Nouă Traducere În Limba Română

Osea 12

1„Efraim se hrăneşte cu vânt;
    toată ziua aleargă după vântul de răsărit
        şi înmulţeşte minciuna şi violenţa.
El a încheiat legământ cu Asiria
    şi a dus uleiul de măsline în Egipt.
Domnul are o acuză de adus lui Iuda;
    El îl va pedepsi pe Iacov[a] după umbletele lui
        şi îi va răsplăti după faptele lui.
Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi,
    iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.
S-a luptat cu Îngerul şi a biruit;
    a plâns şi s-a rugat de El.
El l-a găsit la Betel
    şi acolo a vorbit cu noi[b]
Domnul, Dumnezeul Oştirilor[c],
    Care este cunoscut ca Domnul.
Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău,
    păstrează dragostea şi dreptatea
        şi nădăjduieşte neîncetat în Dumnezeul tău.

Efraim este un negustor
    care are[d] în mână o cumpănă înşelătoare;
        îi place să jecmănească.
Efraim zice:
    «M-am îmbogăţit! Am făcut avere!
În tot ce am obţinut, nimeni nu mi-ar putea găsi
    vreo vină care să-mi fie considerată păcat![e]»

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    din ţara Egiptului[f].
Te voi face să locuieşti iarăşi în corturi,
    ca în zilele de sărbătoare!
10 Eu le-am vorbit profeţilor;
    Eu am înmulţit viziunile
        şi am vorbit în pilde prin profeţi.

11 Este Ghiladul nelegiuit?
    Cu siguranţă va ajunge un nimic!
Ei jertfesc boi la Ghilgal,
    de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre
        pe brazdele câmpului.
12 Iacov a fugit în ţara Aramului[g].
    Israel a muncit pentru o soţie;
        pentru o nevastă a păzit el oile.
13 Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet;
    printr-un proroc a fost el păzit.
14 Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu!
    Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat
        şi-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“

Footnotes

  1. Osea 12:2 Iacov înseamnă cel care ţine de călcâi, însă în sens figurat înseamnă înşelător
  2. Osea 12:4 TM; LXX, Siriacă: cu el
  3. Osea 12:5 Ebr.: YHWH Elohe Ha-Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  4. Osea 12:7 Sau: Canaan are; în limba ebraică, prin Canaan se înţelege şi negustor, deoarece fenicienii, locuitorii coastei Canaanului, erau vestiţi ca negustori; probabil un joc de cuvinte, cu intenţia de a arăta că Efraim nu este mai bun decât canaaniţii
  5. Osea 12:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dar tot ce a obţinut nu-i va fi de nici un folos / din pricina păcatului pe care l-a comis.
  6. Osea 12:9 Sau, cf. LXX: tău, / Care te-am scos din ţara Egiptului.
  7. Osea 12:12 Sau: Padan-Aram; sau: Aram-Naharayim (vezi Gen. 28:2 şi nota); NV Mesopotamiei

Bibelen på hverdagsdansk

Hoseas 12

Gud må straffe sit folk for deres synd

1Herren siger: „Efraim lyver og bedrager. Juda flakker om uden at forstå min trofasthed. Israel er fuld af løgn og bedrag, kun optaget af falske værdier. De slutter forbund med Assyrien og giver Egypten gaver for at få hjælp.”

Herren bliver nødt til at straffe Judas folk for dets oprør. Jakobs efterkommere må bøde for deres handlinger. Allerede ved fødslen narrede Jakob sin tvillingebror. Som voksen kæmpede han med Gud. Ja, han kæmpede med en engel og sejrede. Han bad og tiggede om en velsignelse. Ved Betel mødte han Herren ansigt til ansigt, og Herren talte til ham, tænk, Herren, den almægtige Gud!

Vend jer derfor til Gud! Søg Herren til hver en tid og vær pålidelige og retfærdige i jeres adfærd.

Herren siger: „Mit folk er som en købmand, der vejer med falske lodder, som en, der elsker at udnytte andre. ‚Se, hvor rig jeg er blevet!’ praler de. ‚Jeg har samlet mig rigdom uden at gøre noget forkert.’

10 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten. Men nu vil jeg igen lade dig bo i telte, som da vi var sammen i ørkenen. 11 Jeg sendte mine profeter til dig for ved hjælp af syner og billedtale at advare dig. 12 Alligevel er Gilead fyldt med afgudsdyrkelse, og derfor må jeg straffe dem. Der ofres mange okser i Gilgal, men afgudsaltrene vil ende som stendynger på markerne.”

13 Herren tog sig af Jakob, da han i sin tid flygtede til Aram. Dér vogtede han får for at få den kvinde, han elskede. 14 Senere førte Herren sit folk ud af Egypten ved hjælp af en profet, som ledede og beskyttede dem. 15 Men Efraim provokerede Herren til vrede. De fortjener døden for deres forbrydelser, ja, Herren vil straffe dem for deres synder.