Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 6

Cucerirea Ierihonului

1Ierihonul era închis şi fortificat din cauza israeliţilor. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra în el.

Domnul i-a zis lui Iosua: „Iată că dau în mâna ta Ierihonul cu regele şi cu luptătorii lui viteji. Toţi oamenii înarmaţi să mărşăluiască în jurul cetăţii, înconjurând-o o singură dată. Aşa să faceţi timp de şase zile. Şapte preoţi să meargă înaintea Chivotului, purtând fiecare câte o trâmbiţă din corn de berbec[a]. În ziua a şaptea să înconjuraţi cetatea de şapte ori, iar preoţii să sune din trâmbiţe. Când trâmbiţele din corn de berbec vor suna prelung şi le veţi auzi sunetul, tot poporul să scoată strigăte puternice. Atunci zidul cetăţii va cădea la pământ şi poporul va putea să atace, fiecare bărbat drept înainte!“

Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoţii şi le-a spus: „Luaţi Chivotul Legământului şi şapte preoţi să poarte trâmbiţele înaintea Chivotului Domnului.“ Apoi a spus poporului: „Porniţi şi înconjuraţi cetatea, iar oamenii înarmaţi să pornească înaintea Chivotului Domnului.“

După ce Iosua a vorbit poporului, cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele înaintea Domnului au trecut în faţă, sunând din trâmbiţe, iar Chivotul Legământului cu Domnul venea în urma lor. Oamenii înarmaţi au trecut în faţa preoţilor care sunau din trâmbiţe, iar ariergarda urma Chivotul. În timp ce mergeau, preoţii sunau din trâmbiţe. 10 Iosua poruncise poporului următorul lucru: „Să nu strigaţi, să nu vi se audă vocile şi să nu vă iasă nici un cuvânt din gură, până în ziua când vă voi porunci să strigaţi! Aşadar doar atunci să strigaţi.

11 Chivotul Domnului a înconjurat o dată cetatea, după care au intrat în tabără şi au petrecut noaptea acolo.

12 A doua zi Iosua s-a trezit în zori. Preoţii au luat Chivotul Domnului, 13 iar cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele din corn de berbec înaintea Chivotului Domnului mergeau sunând din trâmbiţe. Oamenii înarmaţi mărşăluiau înaintea lor, iar ariergarda mărşăluia în urma Chivotului Domnului. În timp ce mergeau, se suna din trâmbiţe. 14 Au mai înconjurat o dată cetatea şi în cea de-a doua zi, după care s-au reîntors în tabără. La fel au procedat timp de şase zile.

15 În ziua a şaptea s-au trezit în zori şi au înconjurat cetatea ca în celelalte dăţi, dar de şapte ori. Aceasta a fost singura zi în care au înconjurat cetatea de şapte ori. 16 A şaptea oară, în timp ce preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a poruncit poporului: „Strigaţi, fiindcă Domnul v-a dat cetatea! 17 Cetatea cu tot ce-i în ea să fie dată Domnului spre nimicire[b]. Cruţaţi-o doar pe prostituata Rahab împreună cu întreaga ei familie, fiindcă a ascuns iscoadele trimise de noi. 18 Nu luaţi nimic din ceea ce trebuie nimicit, pentru ca să nu fiţi şi voi nimiciţi sau să puneţi tabăra lui Israel în pericol de nimicire şi să o tulburaţi. 19 Tot argintul şi tot aurul, precum şi toate obiectele din bronz şi din fier sunt închinate Domnului. Toate acestea vor intra în vistieria Lui.“

20 În timp ce se suna din trâmbiţe, poporul a început să strige. Când s-a auzit sunetul trâmbiţelor şi strigătele puternice ale poporului, zidul s-a prăbuşit. Poporul a pătruns în cetate, fiecare om în dreptul său şi a capturat cetatea. 21 Au nimicit cu sabia tot ce se afla în cetate: bărbat şi femeie, tânăr şi bătrân, boi, oi şi măgari.

22 Iosua le-a poruncit iscoadelor: „Intraţi în casa acelei prostituate şi scoateţi-o afară împreună cu tot ceea ce-i aparţine, după cum i-aţi jurat!“ 23 Tinerele iscoade au intrat şi au scos-o afară pe Rahab, pe tatăl ei, pe mama ei şi pe fraţii ei împreună cu tot ceea ce-i aparţinea. Au scos afară întreaga familie şi i-au aşezat în afara taberei lui Israel.

24 Au ars cetatea împreună cu tot ce era în ea, nu însă şi argintul, aurul şi obiectele din bronz şi din fier, care au fost puse în vistieria Casei Domnului. 25 Iosua a cruţat viaţa prostituatei Rahab şi a familiei ei, lăsându-i totodată tot ceea ce-i aparţinea. Şi astfel, ea a locuit în poporul Israel până în ziua aceasta, deoarece a ascuns iscoadele trimise de Iosua la Ierihon.

