Nouă Traducere În Limba Română

Osea 12

1„Efraim se hrăneşte cu vânt;
    toată ziua aleargă după vântul de răsărit
        şi înmulţeşte minciuna şi violenţa.
El a încheiat legământ cu Asiria
    şi a dus uleiul de măsline în Egipt.
Domnul are o acuză de adus lui Iuda;
    El îl va pedepsi pe Iacov[a] după umbletele lui
        şi îi va răsplăti după faptele lui.
Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi,
    iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.
S-a luptat cu Îngerul şi a biruit;
    a plâns şi s-a rugat de El.
El l-a găsit la Betel
    şi acolo a vorbit cu noi[b]
Domnul, Dumnezeul Oştirilor[c],
    Care este cunoscut ca Domnul.
Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău,
    păstrează dragostea şi dreptatea
        şi nădăjduieşte neîncetat în Dumnezeul tău.

Efraim este un negustor
    care are[d] în mână o cumpănă înşelătoare;
        îi place să jecmănească.
Efraim zice:
    «M-am îmbogăţit! Am făcut avere!
În tot ce am obţinut, nimeni nu mi-ar putea găsi
    vreo vină care să-mi fie considerată păcat![e]»

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    din ţara Egiptului[f].
Te voi face să locuieşti iarăşi în corturi,
    ca în zilele de sărbătoare!
10 Eu le-am vorbit profeţilor;
    Eu am înmulţit viziunile
        şi am vorbit în pilde prin profeţi.

11 Este Ghiladul nelegiuit?
    Cu siguranţă va ajunge un nimic!
Ei jertfesc boi la Ghilgal,
    de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre
        pe brazdele câmpului.
12 Iacov a fugit în ţara Aramului[g].
    Israel a muncit pentru o soţie;
        pentru o nevastă a păzit el oile.
13 Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet;
    printr-un proroc a fost el păzit.
14 Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu!
    Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat
        şi-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“

Footnotes

  1. Osea 12:2 Iacov înseamnă cel care ţine de călcâi, însă în sens figurat înseamnă înşelător
  2. Osea 12:4 TM; LXX, Siriacă: cu el
  3. Osea 12:5 Ebr.: YHWH Elohe Ha-Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  4. Osea 12:7 Sau: Canaan are; în limba ebraică, prin Canaan se înţelege şi negustor, deoarece fenicienii, locuitorii coastei Canaanului, erau vestiţi ca negustori; probabil un joc de cuvinte, cu intenţia de a arăta că Efraim nu este mai bun decât canaaniţii
  5. Osea 12:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dar tot ce a obţinut nu-i va fi de nici un folos / din pricina păcatului pe care l-a comis.
  6. Osea 12:9 Sau, cf. LXX: tău, / Care te-am scos din ţara Egiptului.
  7. Osea 12:12 Sau: Padan-Aram; sau: Aram-Naharayim (vezi Gen. 28:2 şi nota); NV Mesopotamiei

Het Boek

Hosea 12

Israël al vele malen door God gewaarschuwd

1‘Israël heeft Mij omringd met leugens en Mij bedrogen. Maar Juda heeft nog een band met Mij en blijft Mij, de Heilige, nog trouw. Israël hoedt de wind en jaagt de hele dag de droge oostenwind na. Om hulp te krijgen, geeft zij geschenken aan Assyrië en Egypte, maar in ruil daarvoor ontvangt zij alleen maar waardeloze beloften.

Maar de Here gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jakob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Bij zijn geboorte vocht hij met zijn broer en als volwassen man streed hij tegen God. Ja, hij worstelde met de Engel en won. Onder tranen smeekte hij Hem om zijn zegen. Daar in Betel heeft hij God ontmoet. En God sprak met hem. De Here, de God van de hemelse legers die Here heet, sprak met hem. Ga toch terug naar God. Laat uw leven leiden door het principe van de liefde en rechtvaardigheid. En verwacht altijd veel van Hem die uw God is.

Maar, nee, mijn volk gedraagt zich als een slimme handelaar die valse gewichten gebruikt. Afpersen is hun lust en leven. Israël verklaart trots: “Kijk eens hoe rijk ik ben! Allemaal eigenhandig verdiend!” Maar rijkdom kan geen tegenwicht vormen voor uw zonden.

10 Ik ben dezelfde Here, dezelfde God die u verloste uit de slavernij in Egypte. En Ik zal u weer in tenten laten wonen, zoals u elk jaar doet tijdens het Loofhuttenfeest. 11 Ik stuurde mijn profeten om u te waarschuwen door visioenen en gelijkenissen.’ 12 Maar de zonde van Gilgal tiert nog welig. Lange rijen altaren, opgesteld als voren in een veld, worden gebruikt om te offeren aan de afgoden. En ook Gilead is vol dwazen die afgoden aanbidden.

13 Jakob vluchtte naar Aram en kreeg zijn vrouw door te werken als schapenhoeder. 14 Daarna leidde de Here zijn volk uit Egypte door een profeet die hen aanvoerde en beschermde.

15 Israël heeft de Here diep gekrenkt en daarom zal de Here haar bloedschuld niet wegnemen, als vergelding voor haar zonden.