Nouă Traducere În Limba Română

Luca 24

Învierea lui Isus

1Dar în prima zi a săptămânii, foarte de dimineaţă, ele au venit la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului Isus. În timp ce erau înmărmurite din cauza acestui lucru, iată că doi bărbaţi în haine strălucitoare au stat lângă ele. Îngrozite, ele şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „De ce-L căutaţi pe Cel Viu între cei morţi? Nu este aici, ci a fost înviat! Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie trădat în mâinile păcătoşilor şi să fie răstignit, iar a treia zi să învie.“ Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui.

Când s-au întors de la mormânt, i-au anunţat despre toate aceste lucruri pe cei unsprezece şi pe toţi ceilalţi. 10 Cele care le-au spus apostolilor aceste lucruri erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria – mama lui Iacov – şi celelalte care erau împreună cu ele. 11 Însă cuvintele acestea li s-au părut basme şi nu le-au crezut pe femei. 12 Petru însă s-a ridicat şi a alergat la mormânt. Când s-a aplecat ca să se uite înăuntru, a văzut doar fâşiile de pânză. Apoi s-a întors acasă, mirat de ce s-a întâmplat.

Pe drumul spre Emaus

13 În aceeaşi zi, iată că doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, care era la o distanţă de şaizeci de stadii[a] de Ierusalim. 14 Aceştia vorbeau unul cu altul despre lucrurile care se întâmplaseră. 15 În timp ce vorbeau şi se întrebau, Isus Însuşi S-a apropiat şi mergea alături de ei. 16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L recunoască. 17 El i-a întrebat:

– Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?

Ei s-au oprit, uitându-se trişti, 18 iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, i-a răspuns:

– Tu eşti singurul străin în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el în zilele acestea?!

19 – Ce anume? i-a întrebat El.

– Cele privitoare la Isus din Nazaret, i-au răspuns ei, Care era un profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor. 20 Şi cum conducătorii preoţilor şi conducătorii noştri L-au dat să fie condamnat la moarte şi L-au răstignit. 21 Noi însă speram că El este Cel Ce avea să-l răscumpere pe Israel. Da, şi pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri! 22 Mai mult, nişte femei de-ale noastre ne-au uimit cu totul. Ele au fost dis-de-dimineaţă la mormânt 23 şi nu I-au mai găsit trupul. Când au venit, ne-au spus că au văzut o vedenie cu îngeri care le-au spus că El trăieşte. 24 Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit exact aşa cum au spus femeile, dar pe El nu L-au văzut.

25 El le-a zis:

– O, cât de nesăbuiţi şi de înceţi la inimă sunteţi când este vorba să credeţi tot ce au spus profeţii! 26 Nu trebuia oare Cristosul să sufere aceste lucruri şi să intre în slava Lui?

27 Şi, începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile.

28 Când s-au apropiat de satul în care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. 29 Dar ei au stăruit de El, zicând:

– Rămâi cu noi, pentru că este spre seară şi ziua este deja pe sfârşite!

Astfel El a intrat să rămână cu ei. 30 În timp ce stătea la masă cu ei, a luat pâinea, a rostit binecuvântarea, apoi a frânt-o şi le-a dat-o. 31 Atunci li s-au deschis ochii şi L-au recunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32 Şi-au zis unul altuia: „Nu ne ardea inima (în noi)[b] când ne vorbea pe drum şi când ne deschidea Scripturile?“ 33 S-au ridicat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim şi i-au găsit adunaţi laolaltă pe cei unsprezece şi pe cei care erau împreună cu ei. 34 Ei le-au zis: „Domnul a înviat într-adevăr şi i S-a arătat lui Simon!“ 35 Şi le-au istorisit ce s-a întâmplat pe drum şi cum li S-a făcut cunoscut la frângerea pâinii.

Isus li Se arată ucenicilor

36 În timp ce spuneau ei aceste lucruri, El Însuşi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!“ 37 Îngroziţi şi înspăimântaţi, ei credeau că văd un duh. 38 El le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi de ce vi se ridică astfel de îndoieli în inimile voastre? 39 Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: Eu Însumi sunt! Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi oase, aşa cum vedeţi că am Eu!“ 40 Şi spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi picioarele Lui. 41 Dar pentru că ei, de bucurie, tot nu credeau şi se mirau, le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?“ 42 I-au dat o bucată de peşte fript (şi un fagure de miere)[c], 43 iar El le-a luat şi le-a mâncat în faţa lor.

44 Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi[d].“ 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile, 46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere[e] şi să învie dintre cei morţi a treia zi[f], 47 iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să fie vestită în Numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49 Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“

Înălţarea la cer

50 Apoi i-a condus afară, până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat, 51 iar în timp ce-i binecuvânta s-a depărtat de ei şi a fost luat în cer. 52 Ei I s-au închinat şi apoi s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. 53 Şi tot timpul erau în Templu, lăudându-L şi binecuvântându-L[g] pe Dumnezeu.