26 Cu acel prilej Iosua a rostit următorul blestem: „Blestemat să fie înaintea Domnului omul care va încerca să reconstruiască această cetate a Ierihonului.

Cu preţul întâiului său născut
    să-i pună temelia
şi cu preţul celui mai tânăr
    să-i aşeze porţile.“

27 Domnul a fost cu Iosua şi faima lui s-a răspândit în toată ţara.

Footnotes

  1. Iosua 6:4 Ebr.: Şofar, instrument de suflat confecţionat din corn de berbec
  2. Iosua 6:17 Vezi nota de la 2:10; şi în vs. 18, 21

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иеш 6

1И Вечный сказал Иешуа:

– Смотри, Я отдал Иерихон вместе с его царём и храбрыми воинами в твои руки. Обходи город вместе со всеми воинами раз в день. Делай это в течение шести дней. Пусть семь священнослужителей идут перед сундуком, и пусть каждый держит в своих руках по бараньему рогу. На седьмой день обойдите вокруг города семь раз, а священнослужители должны трубить в рога. Когда вы услышите, как они протрубят долгий сигнал, пусть весь народ издаст громкий крик. Тогда стена города рухнет до своего основания, и народ устремится прямо в город.

Иешуа, сын Нуна, призвал священнослужителей и сказал им:

– Возьмите сундук соглашения, и пусть каждый из семи священнослужителей несёт перед ним по рогу.

Народу же он велел:

– Вперёд! Обойдите город, а перед сундуком Вечного пусть идёт вооружённая стража.

Когда Иешуа сказал всё народу, семь священнослужителей, трубя в рога, двинулись вперёд, перед Вечным, а сундук соглашения последовал за ними. Вооружённая стража шла перед священнослужителями, которые трубили в рога, а замыкала шествие другая стража, что шла за сундуком. Всё это время трубили рога. Но Иешуа велел народу:

– Не издавайте военного клича, не поднимайте голоса, не говорите ни слова до того дня, когда я сам не велю вам закричать. И только тогда кричите!

10 Так сундук Вечного обнесли вокруг города один раз. После этого весь народ вернулся в лагерь и ночевал там.

11 На следующее утро Иешуа встал рано, и священнослужители взяли сундук Вечного. 12 Семеро священнослужителей, трубя в рога, двинулись вперёд перед сундуком Вечного. Вооружённые люди шли перед ним, а замыкала шествие стража, что шла за сундуком Вечного; рога же постоянно трубили. 13 На второй день исроильтяне обошли город один раз и вернулись в лагерь. Так они делали шесть дней. 14 На седьмой день они поднялись на заре и обошли вокруг города семь раз таким же образом. Только в этот день они обошли город семь раз. 15 И на седьмой раз, когда священнослужители протрубили в рога, Иешуа велел народу:

– Кричите, потому что Вечный отдал вам город! 16 Город должен быть полностью уничтожен, он и всё, что в нём, принадлежит Вечному. Только блудница Рахав и все, кто находится с ней в доме, должны остаться в живых, потому что она спрятала лазутчиков, которых мы посылали. 17 Но берегитесь подлежащих уничтожению вещей, чтобы вам не погубить самих себя, взяв что-либо из них. Тогда вы обречёте на гибель лагерь исроильтян и наведёте на него беду. 18 Всё серебро, золото и изделия из бронзы и железа – это святыня Вечного, они поступят в Его сокровищницу.

19 Когда рога протрубили, народ закричал, и при трубном звуке, когда народ издал громкий крик, стена рухнула до самого основания. Тогда все устремились прямо в город и захватили его. 20 Они полностью уничтожили город, истребив в нём мечом всякое живое существо – мужчин и женщин, молодых и стариков, волов, овец и ослов.

21 Иешуа сказал двум людям, которые разведывали эту землю:

– Идите в дом блудницы Рахав и выведите её вместе со всей семьёй, как вы ей поклялись.

22 И юноши, которые были лазутчиками, вошли и вывели Рахав, её отца, мать, братьев и всех её родственников. Они вывели всю её семью и оставили их за пределами исроильского лагеря. 23 После этого они сожгли весь город и всё, что в нём, но серебро, золото и изделия из бронзы и железа они положили в сокровищницу дома Вечного. 24 А блудницу Рахав с её семьёй и всеми её родственниками Иешуа пощадил, потому что она спрятала людей, которых он посылал лазутчиками в Иерихон. Её семья живёт среди исроильтян и до сих пор.

25 Тогда-то Иешуа и произнёс это заклятие:

– Проклят перед Вечным тот человек, который станет отстраивать этот город, Иерихон:

Ценой своего первенца
    он заложит его основания;
ценой своего младшего
    он поставит его врата.

26 Вечный был с Иешуа, и слава Иешуа распространялась по всей земле.