Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 22

1Un nume bun este mai de dorit decât mari bogăţii
    şi a fi apreciat face mai mult decât argintul şi aurul.

Bogatul şi săracul au un lucru comun:
    Domnul i-a creat pe amândoi.

Omul prudent vede pericolul şi se ascunde,
    dar nesăbuitul merge înainte şi va suferi.

Smerenia şi frica de Domnul
    aduc bogăţie, onoare şi viaţă.

Pe căile celui rău sunt spini şi curse,
    dar cine îşi păzeşte sufletul se ţine departe de ele.

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie să meargă,
    iar când va îmbătrâni nu se va îndepărta de la ea.

Bogatul domneşte peste sărac
    şi cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut.

Cine seamănă nedreptate va secera necaz
    şi nuiaua mâniei lui va fi distrusă.

Omul darnic[a] va fi el însuşi binecuvântat
    pentru că împarte pâinea lui cu cel sărac.

10 Izgoneşte-l pe batjocoritor şi cearta va înceta,
    conflictele şi insultele se vor sfârşi.

11 Cine iubeşte curăţia inimii
    şi are bunăvoinţa pe buze va fi prieten cu regele.

12 Ochii Domnului veghează asupra cunoştinţei,
    dar înfruntă cuvintele celui necredincios.

13 Leneşul spune: „Afară este un leu!“
    sau „Voi fi ucis pe străzi!“

14 Gura femeii adultere este o groapă adâncă;
    cine este sub mânia Domnului va cădea în ea.

15 Nebunia este lipită de inima copilului,
    dar nuiaua disciplinării o va dezlipi de el.

16 Cine asupreşte pe sărac ca să se îmbogăţească
    şi cine dă daruri celui bogat, amândoi vor sărăci.

Proverbele înţelepţilor

17 Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor;
    pune la inimă cunoştinţa mea,
18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta
    şi când îţi sunt toate pregătite pe buze.
19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,
    de aceea te învăţ eu astăzi, da, chiar pe tine!
20 N-am scris eu oare treizeci[b] de maxime pentru tine,
    maxime pentru sfaturi şi învăţătură,
21 ca să te învăţ adevărul şi cuvintele demne de încredere,
    ca să răspunzi cu vorbe adevărate celor ce te trimit?

22 Nu-l exploata pe sărac pentru că este sărac
    şi nu-l asupri pe cel nevoiaş care stă la poarta[c] cetăţii,
23 pentru că Domnul le va apăra cauza
    şi-i va jefui pe cei ce-i jefuiesc!

24 Nu te împrieteni cu omul mânios
    şi nu te asocia cu omul iute la mânie,
25 ca nu cumva să înveţi căile lui
    şi să-ţi ajungă astfel o capcană pentru suflet!

26 Să nu fii printre oamenii care oferă garanţie
    sau care girează pentru datorii,
27 căci, dacă nu ai cu ce să plăteşti,
    chiar patul tău va fi luat de sub tine!

28 Nu muta hotarul cel vechi,
    pe care l-au aşezat strămoşii tăi!

29 Vezi un om iscusit în munca lui?
    El va sluji înaintea regilor,
        nu înaintea oamenilor de rând.

Footnotes

  1. Proverbe 22:9 Lit.: Ochiul bun
  2. Proverbe 22:20 Sau: N-am scris eu înainte; sau: Nu ţi-am scris cu măiestrie
  3. Proverbe 22:22 Locul public al unei cetăţi, care funcţiona şi ca tribunal

Священное Писание (Восточный Перевод)

Мудрые изречения 22

1Доброе имя желаннее великих богатств;
    добрая слава лучше серебра и золота.

Богач и нищий вот чем сродни:
    их обоих создал Вечный.

Разумный увидит опасность – и скроется,
    а простаки пойдут дальше – и пострадают.

Награда за смирение и страх перед Вечным –
    богатство, и слава, и жизнь.

На пути коварных – колючки да западни:
    дорожащий жизнью к ним и не подойдёт.

Наставь ребёнка на верный путь[a]
    он и в старости не собьётся с него.

Богатые властвуют над бедными,
    и должник заимодавцу раб.

Сеющий беззаконие пожнёт беду,
    и его жестокой власти придёт конец.

Человек щедрый[b] будет благословен,
    так как пищей делится с бедным.

10 Прогони глумливого – уйдёт и вражда,
    и утихнут раздоры и ругань.

11 Кто любит чистоту сердца и говорит любезно,
    тому царь будет другом.

12 Очи Вечного охраняют знание,
    а слова вероломного Он опровергает.

13 Лентяй говорит: «На улице лев!
    Смерть мне, ежели выйду!»

14 Ласковая речь чужой жены – глубокая яма;
    прогневавший Вечного упадёт туда.

15 Глупость привязана к сердцу ребёнка,
    но прогонит её исправляющая розга.

16 Притесняющий бедных, чтобы обогатиться,
    и дающий богатым подарки обнищают.

Тридцать изречений мудрецов

17 Послушай и внемли словам мудрецов;
    сердце к учению моему обрати.
18 Тебе будет приятно, если сохранишь их в себе,
    если все они будут у тебя на устах.
19 Чтобы ты мог надеяться на Вечного,
    я сегодня учу им тебя, да, тебя.
20 Разве я не написал для тебя тридцать изречений,
    изречений увещевания и знания,
21 чтобы ты научился верным словам истины
    и смог принести верный ответ посылавшим тебя?

22 Не обирай бедных лишь потому, что они бедны;
    не притесняй нуждающихся на суде:
23 дело их защитит Вечный,
    жизнь отберёт у тех, кто их обирает.

24 Не дружи с гневливым,
    с раздражительным не общайся,
25 чтобы не научиться его путям
    и не попасть в западню.

26 Не будь одним из тех, кто даёт залог
    и поручается за долги;
27 когда не найдёшь ты чем заплатить,
    даже постель из-под тебя заберут.

28 Не посягай на чужую землю, передвигая древнюю межу,
    которую поставили твои предки.[c]

29 Видишь искусного в деле своём?
    Он будет служить царям,
    простым он служить не будет.

Footnotes

  1. 22:6 Или: «Наставь ребёнка в начале его пути».
  2. 22:9 Букв.: «Имеющий хороший глаз» – фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, имеющего «дурной глаз» (см. сноску на 23:6).
  3. 22:28 См. Втор. 19:14; 27:17.