,

men han ska falla dem i ryggen.

20Asher ska laga till utsökta maträtter

som passar en konungs bord.

21Naftali är som en hind, som man släppt lös

och som föder välskapta kalvar49:21 Eller talar vackra ord..

22Josef är ett ungt fruktträd,

ett ungt fruktträd vid källan.

Hans grenar når över muren.

23Han ansätts bittert av skyttarna,

av bågskyttar som går till anfall,

24men han håller sin båge stadigt med fast arm,

för Jakobs Mäktige, Herden, Israels Klippa, stöder honom.

25Din fars Gud ska hjälpa dig,

den Väldige ska välsigna dig

med himlens välsignelser ovanifrån

och med djupets välsignelser underifrån,

med bröstets och livmoderns välsignelser.

26Din fars välsignelser sträcker sig högre

än de uråldriga bergen,49:26 Eller: än mina fäders välsignelser

än de eviga höjdernas härlighet.

Detta ska vara välsignelserna över Josef,

över hjässan på honom som är fursten bland bröderna.

27Benjamin är en hungrig varg.

Han uppslukar sitt rov på morgonen,

och på kvällen delar han bytet.”

28Detta är alla Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sa till dem när han gav dem var och en sin egen välsignelse.

29Sedan befallde han dem: ”Jag ska snart samlas till mitt folk, och då ska ni begrava mig hos mina förfäder i Kanaans land, i grottan på hettiten Efrons åker, 30grottan på åkern i Makpela vid Mamre i Kanaan, den åker som Abraham köpte av hettiten Efron som begravningsplats. 31Där är Abraham och hans hustru Sara begravda. Där ligger också Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea. 32Det är den åker och grotta som köptes från hettiterna.”

33När Jakob hade gett dessa befallningar till sina söner, drog han upp sina fötter i sängen, drog sitt sista andedrag, dog och förenades så med sina fäder.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 49:1-33

Iacov își binecuvântează fiii

1Iacov i‑a chemat pe fiii săi și a zis: „Adunați‑vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele de pe urmă.

2Adunați‑vă și ascultați, fiii lui Iacov!

Ascultați‑l pe tatăl vostru, Israel!

3Ruben, tu ești întâiul meu născut,

puterea și primul rod al vigorii mele,

deosebit în demnitate și deosebit în putere.

4Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea,

pentru că te‑ai suit în patul tatălui tău

și, suindu‑te în el, l‑ai pângărit.

5Simeon și Levi sunt frați;

săbiile5 Sensul termenului ebraic este nesigur, probabil desemnând numele unei arme. lor sunt arme ale violenței.

6Să nu intre sufletul meu la sfatul lor,

să nu se unească gloria6 Cu referire la suflet, cea mai nobilă parte a ființei umane. mea cu adunarea lor,

pentru că în mânia lor au ucis oameni

și în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.

7Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă

și furia lor, pentru că este nemiloasă.

Îi voi risipi în Iacov

și îi voi împrăștia în Israel.

8Iuda8 Iuda poate fi derivat din termenul ebraic pentru laudă., frații tăi te vor lăuda.

Mâna ta va fi pe ceafa dușmanilor tăi,

iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.

9Iuda este un pui de leu.

Tu te‑ai întors de la pradă, fiule.

El se apleacă, se întinde ca un leu,

ca o leoaică – cine‑l va trezi?

10Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,

nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale,

până va veni Șilo10 Sau: până va veni Cel Căruia îi aparține (sceptrul); ori: până ce tributul Îi va fi adus.;

de El vor asculta popoarele.

11El își leagă măgarul de viță

și mânzul măgăriței lui de cea mai aleasă viță.

Își spală hainele în vin

și îmbrăcămintea în sângele strugurilor.

12Ochii îi sunt roșii de vin,

iar dinții îi sunt albi de lapte.

13Zabulon va locui pe coasta mării,

va fi un liman pentru corăbii,

iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.

14Isahar este un măgar puternic,

care se culcă între două staule14 Sau: desagi; sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul cuvântului ebraic este nesigur..

15Când va vedea că locul de odihnă este bun

și că țara este frumoasă,

își va pleca umărul să ducă povara

și va ajunge rob la muncă de corvoadă.

16Dan16 Dan înseamnă El judecă. îl va judeca pe poporul său,

ca una dintre semințiile lui Israel.

17Dan va fi un șarpe pe drum,

o viperă pe cărare,

mușcând caii de călcâie,

făcând călărețul să cadă pe spate.

18În izbăvirea Ta nădăjduiesc, Doamne!

19Pe Gad19 Gad poate însemna și atac sau bandă jefuitoare. îl va ataca o ceată jefuitoare,

dar și el o va ataca la călcâie.

20Hrana lui Așer va fi bogată

și el va oferi delicatese împărătești.

21Neftali este o cerboaică lăsată liberă,

care spune cuvinte frumoase.21 Sau: liberă, / ce naște niște pui minunați.

22Iosif este o viță roditoare22 Sau: un pom roditor.,

o viță roditoare lângă un izvor,

ale cărei ramuri se înalță peste zid22 Sau, foarte probabil: Iosif este un măgar sălbatic, / un măgar sălbatic lângă un izvor, / ai cărui mânji țopăie peste zid. Triburile sunt comparate de obicei cu un animal, nu cu o plantă..

23Arcașii l‑au atacat fioros,

au tras spre el și l‑au urât.

24Totuși, arcul lui a rămas tare,

iar brațele mâinilor sale au fost întărite

de mâinile Puternicului lui Iacov,

de Păstorul, Stânca lui Israel,

25de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta,

de Cel Atotputernic25 Ebr.: Șadai, Care te va binecuvânta

cu binecuvântările cerurilor de sus,

cu binecuvântările adâncului de jos,

cu binecuvântările sânilor și ale pântecului.

26Binecuvântările tatălui tău sunt mai presus

decât binecuvântările celor ce m‑au procreat,26 Sau: decât binecuvântările munților veșnici

decât darurile dealurilor veșnice.

Acestea să fie pe capul lui Iosif,

pe creștetul capului celui deosebit de frații săi.26 Sau: capului prințului fraților săi.

27Beniamin este un lup care sfâșie;

dimineața el își devorează vânatul,

iar seara împarte prada.“

Moartea și îngroparea lui Iacov

28Toate acestea sunt cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și acestea sunt cuvintele pe care li le‑a spus tatăl lor când i‑a binecuvântat. I‑a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare potrivită.

29Apoi le‑a poruncit și le‑a zis: „Eu voi fi adăugat la poporul meu. Înmormântați‑mă alături de părinții mei, în peștera care se află în ogorul hititului Efron, 30ogorul Mahpela, aproape de Mamre, în țara Canaan. Avraam a cumpărat‑o împreună cu ogorul de la hititul Efron, ca teren pentru înmormântare. 31Acolo au fost înmormântați Avraam și Sara, soția sa, acolo au fost înmormântați Isaac și Rebeca, soția sa, și acolo am înmormântat‑o eu pe Lea. 32Ogorul și peștera care se află pe el au fost cumpărate de la fiii lui Het.“

33Când a terminat de dat porunci fiilor săi, Iacov și‑a tras picioarele în pat, și‑a dat suflarea și a fost astfel adăugat la poporul său.