Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 18

Repartizarea teritoriului celorlalte seminţii

1Întreaga comunitate a israeliţilor s-a strâns la Şilo şi au aşezat acolo Cortul Întâlnirii, ţara fiind sub stăpânirea lor. Mai rămăseseră însă şapte seminţii ale israeliţilor cărora nu li se dăduse partea de moştenire.

Atunci Iosua le-a zis israeliţilor: „Până când mai amânaţi să luaţi în stăpânire teritoriul pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul strămoşilor voştri? Alegeţi câte trei bărbaţi din fiecare seminţie, iar eu îi voi trimite să străbată ţara şi să facă[a] o descriere a ei în vederea împărţirii moştenirii, după care se vor întoarce la mine. Veţi împărţi teritoriul în şapte, dar Iuda va rămâne în teritoriul lui din sud, iar cei din Casa lui Iosif vor rămâne în teritoriul lor din nord. Faceţi o descriere a ţării împărţite în şapte părţi şi aduceţi-mi-o, iar eu voi arunca sorţul pentru voi în prezenţa Domnului, Dumnezeul vostru. Leviţii nu vor avea o parte la fel ca voi, fiindcă moştenirea lor este preoţia Domnului, iar Gad, Ruben şi jumătate din Manase şi-au primit moştenirea dincolo de Iordan, teritoriu care le-a fost dat de către Moise, robul Domnului.“

Când bărbaţii au fost gata să plece ca să scrie despre ţară, Iosua le-a poruncit astfel: „Duceţi-vă, străbateţi ţara şi faceţi o descriere a ei, după care întoarceţi-vă la mine, iar eu voi arunca sorţul pentru voi în prezenţa Domnului, la Şilo.“ Bărbaţii aceia au plecat şi au străbătut ţara, împărţind-o în şapte părţi şi scriind pe un sul o descriere a acesteia, potrivit cetăţilor ei, după care s-au întors la Iosua, în tabăra de la Şilo. 10 Acolo, Iosua a aruncat sorţul pentru ei în prezenţa Domnului şi le-a împărţit israeliţilor teritoriul, dând fiecăruia partea lui.

Teritoriul moştenit de Beniamin

11 O parte a revenit seminţiei urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor. Teritoriul lor îşi avea hotarele între teritoriul urmaşilor lui Iuda şi cel al urmaşilor lui Iosif.

12 Hotarul lor din nord începea de la Iordan, urca pe la capătul de nord al Ierihonului, continua spre apus prin munţi şi ajungea în pustia Bet-Aven. 13 De aici traversa marginea de sud a cetăţii Luz sau Betel şi cobora la Atarot-Adar, dincolo de munte, în partea de sud a Bet-Horonului de Jos.

14 Hotarul de apus pornea de la muntele din partea de sud a Bet-Horonului şi se întorcea către sud înspre Chiriat-Baal (Chiriat-Iearim), una din cetăţile urmaşilor lui Iuda. Acesta era hotarul de apus.

15 Hotarul de sud începea de la marginea Chiriat-Iearimului, în apus[b], continua până la izvorul de apă de la Neftoah, 16 cobora către marginea muntelui care se află în faţa văii Ben-Hinom, în nordul văii Refaim, şi cobora apoi prin valea Hinom spre partea de sud a Iebusului până la En-Roghel. 17 Se întorcea înspre nord, atingând En-Şemeş, apoi Ghelilot, care se află în faţa Înălţimii Adumim, continua pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben, 18 cobora până în partea de nord a Bet-Arabei[c] şi apoi cobora spre Araba[d], 19 trecea prin partea de nord a cetăţii Bet-Hogla şi atingea golful din partea de nord a Mării Sărate[e], în dreptul gurii de vărsare a Iordanului. Acesta era hotarul de sud.

20 Iordanul era hotarul din partea de răsărit.

Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, cu hotarele ei de jur împrejur.

