Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 4:1-26

Kain och Abel

Kain mördar Abel

1Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Kain4:1 Namnet Kain betyder ungefär jag har fått/producerat., för hon sa: ”Med Herrens hjälp har jag fått en människa!” 2Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev herde, medan Kain blev lantbrukare. 3En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till Herren. 4Också Abel kom med de feta köttstyckena från sina förstfödda lamm. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, 5men inte på Kain och hans offer. Detta gjorde Kain vred, och han sänkte blicken.

6”Varför är du så vred?” frågade Herren. ”Varför sänker du huvudet? 7Om du gör rätt är du ju accepterad, men om du inte gör rätt, lurar synden vid dörren. Synden åtrår dig, men du ska råda över den!”

8Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans4:8 Översättningens formulering följer här mer den samaritanska texten, Vulgata, Septuaginta och syriska Peshitta; det rör sig dock bara om en nyansskillnad.. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom.

9Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” ”Det vet jag inte”, sa Kain. ”Ska jag hålla reda på min bror?”

10Men Herren sa: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. 11Från och med nu är du förbannad och förvisad från den mark som öppnade sin mun för att ta emot din brors blod ur din hand. 12Den kommer inte längre att ge dig någon skörd. Du ska vara hemlös och fredlös och irra omkring på jorden.”

13Kain svarade Herren: ”Mitt straff är större än jag kan bära,4:13 Eller, enligt Septuaginta: Mitt brott är för stort för att förlåtas, 14för du har förvisat mig från min mark och från dig själv och gjort mig till en rastlös vandrare. Vem som helst som ser mig kan döda mig.” 15Då svarade Herren: ”De kommer inte att döda dig, för jag ska ge ett sju gånger värre straff åt den som gör det.” Sedan satte Herren ett märke på Kain, för att ingen som mötte honom skulle döda honom. 16Kain gick sedan bort från Herren och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Kains ättlingar

17Därefter låg Kain med sin hustru, och hon blev gravid och födde Henok. När Kain sedan byggde en stad, kallade han den Henok efter sin son.

18Henok var Irads far. Irad var Mechujaels far, Mechujael var Metushaels far, Metushael var Lemeks far.

19Lemek gifte sig med två kvinnor – Ada och Silla. 20Ada födde ett barn som hette Javal, och han blev stamfar för alla som bor i tält och lever av boskapsskötsel. 21Hans bror hette Juval, och han var den förste att spela lyra och flöjt. 22Silla födde Tuval Kain. Han var den förste att gjuta redskap av koppar och järn. Tuval Kain hade en syster som hette Naama.

23En dag sa Lemek till sina båda hustrur:

”Ada och Silla, hör på!

Lemeks hustrur, hör mina ord!

Jag har dödat en man för att han sårat mig,

en ung man för att han skadat mig. 4:23 Som tecken på det dåvarande världsläget som nu präglades av våld och på hans egen skrytsamhet, kan versen också tolkas: Jag skulle kunna döda en man för att han sårar mig, en ung man för att han skadar mig.

24Kain ska hämnas sju gånger,

men Lemek sjuttiosju gånger!”

Adams släkttavla genom Set

25Adam låg igen med sin hustru, och hon födde ytterligare en son. Han fick namnet Set4:25 Namnet betyder ungefär skänkt, given., för Eva sa: ”Gud har gett mig en annan son i stället för honom som Kain dödade.” 26Set fick en son som han kallade Enosh. Det var under dennes livstid som människorna började åkalla Herrens namn.

New Russian Translation

Бытие 4:1-26

Каин и Авель

1Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина4:1 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «приобретать».. Она сказала: «С помощью Господа я приобрела человека». 2Потом она родила его брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. 3Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли, 4а Авель пожертвовал жирные части4:4 Жирные части – курдюк и жир с внутренностей жертвенных животных сжигались в качестве приношения Богу (см. Лев. 3:3-5, 14-17; 7:3-5). В переносном смысле эти части означали все самое лучшее и ценное. первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Господу, 5но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от гнева.

6Тогда Господь сказал Каину:

– Почему ты сердишься? Почему твое лицо потемнело? 7Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним.

8Каин сказал своему брату Авелю:

– Пойдем в поле4:8 Пойдем в поле – эти слова, содержащиеся в ряде древних переводов Ветхого Завета, отсутствуют в нормативном еврейском тексте..

Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его.

9Тогда Господь сказал Каину:

– Где твой брат Авель?

– Не знаю, – ответил тот. – Разве я сторож моему брату?

10Господь сказал:

– Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко Мне из земли. 11Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая разверзлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. 12Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить4:12 Букв.: «давать своей силы». для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем.

13Каин сказал Господу:

– Мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. 14Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от Твоего присутствия: я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьет меня.

15Но Господь сказал ему:

– Нет. Если кто убьет Каина, тот примет за это семикратное возмездие.

И Господь сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 16Каин ушел от Господа и жил в земле Нод4:16 По звучанию это название напоминает еврейское слово, означающее «скитание» (см. ст. 12 и 14)., к востоку от Эдема.

Потомки Каина

17Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха. 18У Еноха родился Ирад, у Ирада родился Мехиаель, у Мехиаеля родился Метушаэл, и у Метушаэла родился Ламех.

19Ламех взял себе в жены двух женщин: одну звали Ада, другую Цилла. 20Ада родила Иавала: он стал отцом тех, кто живет в шатрах и разводит скот. 21Его брата звали Иувал: он стал отцом всех, кто играет на арфе и свирели. 22У Циллы тоже был сын, Тувал-Каин, который ковал все виды орудий из бронзы и железа4:22 Или: «который обучал всех, кто работал с бронзой и железом».. Сестрой Тувал-Каина была Наама.

23Ламех сказал своим женам:

– Ада и Цилла, послушайте меня,

жены Ламеха, внимайте моим словам.

Я убил4:23 Или: «я убью». мужчину за то, что он ранил меня,

юношу за то, что он ударил меня.

24Если за Каина отомстится в семь раз,

то за Ламеха в семьдесят семь раз.

Сиф и Енос

25Адам вновь познал жену свою, и она родила сына и назвала его Сиф4:25 Возможное значение этого имени: «даровал»., говоря: «Бог даровал мне другое дитя вместо Авеля, которого убил Каин». 26У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос.

В то время люди начали призывать имя Господа.