1 Moseboken 2 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 2:1-25

1Så blev himlen och jorden fullständiga med hela sin härskara. 2Gud avslutade på den sjunde dagen det verk han hade fullbordat och han vilade på den sjunde dagen från allt det verk han hade skapat. 3Gud välsignade denna sjunde dag och gjorde den helig, eftersom han denna dag vilade efter sitt skapelseverk.

Adam och Eva

4Här följer berättelsen2:4 Hebreiskans toledoth markerar övergång till ett nytt avsnitt (kanske en ny lertavla som man på den tiden skrev på). Ordet förekommer i 1 Mos också i 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12,19; 36:1; 37:2. av händelserna då himlen och jorden skapades av Herren Gud.

5Först fanns det inga buskar och ingen ört hade spirat på jorden, för Herren Gud hade inte sänt något regn. Inte heller fanns det någon som kunde bruka jorden, 6men vatten bröt fram ur marken och vattnade jorden.

7Då formade Herren en människa2:7 Människa heter på hebreiska adám och förknippas med adamá, mark, jord. av markens jord och blåste in livsande genom hennes näsa2:7 Ordagrant: näsborrar.. Så blev människan en levande varelse.

Edens trädgård

8Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han format.

9Herren Gud lät vackra träd av alla slag växa i trädgården, och de gav den mest utsökta frukt. Mitt i trädgården planterade han livets träd och kunskapens träd, det som ger kunskap om gott och ont. 10En flod rann upp i Eden. Den bevattnade trädgården och delade sig sedan i fyra floder. 11Den första heter Pishon, och den flyter runt hela Havilas land, där det finns guld. 12Det landets guld är gott och där finns också harts och onyxsten. 13Den andra floden kallas Gichon och flyter omkring hela landet Kush. 14Den tredje floden heter Tigris2:14 På hebreiska hiddekel. och flyter öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat.

15Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka och vårda den. 16Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, 17utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag2:17 Synden för med sig andlig död den dag den begås. Jfr Ef 2:1: ”Ni var döda i era överträdelser och synder.” Den fysiska döden kom många år senare till Adam och Eva och alla andra människor, men processen började den dag Adam och Eva var olydiga mot Gud (Rom 5:12). du äter av det kommer du sannerligen att dö.”

Eva skapas

18Sedan sa Herren Gud: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag vill göra en medhjälpare åt honom, en sådan som passar honom.” 19Herren Gud hade format markens djur och alla slags fåglar av jord och förde dem nu till mannen för att se vad han skulle kalla de levande varelserna och det han kallade dem fick de heta. 20Så gav han alltså namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för Adam2:20 Eller: mannenSe not till 2:7. 21Herren Gud lät då mannen falla i djup sömn och medan han sov, tog han ut ett av hans revben och slöt till stället där han hade tagit ut det med kött. 22Och Herren Gud gjorde en kvinna av revbenet och förde fram henne till mannen.

23Adam sa:

”Hon är mitt eget kött och mina egna ben!

Hon är tagen ur en man,

och hon ska kallas kvinna2:23 Det hebreiska ordet för kvinna isha kommer från samma rot som man ish och betyder ungefär maninna..”

24Det är därför en man lämnar sin far och mor och håller sig till sin hustru, så att de blir ett kött.

25Mannen och hans hustru var nakna, och de var inte blyga för varandra.

New Russian Translation

Бытие 2:1-25

1Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что наполняет их.2:1 Букв.: всего воинства их.

2К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день Он отдыхал, завершив Свой труд созидания.

Адам и Ева

4Вот повествование о небе и земле при их сотворении, когда Господь2:4 Господь. Евр. ЙГВГ (Яхве). В данном переводе это имя везде переводится как «Господь» (см. Исх. 3:13–15). Это имя, вероятно, означает «Он есть», указывает на активное участие Бога в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Бог создавал землю и небо.

5На земле тогда еще не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Господь Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, 6только поток2:6 Или: туман/пар. поднимался из земли и орошал всю ее поверхность, — 7тогда Господь Бог создал человека из земного праха2:7 В евр. тексте игра слов: человек (ада́м) и земля (адама́). и вдунул ему в ноздри дыхание жизни2:7 Или: дух, дающий жизнь., и человек стал живым существом.

8Затем Господь Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он создал. 9Господь Бог вырастил из земли все виды деревьев — приятных на вид и пригодных для пищи. Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла.

10Из Эдема вытекала река, орошавшая сад, а далее она разделялась на четыре потока. 11Первый называется Пишон: он течет вокруг всей земли Хавила, где есть золото. 12Золото в той земле хорошее, и еще там есть бдолах и оникс. 13Вторая река называется Гихон, она течет вокруг всей земли Куш2:13 Возможно, юго-восточная Месопотамия.. 14Третья река называется Тигр, она течет к востоку от Ашшура2:14 Или: от Ассирии.. А четвертая река — это Евфрат.

15Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. 16Господь Бог заповедал человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь2:17 В Писании слово умереть используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни человека в этом мире; 2) духовная смерть означает разрыв отношений человека с Создателем и отдаление от Него.».

18Господь Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под стать».

19Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет; и как назвал человек каждое живое творение, так и стало ему имя. 20Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям.

Но для Адама2:20 Или: для мужчины. не нашлось подходящего помощника. 21Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. 22Из ребра, которое Он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему. 23Человек сказал:

«Вот теперь это кость от костей моих

и плоть от плоти моей:

она будет называться „женщина“2:23 В евр. тексте игра слов: женщина (евр. ишша́) и мужчина (евр. иш).,

потому что была взята от мужчины».

24Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью.

25И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.