Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118:1-29

Psalmul 118

1Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

2Israel să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

3Casa lui Aaron să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

4Cei ce se tem de Domnul să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

5În mijlocul necazului L‑am chemat pe Domnul5 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și v. 14, 17-19.,

și Domnul mi‑a răspuns și m‑a scos la loc larg.

6Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme!

Ce‑mi va face omul?!

7Domnul este de partea mea. El este ajutorul meu.

De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

8Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în om.

9Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în cei nobili.

10Toate neamurile mă înconjurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

11Mă încercuiau, da, mă împresurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

12Mă împresurau ca niște albine,

dar au fost stinse ca un foc de paie:

le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

13Eram împins cu putere, ca să cad,

dar Domnul m‑a ajutat.

14Domnul este tăria și cântarea mea;

El a devenit izbăvirea mea.

15Strigăt de bucurie și de izbăvire

se află în corturile celor drepți.

Dreapta Domnului aduce victoria.

16Dreapta Domnului este înălțată;

dreapta Domnului aduce victoria.

17Nu voi muri, ci voi trăi

și voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m‑a disciplinat aspru,

dar nu m‑a dat morții.

19Deschideți‑mi porțile dreptății,

ca să intru să‑I mulțumesc Domnului!

20Aceasta este poarta Domnului;

cei drepți intră pe ea.

21Îți voi mulțumi, căci mi‑ai răspuns

și mi‑ai dat izbăvire.

22Piatra pe care au respins‑o zidarii,

a devenit Piatra din capul unghiului.

23Domnul a făcut acest lucru;

el este minunat în ochii noștri.

24Aceasta este ziua pe care a făcut‑o Domnul.

Să ne bucurăm și să ne veselim în ea!

25Oh, Doamne, Te rugăm, izbăvește!

Oh, Doamne, Te rugăm, dă victorie!

26Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu

și El ne luminează.

Legați cu funii jertfa de sărbătoare

și aduceți‑o până la coarnele altarului!27 Sau: Alăturați‑vă sărbătorii cu ramuri / și veniți până la coarnele altarului!

28Tu ești Dumnezeul meu și Îți voi mulțumi!

Tu ești Dumnezeul meu și Te voi înălța!

29Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!