Nouă Traducere În Limba Română

Osea 12

1„Efraim se hrăneşte cu vânt;
    toată ziua aleargă după vântul de răsărit
        şi înmulţeşte minciuna şi violenţa.
El a încheiat legământ cu Asiria
    şi a dus uleiul de măsline în Egipt.
Domnul are o acuză de adus lui Iuda;
    El îl va pedepsi pe Iacov[a] după umbletele lui
        şi îi va răsplăti după faptele lui.
Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi,
    iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.
S-a luptat cu Îngerul şi a biruit;
    a plâns şi s-a rugat de El.
El l-a găsit la Betel
    şi acolo a vorbit cu noi[b]
Domnul, Dumnezeul Oştirilor[c],
    Care este cunoscut ca Domnul.
Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău,
    păstrează dragostea şi dreptatea
        şi nădăjduieşte neîncetat în Dumnezeul tău.

Efraim este un negustor
    care are[d] în mână o cumpănă înşelătoare;
        îi place să jecmănească.
Efraim zice:
    «M-am îmbogăţit! Am făcut avere!
În tot ce am obţinut, nimeni nu mi-ar putea găsi
    vreo vină care să-mi fie considerată păcat![e]»

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    din ţara Egiptului[f].
Te voi face să locuieşti iarăşi în corturi,
    ca în zilele de sărbătoare!
10 Eu le-am vorbit profeţilor;
    Eu am înmulţit viziunile
        şi am vorbit în pilde prin profeţi.

11 Este Ghiladul nelegiuit?
    Cu siguranţă va ajunge un nimic!
Ei jertfesc boi la Ghilgal,
    de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre
        pe brazdele câmpului.
12 Iacov a fugit în ţara Aramului[g].
    Israel a muncit pentru o soţie;
        pentru o nevastă a păzit el oile.
13 Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet;
    printr-un proroc a fost el păzit.
14 Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu!
    Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat
        şi-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“

Footnotes

 1. Osea 12:2 Iacov înseamnă cel care ţine de călcâi, însă în sens figurat înseamnă înşelător
 2. Osea 12:4 TM; LXX, Siriacă: cu el
 3. Osea 12:5 Ebr.: YHWH Elohe Ha-Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
 4. Osea 12:7 Sau: Canaan are; în limba ebraică, prin Canaan se înţelege şi negustor, deoarece fenicienii, locuitorii coastei Canaanului, erau vestiţi ca negustori; probabil un joc de cuvinte, cu intenţia de a arăta că Efraim nu este mai bun decât canaaniţii
 5. Osea 12:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dar tot ce a obţinut nu-i va fi de nici un folos / din pricina păcatului pe care l-a comis.
 6. Osea 12:9 Sau, cf. LXX: tău, / Care te-am scos din ţara Egiptului.
 7. Osea 12:12 Sau: Padan-Aram; sau: Aram-Naharayim (vezi Gen. 28:2 şi nota); NV Mesopotamiei

La Bible du Semeur

Osée 12

Le salut par le retour à l’Éternel

Le procès

Les fautes d’Israël

1Le peuple d’Ephraïm me cerne de mensonges,

la communauté d’Israël de tromperie.
Juda marche encore avec Dieu,
il est fidèle parmi les saints[a].
Ephraïm se repaît de vent
et, à longueur de jour, il court après le vent d’orient.
Il multiplie la fraude et la violence.
Il fait alliance avec Assur
et porte de l’huile[b] en Egypte.
Contre Juda[c] l’Eternel intente un procès.
Il va châtier Jacob pour sa conduite,
il le rétribuera selon ses actes.
Dans le sein de sa mère,
il supplanta[d] son frère
et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu[e].
Il lutta avec l’ange et il sortit vainqueur,
il pleura et le supplia.
Il rencontra Dieu à Béthel,
et là, Dieu nous parla[f].
C’est l’Eternel, Dieu des armées célestes,
oui, l’Eternel. C’est ainsi qu’on parle de lui.
Maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu.
Pratique l’amour et le droit
et compte en tout temps sur ton Dieu.

Tout comme des Cananéens[g], ces gens tiennent en main des balances truquées
et ils se plaisent à frauder.
Ephraïm dit:
«Ah, je me suis bien enrichi!
j’ai acquis de grands biens.
Dans toutes mes affaires[h],
on ne pourra trouver de faute qui serait un péché.»
10 «Moi, je suis l’Eternel ton Dieu,
depuis l’Egypte,
et je te ferai de nouveau habiter sous des tentes
tout comme aux jours où l’on célèbre la fête des Cabanes[i].
11 J’ai parlé aux prophètes
et je leur ai donné des révélations en grand nombre,
je parlerai encore en paraboles
par des prophètes.»

12 Puisque Galaad[j] est inique il ne vaut plus grand-chose[k],
car ils offrent en sacrifice des taureaux à Guilgal[l];
aussi leurs autels seront-ils réduits en des tas de décombres
dans les sillons des champs.
13 Or, Jacob s’est enfui dans la plaine d’Aram,
Israël a servi pour une femme;
pour une femme, il s’est fait gardien de troupeaux[m].
14 Or l’Eternel a fait sortir Israël de l’Egypte
par un prophète[n].
Par un prophète, Israël a été gardé.
15 Ephraïm a irrité Dieu amèrement,
c’est pourquoi son Seigneur ne lui pardonne pas le sang qu’il a versé,
et il lui revaudra
le mépris dont il a fait preuve.

Footnotes

 1. 12.1 Juda … les saints : sens incertain. Autres traductions: Juda est fidèle au Dieu saint ou Juda erre avec le dieu El, et il est fidèle aux saints (où l’expression les saints désignerait les dieux du panthéon cananéen) ou bien: Juda est en révolte contre Dieu et contre les saints fidèles.
 2. 12.2 On utilisait de l’huile dans certaines cérémonies de conclusion d’alliance.
 3. 12.3 Plusieurs indices font penser qu’il peut y avoir ici une erreur de scribe et que l’original portait Israël au lieu de Juda.
 4. 12.4 Ce verbe fait assonance avec le nom Jacob (voir Gn 27.36).
 5. 12.4 Voir Gn 32.23-33.
 6. 12.5 Voir Gn 35.1-15.
 7. 12.8 Jeu sur les deux sens du terme hébreu traduit par Cananéens, qui signifie aussi marchands.
 8. 12.9 Autre traduction: Tout cela n’est que le produit de mon travail.
 9. 12.10 Voir Lv 23.42-43.
 10. 12.12 Voir 6.8.
 11. 12.12 Autre traduction: il n’est plus que fausseté.
 12. 12.12 Voir 4.15 et note.
 13. 12.13 Jacob a fui à Paddân-Aram (Gn 28.2-5) où il a servi Laban durant sept ans pour chacune de ses deux femmes (Gn 29.20-28) puis a continué à garder les troupeaux de son beau-père (Gn 30.31; 31.41).
 14. 12.14 Moïse (voir Nb 12.6-8; Dt 18.15; 34.10).