Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 25:1-34

Abraham dör

(1 Krön 1:32-33)

1Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura 2och hon födde honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

3Jokshans två söner hette Saba och Dedan. Dedans ättlingar var ashuréerna, letushéerna och leumméerna. 4Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

5Abraham gav allt han ägde till Isak. 6Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner, medan han fortfarande levde, och skickade dem till landet i öster, bort från sin son Isak.

7Abrahams ålder blev 175 år. 8Sedan gav han upp andan och dog i en hög ålder, nöjd med livet, och förenades med sina förfäder25:8 Att förenas med sina (för)fäder var ett vanligt uttryck för död och begravning.. 9Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan vid Makpela nära Mamre på den åker som tillhört hettiten Efron, Sochars son, 10samma åker som Abraham hade köpt av hettiterna. Där begravdes alltså Abraham och hans hustru Sara.

11Efter Abrahams död välsignade Gud Isak, hans son, som bodde nära Beer Lachaj Roi.

Berättelsen om Ismaels släkt

(1 Krön 1:28-31)

12Här följer släkttavlan för Ismael, son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska slavinna. 13Ismaels söner i födelseordning var: Nevajot, Ismaels förstfödde, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam, 14Mishma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish och Kedma.

16Dessa är namnen på Ismaels söner, och de är också namnen på tolv stamhövdingar med deras byar och läger. 17Ismael blev 137 år gammal, och sedan dog han och förenades med sina förfäder. 18Ismaels ättlingar bosatte sig från Havila till Shur, öster om Egypten, vid vägen mot Assyrien, och de låg ständigt i strid med sina bröder.25:18 Eller: Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser. Jfr 16:12 med not.

Isaks släkt: Jakob och Esau

(25:19—35:29)

19Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt.

Abraham blev far till Isak. 20Isak var 40 år gammal när han gifte sig med Rebecka, dotter till araméen Betuel från Paddan Aram och syster till araméen Laban.

21Isak bad till Herren för sin hustru, för hon var ofruktsam. Herren svarade på hans bön, och hans hustru Rebecka blev gravid. 22Barnen sparkade varandra i hennes mage. Hon sa: ”Varför ska detta hända mig?” och gick och frågade Herren.

23Herren svarade henne:

”Det finns två folk i din livmoder,

två folkstammar ska skiljas från dig.

Den ena kommer att bli starkare än den andra,

och den äldre ska tjäna den yngre.”

24När det var dags för henne att föda, födde hon tvillingar. 25Den förste som föddes hade rödaktig hy som var så hårig att den liknade en skinnfäll. Han fick namnet Esau25:25 Betyder hårig.. 26Sedan föddes den andre tvillingen med sin hand om Esaus häl. Därför kallade de honom Jakob25:26 Betyder den som håller i hälen och även den som bedrar.. Isak var sextio år gammal när tvillingarna föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27Allt eftersom pojkarna växte upp blev Esau en skicklig jägare, som höll till ute på markerna, medan Jakob var mer stillsam och trivdes hemma i tälten. 28Esau var Isaks favorit, för han tyckte om köttet som Esau kom hem med. Men Rebecka älskade Jakob.

29En dag när Esau kom hem alldeles utsvulten från jakten, höll Jakob på att koka soppa. 30”O, vad jag är hungrig!” klagade Esau. ”Ge mig lite av den där röda soppan som du har!” Därför fick han namnet ”Edom”25:30 Betyder röd.. 31”Det kan jag väl göra, om jag får byta den mot din förstfödslorätt”, svarade Jakob. 32”Jag håller ju på att dö. Vad har jag för nytta av förstfödslorätten?” sa Esau. 33”Ja, lova då med ed att den är min”, sa Jakob. Esau svor en ed och sålde därmed sin förstfödslorätt till Jakob. 34Sedan gav Jakob Esau bröd och linssoppa. Han åt och drack och gick sedan och fortsatte med sitt. Så lite värdesatte han sin förstfödslorätt.

New Russian Translation

Бытие 25:1-34

Последние годы Авраама и его смерть

(1 Пар. 1:32-33)

1Авраам взял себе другую жену, которую звали Хеттура. 2Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашуриты, летушиты и леюмиты. 4Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

5Авраам оставил все, что у него было, Исааку. 6Сыновьям наложниц он еще при жизни дал подарки и отослал их от своего сына Исаака на восток, в восточную землю.

7Всего Авраам прожил сто семьдесят пять лет. 8Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел к своим предкам. 9Его сыновья Исаак и Измаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10которое Авраам купил у хеттов25:10 Или: «у сыновей Хета».. Там Авраам был погребен рядом со своей женой Саррой. 11После смерти Авраама Бог благословил его сына Исаака, который тогда жил возле Беэр-лахай-рои.

Потомки Измаила

(1 Пар. 1:28-31)

12Вот родословие Измаила, сына Авраама, которого Саррина служанка, египтянка Агарь, родила Аврааму; 13и вот имена сыновей Измаила, перечисленные в порядке их рождения: Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 14Мишма, Дума, Масса, 15Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16Это имена сыновей Измаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17Всего Измаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошел к своим предкам. 18Его потомки поселились в области от Хавилы до Шура, возле границы Египта, на пути к Ашшуру. Они жили во вражде со всеми братьями25:18 Или: «жили к востоку от братьев»..

Сыновья Исаака – Иаков и Исав

19Вот рассказ об Исааке, сыне Авраама:

У Авраама родился Исаак. 20Исааку было сорок лет, когда он женился на Ревекке, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама25:20 То есть из северо-западной Месопотамии. и сестре арамея Лавана.

21Исаак молил Господа за жену, потому что она была бесплодна. Господь ответил на его молитву, и его жена Ревекка забеременела. 22Дети стали толкать друг друга в ее утробе, и она сказала:

– За что мне это?25:22 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.

И она пошла спросить Господа. 23Господь сказал ей:

– Два племени в чреве твоем,

два народа произойдут из тебя и разделятся;

один будет сильнее другого,

и старший будет служить младшему.

24Когда пришло ей время родить, во чреве ее действительно оказались мальчики-близнецы. 25Первый родился красный, и все его тело было покрыто волосами как ворсистой одеждой; поэтому его назвали Исав25:25 Здесь это имя соотносится с Сеиром, землей, где позже жили потомки Исава; по звучанию «Сеир» напоминает еврейское слово «волосатый».. 26Потом появился его брат, держась рукой за пятку Исава; поэтому он был назван Иаков25:26 Здесь это имя наделяется значением «он держится за пятку» (образное выражение, означавшее «он обманывает»).. Исааку было шестьдесят лет, когда Ревекка родила их.

Исав продает свое первородство

27Мальчики выросли: Исав был искусный охотник, человек полей, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров. 28Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.

29Однажды, когда Иаков готовил похлебку, Исав вернулся с поля очень голодный. 30Он сказал Иакову:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода! (Вот почему ему также дали имя Эдом25:30 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «красный».).

31Иаков ответил:

– Сперва продай мне твое первородство25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Богу (см. Чис. 3:13)..

32– Я умираю от голода, – сказал Исав. – Какая мне польза в первородстве?

33Иаков сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал свое первородство Иакову.

34Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел.

Так Исав пренебрег своим первородством.