1 Krönikeboken 29 – Swedish Contemporary Bible NUB

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 29:1-30

Folket bär fram gåvor till tempelbygget

1Kung David talade sedan till hela församlingen: ”Min son Salomo, som Gud har utvalt, är fortfarande ung och oerfaren, och uppgiften är enorm, för denna är inte en byggnad för människor utan för Herren Gud. 2Jag har gjort allt jag kan för att till min Guds hus skaffa guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä samt onyx, andra infattningsstenar, svartglänsande29:2 Det hebreiska ordets betydelse är osäker. och brokiga stenar, alla slags dyrbara stenar och marmor i stor mängd. 3Eftersom jag älskar Guds hus, ger jag också hela min privata förmögenhet av guld och silver, utöver allt det jag redan skaffat till helgedomen: 43 000 talenter29:4 En talent=ca 34 kilo. guld från Ofir och 7 000 talenter silver till att överdra byggnadernas väggar med, 5guld till det som ska tillverkas av guld och silver till det som ska tillverkas av silver, till det som hantverkarna ska göra. Vem vill idag komma med en frivillig gåva till Herren?”

6Då kom huvudmännen för familjerna och stammarna i Israel, de högre och lägre arméofficerarna och kungens främsta tjänstemän med sina gåvor. 7De gav till arbetet med Guds hus 5 000 talenter guld, 10 000 dareiker29:7 En dareik var ett persiskt guldstycke som vägde drygt 8 gram., 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn. 8De som hade ädelstenar gav dem till skattkammaren i Herrens hus, i gershoniten Jechiels vård. 9Folket gladde sig över att de så helhjärtat gav de frivilliga gåvorna till Herren, och David själv gladde sig mycket.

David tackar Herren

10David prisade Herren inför hela församlingen och sa:

Herre, vår far Israels Gud,

du ska prisas i all evighet!

11Din, o Herre, är storhet och makt,

ära, majestät och härlighet.

Allt i himmel och på jord och riket tillhör dig, Herre,

och du är den upphöjde härskaren över allt som finns.

12Rikedom och ära kommer från dig,

och du är den som råder över allt.

Du har all styrka och all makt i din hand,

och det är du som ger makt och upphöjelse.

13Vi tackar dig, vår Gud,

och prisar ditt härliga namn.

14Vem är jag och vad är mitt folk, att vi skulle kunna ge dig allt detta?

Allt kommer ju från dig, och vi har bara gett det som vi fått ur din hand.

15För vi är främlingar och gäster inför dig, precis som våra förfäder.

Våra dagar på jorden är som en skugga, vi har inget att hoppas på.

16Herre, vår Gud, all denna rikedom vi har samlat för att kunna bygga ett tempel till ditt heliga namn, kommer från dig. Det tillhör dig alltsammans.

17Jag vet, min Gud, att du prövar människohjärtan och vill se integritet. Jag har gett allt det här med ärliga och uppriktiga avsikter, och jag har sett hur ditt folk villigt har kommit med sina gåvor.

18Herre, våra förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, låt denna längtan att tjäna och lyda dig få vara kvar hos ditt folk för all framtid, och bevara deras hjärtan lojala mot dig!

19Gör min son Salomo helhjärtat överlåten till dig, så att han håller dina bud, förordningar och föreskrifter och följer dem i allting och bygger det tempel som jag har förberett!”

20Sedan sa David till hela församlingen: ”Prisa Herren, er Gud!” Då prisade de alla Herren, sina förfäders Gud, bugade sig och föll ner på marken inför Herren och inför kungen.

Salomos regering

(1 Krön 29:21—2 Krön 9:31)

21Nästa dag bar man fram slaktoffer och brännoffer till Herren: 1 000 tjurar, 1 000 baggar och 1 000 lamm med tillhörande dryckesoffer och mängder av slaktoffer för hela Israel. 22De åt och drack inför Herren med stor glädje.

Sedan bekräftade de en andra gång Salomo, Davids son, som kung. De smorde honom inför Herren till furste och Sadok till präst.

23Salomo besteg Herrens tron efter sin far David, och han hade framgång. Hela Israel lydde honom, 24och alla hövdingarna och officerarna och alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. 25Herren upphöjde Salomo inför hela Israel och gav honom kunglig glans på ett sätt som ingen kung i Israel tidigare hade haft.

David dör vid hög ålder

26David, Jishajs son, hade varit kung över hela Israel. 27Han hade regerat över Israel i fyrtio år, sju år i Hebron och trettiotre i Jerusalem. 28Han dog i hög ålder, nöjd med sina år, rik och ärad, och han efterträddes alltså av sin son Salomo.

29Kung Davids historia, från början till slut, finns nedtecknad i siaren Samuels krönika, i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika. 30Där berättas om hans regering, hans makt och allt som hände honom och Israel och alla andra riken och länder.