Cetăţile descendenţilor lui Beniamin

21 Cetăţile seminţiei urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau următoarele:

Ierihon, Bet-Hogla, Emek-Keţiţ,

22 Bet-Araba, Ţemarayim, Betel,

23 Avim, Para, Ofra,

24 Chefar-Amoni, Ofni şi Gheva – douăsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

25 Ghivon, Rama, Beerot,

26 Miţpa, Chefira, Moţa,

27 Rechem, Irpeel, Tarala,

28 Ţela, Elef, Iebus sau Ierusalim, Ghiva şi Chiriat – paisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor.

Footnotes

  1. Iosua 18:4 Lit.: scrie; şi în vs. 6, 8.
  2. Iosua 18:15 Sensul termenului ebraic este nesigur. Sau, cf. 15:9: Chiriat-Iearimului, continua până la Efron
  3. Iosua 18:18 LXX; TM: continua până la versantul nordic din faţa Bet-Arabei
  4. Iosua 18:18 Vezi nota de la 8:14
  5. Iosua 18:19 Marea Moartă

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約書亞記 18

其餘土地的分配

1征服了這些地方以後,以色列全體會眾都聚集在示羅,把會幕設立在那裡。 這時,以色列還有七個支派沒有分到產業。 約書亞對他們說:「你們等到什麼時候才去佔領你們祖先的上帝耶和華賜給你們的土地呢? 你們每支派要派出三個人,我要差他們去偵察,按各支派應得的土地繪製地圖,然後回來稟告我。 他們要把土地劃分作七份。猶大要留在南部自己的領土上,約瑟家族要留在北部自己的領土上。 你們把這七份土地繪成地圖交給我,我要在我們的上帝耶和華面前為你們抽籤。 你們當中的利未人沒有份,因為做耶和華的祭司這職任就是他們的產業。至於迦得支派、呂便支派和瑪拿西半個支派,摩西已把約旦河東的土地分給他們了。」

那些畫地圖的人啟程出發的時候,約書亞囑咐他們說:「你們要走遍那裡,繪製地圖,然後回來稟告我,我要在示羅,在耶和華面前為你們抽籤。」 於是,他們走遍那裡,把所有城邑分作七份,繪在冊上,然後回到示羅見約書亞。 10 約書亞便在示羅按照以色列的支派,在耶和華面前為他們抽籤分地。

便雅憫支派分到的土地

11 便雅憫支派按宗族抽籤分到的領土,座落在猶大和約瑟支派的領土之間。 12 他們北部的邊界從約旦河起,沿耶利哥北面的山坡直上,往西穿過山區,直到伯·亞文的曠野; 13 從那裡經路斯,即伯特利南面山坡到下伯·和崙南面山區的亞他綠·亞達。 14 西面的邊界自伯·和崙對面山的西側向南直到猶大人的基列·巴力,即基列·耶琳。 15 南部邊界從基列·耶琳的邊界開始向西直到尼弗多亞的水泉, 16 又往下到欣嫩子谷對面的山麓,也就是利乏音谷北邊,然後往南,經欣嫩谷到耶布斯山南部,直到隱·羅結; 17 然後,向北先後到隱·示麥,亞都冥山坡對面的基利綠,呂便的兒子波罕所立的大石, 18 以及亞拉巴的對面,再往北下到亞拉巴; 19 又沿著伯·曷拉的北面直到鹽海的北岸,也就是約旦河的南部河口。這是南部的邊界。 20 東面以約旦河為界。這是便雅憫人按宗族分到的土地和四周的邊界。

21 以下是便雅憫支派按宗族分到的城邑:耶利哥、伯·曷拉、伊麥·基悉、 22 伯·亞拉巴、西瑪蓮、伯特利、 23 亞文、巴拉、俄弗拉、 24 基法·阿摩尼、俄弗尼、迦巴,共十二座城及其附近的鄉村。 25 還有基遍、拉瑪、比錄、 26 米斯巴、基非拉、摩撒、 27 利堅、伊利毗勒、他拉拉、 28 洗拉、以利弗、耶布斯——即耶路撒冷、基比亞、基列,共十四座城及其附近的鄉村。

這就是便雅憫各宗族所分到的土地。