Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 16

Teritoriul moştenit de seminţia lui Efraim

1Teritoriul urmaşilor lui Iosif pornea de la Iordan, din dreptul Ierihonului, către apele Ierihonului, în partea de răsărit şi urca prin pustie, de la Ierihon către regiunea muntoasă a Betelului. Apoi pornea de la Betel (adică Luz)[a], traversa către teritoriul archit prin Atarot şi cobora înspre apus, către teritoriul iafletiţilor, până la Bet-Horonul de Jos şi până la Ghezer, atingând în final ţărmul mării.

Acolo şi-au primit moştenirea urmaşii lui Iosif – Manase şi Efraim. Iată care era teritoriul urmaşilor lui Efraim, potrivit clanurilor lor: hotarul moştenirii lor dinspre răsărit pornea de la Atarot-Adar, urca până la Bet-Horon şi atingea ţărmul mării. Din Micmetat, în nord, se întorcea către răsărit, înspre Taanat-Şilo, traversând Ianoah în partea de răsărit. Din Ianoah cobora la Atarot şi Naarata, atingând Ierihonul şi ajungând la Iordan. Din Tapuah mergea către apus înspre uedul[b] Kana şi atingea ţărmul mării.

Aceasta era moştenirea seminţiei efraimiţilor, potrivit clanurilor lor. Efraimiţii mai aveau şi un număr de cetăţi în teritoriul urmaşilor lui Manase, fiecare cetate având satele dimprejurul ei.

10 Ei nu i-au izgonit însă pe canaaniţii care locuiau la Ghezer şi, prin urmare, canaaniţii au locuit printre efraimiţi până în ziua aceasta, fiind puşi la muncă forţată.

Footnotes

  1. Iosua 16:2 LXX (vezi şi 18:13; Gen.28:19; Jud.1:23); TM: de la Betel continua spre Luz
  2. Iosua 16:8 Vezi nota de la 12:1