Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 49:1-33

Jakob profeterar över sina söner

(5 Mos 33:1-29)

1Jakob kallade sedan samman alla sina söner och sa: ”Ställ er här hos mig, så ska jag berätta för er vad som kommer att hända med er under kommande dagar.

2Kom hit och lyssna till mig, Jakobs söner,

lyssna till Israel, er far!

3Ruben, du min förstfödde, min styrka,

den första frukten av min kraft.

Du är den högste i ära, den störste i kraft.

4Men du är som svallande vatten,

därför ska du inte längre räknas som den förste,

för du gick till din fars säng,

du vanhelgade min bädd.

5Simon och Levi är bröder,

våldet är deras svärd.49:5 Betydelsen av det hebreiska uttrycket är osäker.

6Jag vill inte delta i deras råd,

inte vara i deras sällskap.

I vrede har de dödat män,

och oxar har de stympat i sitt övermod.

7Förbannad vare deras vrede, för den är våldsam

och deras grymhet som är så enorm.

Därför ska jag skingra dem i Jakob,

sprida ut dem till hela Israel.

8Juda, dina bröder kommer att prisa dig.

Du kommer att förgöra dina fiender.

Din fars söner ska böja sig inför dig.

9Juda är ett ungt lejon,

som reser sig från sitt byte.

Han lägger sig ned som ett lejon som slår sig till ro.

Vem vågar oroa honom?

10Spiran ska inte vika från Juda,

och inte härskarstaven från hans hand,

förrän den kommer som den tillhör.49:10 Grundtextens innebörd är osäker. Alternativa tolkningar är bl.a. förrän den/han kommer till Shilo; tills Shilo kommer; eller mottar tribut.

Alla folk ska lyda honom.

11Han binder sin åsna vid en vinstock,

ja, åsnefölet vid en utvald gren.

Han tvättar sina kläder i vin

och sin mantel i druvornas blod.

12Hans ögon är mörkare än vin

och hans tänder är vitare än mjölk.

13Sebulon ska bo vid havets strand

och bli en hamn för skeppen,

med sina gränser utsträckta till Sidon.

14Isaskar är en stark åsna,

som vilar bland fållorna.49:14 Eller: vid lägerelden. Eller: mellan sadelväskorna.

15När han ser hur skön viloplatsen är

och hur gott landet är,

böjer han sig ner

och går in under bördan av tvångsarbete.

16Dan49:16 Namnet Dan är en anspelning på hebreiskans verb för döma. ska ge sitt folk rättvisa,

som en av stammarna i Israel.

17Han ska vara som en orm på vägen,

en huggorm på stigen,

som stinger hästen i hälen,

så att dess ryttare faller av baklänges.

18Jag väntar på räddning från dig, Herre!

19Ett band av rövare ska överfalla Gad49:19 Namnet Gad är en anspelning på hebreiskans verb för (över)falla.,

men han ska falla dem i ryggen.

20Asher ska laga till utsökta maträtter

som passar en konungs bord.

21Naftali är som en hind, som man släppt lös

och som föder välskapta kalvar49:21 Eller talar vackra ord..

22Josef är ett ungt fruktträd,

ett ungt fruktträd vid källan.

Hans grenar når över muren.

23Han ansätts bittert av skyttarna,

av bågskyttar som går till anfall,

24men han håller sin båge stadigt med fast arm,

för Jakobs Mäktige, Herden, Israels Klippa, stöder honom.

25Din fars Gud ska hjälpa dig,

den Väldige ska välsigna dig

med himlens välsignelser ovanifrån

och med djupets välsignelser underifrån,

med bröstets och livmoderns välsignelser.

26Din fars välsignelser sträcker sig högre

än de uråldriga bergen,49:26 Eller: än mina fäders välsignelser

än de eviga höjdernas härlighet.

Detta ska vara välsignelserna över Josef,

över hjässan på honom som är fursten bland bröderna.

27Benjamin är en hungrig varg.

Han uppslukar sitt rov på morgonen,

och på kvällen delar han bytet.”

28Detta är alla Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sa till dem när han gav dem var och en sin egen välsignelse.

29Sedan befallde han dem: ”Jag ska snart samlas till mitt folk, och då ska ni begrava mig hos mina förfäder i Kanaans land, i grottan på hettiten Efrons åker, 30grottan på åkern i Makpela vid Mamre i Kanaan, den åker som Abraham köpte av hettiten Efron som begravningsplats. 31Där är Abraham och hans hustru Sara begravda. Där ligger också Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea. 32Det är den åker och grotta som köptes från hettiterna.”

