Nouă Traducere În Limba Română

Matei 4

Ispitirile lui Isus

1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul[a]. Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi[b] şi apoi a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis:

– Dacă[c] eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!

Însă Isus i-a răspuns:

– Este scris:

„Omul nu trăieşte numai cu pâine,
    ci cu orice cuvânt
        care iese din gura lui Dumnezeu“[d].

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului şi I-a zis:

– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris:

„El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“

şi

„Ei Te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“[e]

Isus i-a răspuns:

– De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“[f]

Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis:

– Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina.

10 Atunci Isus i-a răspuns:

– Pleacă, Satan, căci este scris:

„Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
    şi numai Lui să-I slujeşti!“[g]

11 Atunci diavolul a plecat de la El. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13 A părăsit Nazaretul şi S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare[h], în ţinutul lui Zabulon şi al lui Neftali, 14 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:

15 „Ţinut al lui Zabulon şi ţinut al lui Neftali,
    calea spre mare[i], dincolo de Iordan,
        Galileea neamurilor!
16 Poporul care locuia în întuneric
    a văzut o mare lumină!
Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii
    a răsărit o lumină!“[j]

17 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“

Chemarea primilor apostoli

18 În timp ce mergea pe malul Mării Galileii, Isus a văzut doi fraţi, pe Simon, zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari. 19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ 20 Ei şi-au lăsat imediat năvoadele şi L-au urmat.

21 Mergând mai departe de acolo, El a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, şi îşi cârpeau năvoadele. Isus i-a chemat, 22 iar ei au lăsat imediat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Isus vindecă bolnavii

23 Isus călătorea prin toată Galileea, dând învăţătură în sinagogile[k] lor, predicând Evanghelia[l] Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă care erau în popor. 24 Vestea despre El s-a răspândit în toată Siria[m]. Oamenii îi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de diferite boli sau dureri, pe cei demoniaci, pe cei epileptici[n] şi pe cei paralizaţi, iar El îi vindeca. 25 Îl urmau mulţimi mari de oameni din Galileea, din Decapolis[o], din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

Footnotes

 1. Matei 4:1 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; peste tot în carte
 2. Matei 4:2 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la 2:15
 3. Matei 4:3 Sau: Din moment ce, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; şi în v. 5
 4. Matei 4:4 Vezi Deut. 8:3
 5. Matei 4:6 Vezi Ps. 91:11, 12
 6. Matei 4:7 Vezi Deut. 6:16
 7. Matei 4:10 Vezi Deut. 6:13
 8. Matei 4:13 Este vorba despre Marea (sau Lacul) Galileii, cunoscută sub mai multe denumiri: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
 9. Matei 4:15 Lit.: calea mării
 10. Matei 4:16 Vezi Is. 9:1, 2
 11. Matei 4:23 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunităţii, loc public de rugăciune, de închinare şi de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puţin zece bărbaţi. Ca instituţie, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr.); peste tot în carte
 12. Matei 4:23 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 13. Matei 4:24 Teritoriul de la nord de Galileea, între M. Mediterană şi Damasc
 14. Matei 4:24 Gr.: lunatici, pe baza unei superstiţii antice, care spunea că accesele (atacurile) erau datorate fazelor Lunii
 15. Matei 4:25 Sau: Cele Zece Oraşe, o ligă formată din zece cetăţi elenistice, nouă dintre ele fiind situate la est de Iordan