Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 38:1-30

Juda och Tamar

1Vid den tiden lämnade Juda sina bröder och flyttade till Adullam. Han bodde hos en man som hette Hira. 2Där träffade han en kanaaneisk flicka, dotter till Shua, som han gifte sig med. Han låg med henne 3och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Er. 4Så väntade hon barn igen och födde en son som hon gav namnet Onan. 5Hon födde ytterligare en son som hon gav namnet Shela. Shela föddes i Kesiv.

6Till sin förstfödde son Er skaffade Juda en hustru som hette Tamar. 7Men Er, Judas förstfödde, var en ogudaktig man inför Herren och därför dödade Herren honom.

8Då sa Juda till Onan: ”Ligg med din brors hustru och fullfölj din svågerplikt38:8 Syftar på leviratlagen som innebar att en död, barnlös mans bror skulle gifta sig med änkan, och deras förste son skulle räknas som son till den avlidne brodern. Se 5 Mos 25:5f. gentemot henne, så att din bror får avkomma.” 9Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans eget. När han låg med sin brors hustru, lät han sin säd spillas på marken för att inte skaffa en son38:9 …barnet…son…Ordagrant …säd…säd…dvs. …avkomma…avkomma…, men utifrån 5 Mos 25:5-6 är det klart att det rörde sig om en förstfödd son. åt brodern. 10I Herrens ögon var detta ont. Därför dödade han även Onan. 11Då sa Juda till sin svärdotter Tamar: ”Lev nu som änka i din fars hus, tills min son Shela blivit gammal nog att gifta sig.” Han var rädd och tänkte att kanske också Shela skulle dö, liksom hans bröder. Tamar flyttade då hem till sin far.

12Efter en lång tid dog Judas hustru, Shuas dotter. När sorgetiden var över, gick Juda och hans vän adullamiten Hira till Timna till fårklippningen där. 13När det berättades för Tamar att hennes svärfar hade gått för att klippa fåren i Timna, 14tog hon av sig sina änkekläder, tog på sig en slöja och höljde sig38:14 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, möjligen sminkade sig.. Så satte hon sig vid porten till Enajim på vägen till Timna. Hon hade vid det laget insett att hon inte skulle ges som hustru till Shela fast denne nu var fullvuxen. 15Juda lade märke till henne och trodde att hon var en prostituerad, eftersom hennes ansikte var beslöjat. 16Därför gick han till henne där hon satt vid vägen och föreslog att hon skulle ligga med honom, ovetande om att hon var hans egen svärdotter. ”Hur mycket tänker du betala mig?” frågade hon.

17”Jag kan skicka dig en killing från min hjord”, föreslog Juda. ”Och vilken pant tänker du ge mig tills du har skickat geten?” frågade hon. 18”Vad vill du ha för pant?” undrade han. ”Ditt sigill, sigillsnodden och din vandringsstav”, svarade hon. Han gav henne vad hon begärde. När han sedan låg med henne, blev hon med barn. 19Sedan gick hon därifrån, tog av sig slöjan och klädde sig i sina änkekläder igen.

20Juda skickade sin vän från Adullam för att ta killingen till henne och hämta tillbaka den pant som han hade gett henne, men han kunde inte hitta henne. 21Då frågade han männen där: ”Var finns den där tempelprostituerade38:21 Tempelprostituerade, eller tempelflickor, ordagrant heliga, var prostituerade som tjänstgjorde i de kanaaneiska avgudatemplen. som brukar hålla till vid vägen i Enajim?” ”Vi har aldrig haft någon tempelprostituerad här”, svarade de. 22Då gick han tillbaka till Juda och berättade att han inte kunnat hitta henne någonstans och han talade om att männen på platsen sagt att det inte varit någon tempelprostituerad där. 23”Låt henne få behålla sakerna då!” sa Juda. ”Annars riskerar vi att skämma ut oss. Jag skickade ju ändå killingen, men du kunde inte hitta henne.”

24Tre månader senare berättades det för Juda att hans svärdotter Tamar hade horat och nu var med barn. ”För ut henne och bränn henne!” befallde Juda. 25Men när de förde ut henne, skickade hon detta budskap till sin svärfar: ”Jag är gravid genom mannen som äger dessa saker: sigillet, snodden och vandringsstaven. Se efter om du känner igen dem!”

26Juda erkände att de tillhörde honom och sa: ”Hon är rättfärdigare än jag, för jag gav henne inte till min son Shela.” Juda låg aldrig med Tamar igen.

