Swedish Contemporary Bible

1 Johannesbrevet 1:1-10

Inledning

1Det som fanns till från början, det vi har hört och med egna ögon sett, betraktat och tagit i med våra egna händer, det är vad vi skriver till er om: Livets Ord1:1 Se not till Joh 1:1..

2Livet visade sig, vi såg det och vittnar om det. Vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och visade sig för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans Son, Jesus Kristus. 4Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.

Låt Guds ljus lysa upp era liv

5Det budskap vi har hört från honom, och som vi nu förkunnar vidare för er, är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. 6Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. 7Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd.

8Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva, och sanningen finns inte i oss. 9Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10Om vi påstår att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss.

New Russian Translation

1 Иоанна 1:1-10

Иисус Христос – Слово жизни

1Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, за чем наблюдали и к чему прикасались: о Слове Жизни. 2Сама Жизнь явилась, и мы видели Ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной Жизни, Которая была с Отцом и Которая была явлена нам. 3Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 4Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной.

Ходите во свете

5И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. 7Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.

8Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 10А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.