Swedish Contemporary Bible

1 Johannesbrevet 1:1-10

Inledning

1Det som fanns till från början, det vi har hört och med egna ögon sett, betraktat och tagit i med våra egna händer, det är vad vi skriver till er om: Livets Ord1:1 Se not till Joh 1:1..

2Livet visade sig, vi såg det och vittnar om det. Vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och visade sig för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans Son, Jesus Kristus. 4Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.

Låt Guds ljus lysa upp era liv

5Det budskap vi har hört från honom, och som vi nu förkunnar vidare för er, är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. 6Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom, men fortsätter att leva i mörker, då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. 7Men om vi lever i ljuset, på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans Sons blod renar oss från all synd.

8Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva, och sanningen finns inte i oss. 9Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10Om vi påstår att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 1:1-10

Causaita cuj Shimica Jesucristollatajmi

1Cancunamanca, callarimantapacha Tiyajta, ñucanchij rinrinhuantaj uyashcata, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcata, ima shina cajtapish alli rijsishpa, ñucanchij maquihuantaj japirishcatami huillanchij. Paica Causaita cuj Rimashca Shimimi. 2Causaita cuj shamushpa ricuchijpi ñucanchijtaj ricushpami, Paica huiñai causaita cuj cashcata huillacunchij. Paica Yayahuan tiyacushpa, ñucanchijpajman shamujpimi ricurcanchij. 3Ñucanchijca, Yaya Dios-huantaj, Paipaj Churi Jesucristohuantajmi shujlla canchij. Chaimanta cancunapish, ñucanchijhuan shujlla cachun nishpami, imata ricushcata, uyashcataca cancunaman huillacunchij. 4Cushicuna cashca shina cancuna cushicuchun nishpami, caicunataca quillcashpapish huillacunchij.

Luzpi purishunchij

5Jesucristomi ñucanchijmanca: ‘Taita Diosca Achij Luzmari, Paipica ima amsa mana tiyanchu’ nishpa yachachirca. Chaitami cancunamanca huillacunchij. 6‘Paihuan shujllami canchij’ nishpapish, amsallapitaj causashpaca llullanchijmi. Cashcatataj yachachishcataca mana ruracunchijchu. 7Ashtahuanpish Dios luzpi caj shinallataj, ñucanchijpish luzpi causashpaca, caishuj chaishuj apanacunchijmi. Chashnallataj Diospaj Churi Jesucristopaj yahuarmari ñucanchij tucui juchacunataca anchuchin.

8‘Ima juchata mana charinchijchu’ nishpaca, ñucanchij quiquinllatajmi umarinchij. Cashcatataj huillashcataca, manaraj entendishcanchijchu. 9Ashtahuanpish ñucanchij juchacunata huillajpica, Diosca Pai nishcata pajtachij, cashcata ruraj cashcamantaca, juchacunataca perdonangami, tucui ima millaitapish anchuchingami. 10‘Mana ima juchayuj canchijchu’ nishpaca, Diostamari llullata ruranchij. Paipaj Shimi nishcatapish manaraj chasquishcanchijchu.