Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 2

Beneficiile morale ale înţelepciunii

1Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele
    şi vei păstra în tine îndrumările mele,
dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune
    şi inima spre pricepere,
dacă vei cere înţelepciune
    şi te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei dori ca pe argint
    şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă,
atunci vei înţelege frica de Domnul
    şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune;
    din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El păstrează izbânda pentru cel drept
    şi este scut pentru cei ce umblă în integritate.
El păzeşte căile judecăţii
    şi protejează calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, corectitudinea
    şi integritatea; vei înţelege orice cale bună.
10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta
    şi cunoaşterea va fi plăcută sufletului tău.
11 Prudenţa te va proteja
    şi priceperea te va păzi.

12 Înţelepciunea te va scăpa de calea celui rău,
    de omul care vorbeşte lucruri stricate,
13 de cel ce părăseşte cărările dreptăţii,
    ca să umble pe căile întunericului,
14 căruia îi place să facă rău
    şi se bucură de perversitatea răului,
15 ale cărui cărări sunt întortocheate
    şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice.

16 Ea te va îndepărta de femeia adulteră,
    de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare,
17 de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei
    şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei[a].
18 Casa ei conduce spre moarte
    şi urmele ei duc la duhurile celor morţi.
19 Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce,
    nici nu mai găseşte cărările vieţii.

20 De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni
    şi să păstrezi cărările celor drepţi.
21 Căci cei drepţi vor locui ţara
    şi cei integri vor rămâne în ea,
22 dar cei răi vor fi stârpiţi din ţară
    şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Footnotes

  1. Proverbe 2:17 Sau: legământul Dumnezeului ei