Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 40:1-23

Josef tyder drömmar i fängelset

1Någon tid senare hände det sig att den egyptiske kungens vinsmakare40:1 Eller munskänk. I uppgiften ingick ett omfattande ansvar för både drycker och dryckesvanor. och bagare förbröt sig mot sin herre, kungen i Egypten. 2Farao blev så arg på sina båda hovmän, sin förste vinsmakare och sin chefsbagare, 3att han lät sätta båda två i häkte hos befälhavaren för livgardet i det fängelse där Josef satt. 4Befälhavaren satte Josef till att betjäna dem. De blev kvar där en tid. 5Båda hovmännen, den egyptiske kungens vinsmakare och bagaren, hade under samma natt i fängelset var sin dröm men med olika betydelser. 6På morgonen när Josef kom till dem lade han märke till att de såg nedstämda ut.

7”Varför ser ni så sorgsna ut?” frågade han faraos hovmän, som satt där i fängelset tillsammans med honom i hans husbondes hus. 8”Vi har båda drömt i natt, men det finns ingen här som kan berätta vad drömmarna betyder”, svarade de. ”Att tolka är Guds uppgift”, svarade Josef. ”Berätta för mig vad ni såg!”

9Vinsmakaren berättade sin dröm för Josef: ”I min dröm såg jag framför mig en vinstock 10med tre grenar som började knoppas och blomma, och snart fanns det klasar med mogna vindruvor. 11Jag höll faraos vinbägare i handen, och jag tog vindruvorna och kramade ur saften i bägaren och gav honom att dricka.”

12”Det här är vad drömmen betyder”, sa Josef. ”De tre grenarna betyder tre dagar. 13Inom tre dagar ska farao lyfta upp ditt huvud och ge dig din ställning som vinsmakare tillbaka. Då ska du åter sätta faraos bägare i hans hand som du gjorde förut när du var hans vinsmakare. 14Men tänk på mig när det går bra för dig och visa mig den vänligheten att du nämner om mig för farao, så att jag slipper ut härifrån! 15Först blev jag bortrövad från hebréernas land och nu sitter jag i denna fängelsehåla trots att jag inte har gjort något ont.”

16När mästerbagaren såg att uttydningen av den första drömmen blev så bra, berättade också han sin dröm för Josef. ”I min dröm hade jag tre korgar med bröd på huvudet. 17I den översta korgen fanns många olika slags bakverk till farao, men fåglarna kom och åt upp dem ur korgen på mitt huvud.”

18”Uttydningen är att de tre korgarna betyder tre dagar”, sa Josef till honom. 19”Inom tre dagar ska farao lyfta upp ditt huvud och ta det av dig. Han ska hänga upp din kropp på en påle. Då ska fåglarna komma och äta ditt kött.”

20Tre dagar senare inföll faraos födelsedag, och han hade ordnat en fest för folket i palatset. Han upphöjde då inför hovet både vinsmakaren och mästerbagaren: 21Vinsmakaren fick upprättelse och sin ställning tillbaka, så att han åter räckte bägaren åt farao, 22medan mästerbagaren blev upphängd, precis som Josef hade uttytt drömmarna. 23Men vinsmakaren glömde bort Josef och ägnade honom inte mer en tanke.

New International Version – UK

Genesis 40:1-23

The cupbearer and the baker

1Some time later, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master, the king of Egypt. 2Pharaoh was angry with his two officials, the chief cupbearer and the chief baker, 3and put them in custody in the house of the captain of the guard, in the same prison where Joseph was confined. 4The captain of the guard assigned them to Joseph, and he attended them.

After they had been in custody for some time, 5each of the two men – the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were being held in prison – had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own.

6When Joseph came to them the next morning, he saw that they were dejected. 7So he asked Pharaoh’s officials who were in custody with him in his master’s house, ‘Why do you look so sad today?’

8‘We both had dreams,’ they answered, ‘but there is no-one to interpret them.’

Then Joseph said to them, ‘Do not interpretations belong to God? Tell me your dreams.’

9So the chief cupbearer told Joseph his dream. He said to him, ‘In my dream I saw a vine in front of me, 10and on the vine were three branches. As soon as it budded, it blossomed, and its clusters ripened into grapes. 11Pharaoh’s cup was in my hand, and I took the grapes, squeezed them into Pharaoh’s cup and put the cup in his hand.’

12‘This is what it means,’ Joseph said to him. ‘The three branches are three days. 13Within three days Pharaoh will lift up your head and restore you to your position, and you will put Pharaoh’s cup in his hand, just as you used to do when you were his cupbearer. 14But when all goes well with you, remember me and show me kindness; mention me to Pharaoh and get me out of this prison. 15I was forcibly carried off from the land of the Hebrews, and even here I have done nothing to deserve being put in a dungeon.’

16When the chief baker saw that Joseph had given a favourable interpretation, he said to Joseph, ‘I too had a dream: on my head were three baskets of bread.40:16 Or three wicker baskets 17In the top basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, but the birds were eating them out of the basket on my head.’

18‘This is what it means,’ Joseph said. ‘The three baskets are three days. 19Within three days Pharaoh will lift off your head and impale your body on a pole. And the birds will eat away your flesh.’

20Now the third day was Pharaoh’s birthday, and he gave a feast for all his officials. He lifted up the heads of the chief cupbearer and the chief baker in the presence of his officials: 21he restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh’s hand – 22but he impaled the chief baker, just as Joseph had said to them in his interpretation.

23The chief cupbearer, however, did not remember Joseph; he forgot him.