(Amin.)[h]

Footnotes

 1. Luca 24:13 O stadie (gr.: stadion) măsura aproximativ 185 m; aproximativ 11 km
 2. Luca 24:32 Unele mss timpurii nu conţin aceste cuvinte
 3. Luca 24:42 Cele mai importante mss nu conţin aceste cuvinte
 4. Luca 24:44 Adică Vechiul Testament, care era împărţit în trei secţiuni: Legea, Profeţii şi Scrierile, Psalmii constituind prima şi cea mai mare porţiune a Scrierilor
 5. Luca 24:46 Vezi Ps. 22; Is. 53
 6. Luca 24:46 Vezi Ps. 16:9-11; Is. 53:10-11; Iona 1:17 comparat cu Mt. 12:40
 7. Luca 24:53 Unele mss conţin lăudându-L, iar altele binecuvântându-L. Cele mai multe mss combină cei doi termeni
 8. Luca 24:53 Unele mss foarte importante nu conţin acest cuvânt

New American Standard Bible

Luke 24

The Resurrection

1But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood near them in dazzling clothing; and as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, “Why do you seek the living One among the dead? He is not here, but He has [a]risen. Remember how He spoke to you while He was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.” And they remembered His words, and returned from the tomb and reported all these things to the eleven and to all the rest. 10 Now they were Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James; also the other women with them were telling these things to the apostles. 11 But these words appeared [b]to them as nonsense, and they would not believe them. 12 But Peter got up and ran to the tomb; stooping and looking in, he *saw the linen wrappings [c]only; and he went away to his home, marveling at what had happened.

The Road to Emmaus

13 And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was [d]about seven miles from Jerusalem. 14 And they were talking with each other about all these things which had taken place. 15 While they were talking and discussing, Jesus Himself approached and began traveling with them. 16 But their eyes were prevented from recognizing Him. 17 And He said to them, “What are these words that you are exchanging with one another as you are walking?” And they stood still, looking sad. 18 One of them, named Cleopas, answered and said to Him, “Are You [e]the only one visiting Jerusalem and unaware of the things which have happened here in these days?” 19 And He said to them, “What things?” And they said to Him, “The things about Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people, 20 and how the chief priests and our rulers delivered Him to the sentence of death, and crucified Him. 21 But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. 22 But also some women among us amazed us. When they were at the tomb early in the morning, 23 and did not find His body, they came, saying that they had also seen a vision of angels who said that He was alive. 24 Some of those who were with us went to the tomb and found it just exactly as the women also had said; but Him they did not see.” 25 And He said to them, “O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! 26 Was it not necessary for the [f]Christ to suffer these things and to enter into His glory?” 27 Then beginning [g]with Moses and [h]with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures.

28 And they approached the village where they were going, and He acted as though He were going farther. 29 But they urged Him, saying, “Stay with us, for it is getting toward evening, and the day [i]is now nearly over.” So He went in to stay with them. 30 When He had reclined at the table with them, He took the bread and blessed it, and breaking it, He began giving it to them. 31 Then their eyes were opened and they recognized Him; and He vanished from [j]their sight. 32 They said to one another, “[k]Were not our hearts burning within us while He was speaking to us on the road, while He was [l]explaining the Scriptures to us?” 33 And they got up that very hour and returned to Jerusalem, and found gathered together the eleven and those who were with them, 34 saying, “The Lord has really risen and has appeared to Simon.” 35 They began to relate [m]their experiences on the road and how He was recognized by them in the breaking of the bread.

Other Appearances

36 While they were telling these things, He Himself stood in their midst and *said to them, “Peace be to you.” 37 But they were startled and frightened and thought that they were seeing a spirit. 38 And He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts arise in your [n]hearts? 39 See My hands and My feet, that it is I Myself; touch Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have.” 40 And when He had said this, He showed them His hands and His feet. 41 While they still [o]could not believe it because of their joy and amazement, He said to them, “Have you anything here to eat?” 42 They gave Him a piece of a broiled fish; 43 and He took it and ate it before them.

44 Now He said to them, “These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.” 45 Then He opened their [p]minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, “Thus it is written, that the [q]Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance [r]for forgiveness of sins would be proclaimed [s]in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. 48 You are witnesses of these things. 49 And behold, I am sending forth the promise of My Father upon you; but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high.”

The Ascension

50 And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. 51 While He was blessing them, He parted from them and was carried up into heaven. 52 And they, after worshiping Him, returned to Jerusalem with great joy, 53 and were continually in the temple [t]praising God.

Footnotes

 1. Luke 24:6 Or been raised
 2. Luke 24:11 Lit in their sight
 3. Luke 24:12 Or by themselves
 4. Luke 24:13 Lit 60 stadia; one stadion was about 600 ft
 5. Luke 24:18 Or visiting Jerusalem alone
 6. Luke 24:26 I.e. Messiah
 7. Luke 24:27 Lit from
 8. Luke 24:27 Lit from
 9. Luke 24:29 Lit has now declined
 10. Luke 24:31 Lit them
 11. Luke 24:32 Lit Was not our heart
 12. Luke 24:32 Lit opening
 13. Luke 24:35 Lit the things
 14. Luke 24:38 Lit heart
 15. Luke 24:41 Lit were disbelieving
 16. Luke 24:45 Lit mind
 17. Luke 24:46 I.e. Messiah
 18. Luke 24:47 Later mss read and forgiveness
 19. Luke 24:47 Or on the basis of
 20. Luke 24:53 Lit blessing