Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148:1-14

Psalmul 148

1Lăudați‑L pe Domnul!1, 14 Ebr.: Hallelu Yah !

Lăudați‑L pe Domnul din ceruri,

lăudați‑L în înălțimi!

2Lăudați‑L, toți îngerii Lui,

lăudați‑L, toată oștirea Lui!

3Lăudați‑L, soare și lună,

lăudați‑L, voi, toate stelele strălucitoare!

4Lăudați‑L, cerurile cerurilor,

și voi, ape de deasupra cerurilor!

5Să laude Numele Domnului,

căci El a poruncit și acestea au fost create!

6El le‑a așezat la locul lor pe vecie

printr‑o hotărâre pe care nu o va6 Sau: vor încălca.

7Lăudați‑L pe Domnul, cei de pe pământ,

monștri ai apelor și toate adâncurile,

8fulgerul8 Sau: focul. și grindina, zăpada și ceața8 Sau: fumul.,

vântul năprasnic ce‑I împlinește porunca,

9munții și toate dealurile,

pomii roditori și toți cedrii,

10vietățile și toate vitele,

târâtoarele și păsările înaripate,

11regii pământului și toate neamurile,

prinții și toți demnitarii pământului,

12tinerii și tinerele,

bătrânii și copiii deopotrivă!

13Să laude Numele Domnului,

pentru că numai Numele Lui este înălțat,

iar măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri!

14El ridică un corn14 Vezi nota de la 18:2. poporului Său;

aceasta este o pricină de laudă pentru toți credincioșii Săi,

pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudați‑L pe Domnul!