33När Jakob hade gett dessa befallningar till sina söner, drog han upp sina fötter i sängen, drog sitt sista andedrag, dog och förenades så med sina fäder.

New International Reader’s Version

Genesis 49:1-33

Jacob Gives Blessings to His Sons

1Then Jacob sent for his sons. He said, “Gather around me so I can tell you what will happen to you in days to come.

2“Sons of Jacob, come together and listen.

Listen to your father Israel.

3“Reuben, you are my oldest son.

You were my first child. You were the first sign of my strength.

You were first in honor. You were first in power.

4But you are as unsteady as water. So you won’t be first anymore.

You had sex with my concubine on my bed.

You lay on my couch and made it ‘unclean.’

5“Simeon and Levi are brothers.

Their swords have killed a lot of people.

6I won’t share in their plans.

I won’t have anything to do with them.

They became angry and killed people.

They cut the legs of oxen just for the fun of it.

7May the Lord put a curse on them

because of their terrible anger.

I will scatter them in Jacob’s land.

I will spread them around in Israel.

8“Judah, your brothers will praise you.

Your enemies will be brought under your control.

Your father’s sons will bow down to you.

9Judah, you are like a lion’s cub.

You return from hunting, my son.

Like a lion, you lie down and sleep.

You are like a mother lion. Who dares to wake you up?

10The right to rule will not leave Judah.

The ruler’s scepter will not be taken from between his feet.

It will be his until the king it belongs to will come.

The nations will obey that king.

11He will tie his donkey to a vine.

He will tie his colt to the very best branch.

He will wash his clothes in wine.

He will wash his robes in the red juice of grapes.

12His eyes will be darker than wine.

His teeth will be whiter than milk.

13“Zebulun will live by the seashore.

He will become a safe harbor for ships.

His border will go out toward Sidon.

14“Issachar is like a wild donkey

lying down among the sheep pens.

15He sees how good his resting place is.

He sees that his land is pleasant.

So he will carry a heavy load on his back.

He will obey when he’s forced to work.

16“Dan will do what is fair for his people.

He will do it as one of the tribes of Israel.

17Dan will be a snake by the side of the road.

He will be a poisonous snake along the path.

It bites the horse’s heels

so that the rider falls off backward.

18Lord, I look to you to save me.

19“Gad will be attacked by a group of robbers.

But he will attack them as they run away.

20“Asher’s food will be rich and sweet.

He will provide food that even a king would enjoy.

21“Naphtali is a female deer set free

and gives birth to beautiful fawns.

22“Joseph is a vine that grows a lot of fruit.

It grows close by a spring.

Its branches climb over a wall.

23Mean people shot arrows at him.

They shot at him because they were angry.

24But his bow remained steady.

His strong arms moved freely.

The hand of the Mighty God of Jacob was with him.

The Shepherd, the Rock of Israel, stood by him.

25Joseph, your father’s God helps you.

The Mighty God blesses you.

He gives you blessings from the sky above.

He gives you blessings from the deep springs below.

He blesses you with children and with a mother’s milk.

26Your father’s blessings are great.

They are greater than the blessings from the age-old mountains.

They are greater than the gifts from the ancient hills.

Let all those blessings rest on the head of Joseph.

Let them rest on the head of the one who is prince among his brothers.

27“Benjamin is a hungry wolf.

In the morning he eats what he has killed.

In the evening he shares what he has stolen.”

28All these are the 12 tribes of Israel. That’s what their father said to them when he blessed them. He gave each one the blessing that was just right for him.

Jacob Dies

29Then Jacob gave directions to his sons. He said, “I’m about to join the members of my family who have already died. Bury me with them in the cave in the field of Ephron, the Hittite. 30The cave is in the field of Machpelah near Mamre in Canaan. Abraham had bought it as a place where he could bury his wife’s body. He had bought the cave and the field from Ephron, the Hittite. 31The bodies of Abraham and his wife Sarah were buried there. So were the bodies of Isaac and his wife Rebekah. I also buried Leah’s body there. 32Abraham bought the field and the cave from the Hittites.”

33When Jacob had finished telling his sons what to do, he pulled his feet up into his bed. Then he took his last breath and died. He joined the members of his family who had already died.