27När det var dags för Tamar att föda, visade det sig att det var tvillingpojkar. 28Vid förlossningen stack den ene fram en hand. Barnmorskan band en röd tråd runt handleden och sa: ”Denne kom ut först.” 29Men han drog tillbaka sin hand och den andre kom ut först. ”Så du bryter dig fram!” sa hon. Därför fick han heta Peres38:29 Peres , hebreiska för bryta.. 30Strax efteråt föddes hans bror med den röda tråden runt handleden, och han fick namnet Serach38:30 Serach , hebreiska för röd, rödaktig..

New International Reader’s Version

Genesis 38:1-30

Judah and Tamar

1At that time, Judah left his brothers. He went down to stay with a man named Hirah from the town of Adullam. 2There Judah met the daughter of a man from Canaan. His name was Shua. Judah married her and slept with her. 3She became pregnant and had a son. They named him Er. 4She became pregnant again and had another son. She named him Onan. 5She had still another son. She named him Shelah. He was born at Kezib.

6Judah got a wife for his oldest son Er. Her name was Tamar. 7But Judah’s oldest son Er was evil in the Lord’s eyes. So the Lord put him to death.

8Then Judah said to Onan, “Sleep with your brother’s wife. After all, you are her brother-in-law. So carry out your duty to her. Provide children for your brother.” 9But Onan knew that the children wouldn’t belong to him. So every time he slept with his brother’s wife, he spilled his semen on the ground. He did it so he wouldn’t provide children for his brother. 10What he did was evil in the Lord’s eyes. So the Lord put him to death also.

11Then Judah spoke to his daughter-in-law Tamar. He said, “Live as a widow in your father’s home. Wait there until my son Shelah grows up.” Judah was thinking, “Shelah might die too, just like his brothers.” So Tamar went to live in her father’s home.

12After a long time Judah’s wife died. She was the daughter of Shua. When Judah got over his sadness, he went up to Timnah. His friend Hirah from Adullam went with him. Men were clipping the wool from Judah’s sheep at Timnah.

13Tamar was told, “Your father-in-law is on his way to Timnah to clip the wool from his sheep.” 14So she took off her widow’s clothes. She covered her face with a veil so people wouldn’t know who she was. Then she sat down at the entrance to Enaim. Enaim is on the road to Timnah. Tamar knew that Shelah had grown up. But she hadn’t been given to him as his wife.

15Judah saw her. He thought she was a prostitute because she had covered her face with a veil. 16He didn’t realize that she was his daughter-in-law. He went over to her by the side of the road. He said, “Come. Let me sleep with you.”

“What will you give me to sleep with you?” she asked.

17“I’ll send you a young goat from my flock,” he said.

“Will you give me something that belongs to you?” she asked. “I’ll keep it until you send the goat.”

18He said, “What should I give you?”

“Give me your official seal and the string that it hangs from,” she answered. “And give me your walking stick.” So he gave them to her. Then he slept with her. And she became pregnant by him. 19After she left, she took off her veil. She put on her widow’s clothes again.

20Judah sent his friend Hirah with the young goat he had promised. He wanted to get back what he had given to the woman. But his friend Hirah couldn’t find her. 21He asked the men who lived at Enaim, “Where’s the temple prostitute? She used to sit beside the road here.”

“There hasn’t been any temple prostitute here,” they said.

22So Hirah went back to Judah. He said, “I couldn’t find her. Besides, the men who lived there didn’t know anything about her. They said, ‘There hasn’t been any temple prostitute here.’ ”

23Then Judah said, “Let her keep what she has. I don’t want people making fun of us. After all, I did send her this young goat. We can’t help it if you couldn’t find her.”

24About three months later people brought word to Judah. They said, “Your daughter-in-law Tamar is guilty of being a prostitute. Now she’s pregnant.”

Judah said, “Bring her out! Have her burned to death!”

25As Tamar was being brought out, she sent a message to her father-in-law. She said, “I am pregnant by the man who owns these.” She continued, “Do you recognize this seal and string and walking stick? Do you know who they belong to?”

26Judah recognized them. He said, “She’s a better person than I am. I should have given her to my son Shelah, but I didn’t.” Judah never slept with Tamar again.

27The time came for Tamar to have her baby. There were twin boys inside her. 28As the babies were being born, one of them stuck out his hand. So the woman helping Tamar took a bright red thread. The woman tied it on the baby’s wrist. She said, “This one came out first.” 29But he pulled his hand back, and his brother came out first instead. She said, “Just look at how you have forced your way out!” So he was called Perez. 30Then his brother, who had the red thread on his wrist, came out. So he was named Zerah.