Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 59:1-17

Psalmul 59

Pentru dirijor. De cântat ca și „Nu distruge!“ Al lui David. Un mihtamTitlu. Vezi Ps. 16. compus pe vremea când Saul a trimis să‑i supravegheze casa acestuia, ca să‑l omoare.

1Dumnezeul meu, scapă‑mă de dușmanii mei,

ocrotește‑mă de cei ce s‑au ridicat împotriva mea!

2Scapă‑mă de cei ce săvârșesc nelegiuirea,

izbăvește‑mă de oamenii însetați de sânge!

3Căci iată‑i cum îmi pândesc sufletul!

Niște oameni puternici uneltesc împotriva mea,

însă nu pentru fărădelegea mea, și nici pentru păcatul meu, Doamne!

4Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiți să mă atace.

Ridică‑Te să vii în întâmpinarea mea și privește!

5Tu, Doamne, Dumnezeul Oștirilor,

Dumnezeul lui Israel,

trezește‑Te să pedepsești toate neamurile!

Nu arăta bunăvoință față de niciunul din acești trădători nelegiuiți. Selah

6Se întorc seara,

urlă ca un câine

și dau târcoale cetății.

7Iată, ei răbufnesc cu gurile lor;

pe buzele lor sunt săbii;

căci zic: „Cine aude?“

8Dar Tu, Doamne, râzi de ei,

îți bați joc de toate neamurile.

9Tăria mea, pe Tine Te aștept,

căci Dumnezeu este întăritura mea!

10Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea,

Dumnezeu îmi descoperă pândarii.

11Nu‑i ucide,

ca nu cumva poporul meu să uite!

Fă‑i să rătăcească, prin puterea Ta,

și doboară‑i, Stăpâne, Scutul nostru!

12Păcatul gurii lor este cuvântul buzelor lor.

Să fie prinși în propria lor mândrie!

Să fie prinși de blestemul și minciuna pe care le rostesc!

13Mistuiește‑i cu mânie, mistuiește‑i și să nu mai fie!

Fă‑i să știe că Dumnezeu stăpânește în Iacov

și până la marginile pământului. Selah

14Se întorc seara, urlă ca un câine

și dau târcoale cetății.

15Ei rătăcesc după mâncare;

dacă nu se satură, rămân peste noapte acolo.

16Eu însă voi cânta tăria Ta,

dimineața voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta,

căci Tu mi‑ai fost întăritură

și adăpost în ziua necazului meu.

17Tăria mea, voi cânta spre lauda Ta,

căci Dumnezeu este întăritura mea,

Dumnezeul Care este îndurător cu mine!