Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 17

Păcatul lui Iuda

1Păcatul lui Iuda este scris cu o daltă de fier,
    cu un vârf de diamant;
este gravat pe tăbliţa inimii lor
    şi pe coarnele altarelor lor.
Chiar şi copiii lor îşi amintesc
    de altarele lor şi de aşerele[a],
de lângă copacii verzi
    şi de pe dealurile înalte.
Muntele Meu din ţară,
    bogăţia ta,[b] toate comorile tale
le voi da ca pradă,
    împreună cu înălţimile tale,
        din cauza păcatelor de pe întreg ţinutul tău.
Din vina ta vei pierde
    moştenirea pe care ţi-o dădusem.
Te voi face să slujeşti duşmanilor tăi
    într-o ţară pe care nu o cunoşti,
căci ai aprins focul mâniei Mele,
    care va arde pentru totdeauna.“

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Blestemat este omul care se încrede în om,
    care face din muritor tăria lui
        şi a cărui inimă Îl părăseşte pe Domnul.
El este ca un tufiş în deşert,
    care nu vede venind fericirea.
El locuieşte în locurile arse ale pustiei,
    într-un pământ sărat, unde nu stă nimeni.

Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul
    şi a cărui încredere este în Domnul.
El este ca un pom sădit lângă ape,
    care îşi întinde rădăcinile spre râu.
Lui nu-i este frică de căldură
    şi frunzişul lui este întotdeauna verde.
În anul secetei nu se îngrijorează
    şi nu încetează să aducă rod.»“

„Inima este mai înşelătoare decât toate lucrurile
    şi este fără vindecare.
        Cine poate să o cunoască?“

10 „Eu, Domnul, cercetez inima
    şi încerc adâncul fiinţei,
ca să dau fiecăruia după căile lui,
    după rodul faptelor lui.“

11 „Ca o potârniche, care cloceşte nişte ouă pe care nu ea le-a ouat,
    aşa este omul care câştigă bogăţii pe nedrept.
Ele îl vor părăsi la jumătatea vieţii lui,
    iar la urmă nu va fi decât un nebun.

12 Tron glorios, înălţat de la început,
    aşa este locul Sanctuarului nostru!
13 Doamne, Nădejdea lui Israel!
    Toţi cei ce Te părăsesc vor fi făcuţi de ruşine!
Cei care se abat de la Tine[c] vor fi scrişi pe pământ[d],
    căci Îl părăsesc pe Domnul,
        Izvorul apelor vii!“

14 „Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat!
    Mântuieşte-mă, şi voi fi mântuit,
        căci Tu eşti lauda mea!
15 Iată, ei îmi zic:
    «Unde este Cuvântul Domnului?
        Să se împlinească dar!»
16 Iar eu, ca să Te urmez, n-am refuzat să fiu păstor,
    nici n-am dorit ziua nenorocirii, Tu ştii.
        Ce a ieşit de pe buzele mele este descoperit înaintea Ta.
17 De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine,
    căci Tu eşti refugiul meu în ziua nenorocirii.
18 Cei ce mă persecută să fie ruşinaţi,
    nu eu!
Ei să se înspăimânte!
    Pe mine însă păzeşte-mă de groază!
Adu peste ei ziua cea rea!
    Zdrobeşte-i de două ori mai mult.“

Imperativul sfinţirii Sabatului

19 Domnul mi-a zis astfel: «Du-te şi stai la Poarta Fiilor poporului, prin care intră şi ies regii lui Iuda, şi la toate celelalte porţi ale Ierusalimului 20 şi spune-le: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda, voi, toţi cei din Iuda şi toţi locuitorii Ierusalimului, care intraţi pe aceste porţi! 21 Aşa vorbeşte Domnul: Luaţi seama în sufletele voastre să nu cumva să purtaţi vreo greutate în ziua de Sabat şi să nu intraţi cu ea pe porţile Ierusalimului. 22 Să nu scoateţi din casele voastre vreo greutate în ziua de Sabat şi să nu faceţi nici o lucrare, ci să sfinţiţi ziua de Sabat, aşa cum am poruncit strămoşilor voştri. 23 Ei nu au ascultat şi nu au luat aminte, ci s-au încăpăţânat să nu asculte şi să nu ia aminte la disciplinare. 24 Voi însă, dacă Mă veţi asculta cu atenţie, zice Domnul, şi nu veţi aduce nici o greutate pe porţile acestei cetăţi în ziua de Sabat, dacă veţi sfinţi ziua de Sabat şi nu veţi face nici o lucrare în timpul ei, 25 atunci, pe porţile acestei cetăţi vor intra regi şi prinţi care stau pe tronul lui David. Ei şi prinţii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului vor veni în care şi călare pe cai, iar cetatea aceasta va fi locuită pentru totdeauna. 26 Vor veni din cetăţile lui Iuda şi din împrejurimile Ierusalimului, din teritoriul lui Beniamin, din zona deluroasă[e], din ţinutul muntos şi din Neghev[f], cei ce aduc la Casa Domnului arderi de tot şi jertfe, daruri de mâncare şi tămâie şi cei ce aduc jertfe de mulţumire. 27 Dar dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua de Sabat, să nu purtaţi nici o greutate şi să nu intraţi cu ea pe porţile Ierusalimului în ziua de Sabat, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va mistui palatele Ierusalimului şi care nu va fi stins.’»“

Footnotes

  1. Ieremia 17:2 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre.
  2. Ieremia 17:3 Sau: înalte / şi de pe munţii din ţară. / Bogăţia
  3. Ieremia 17:13 TM: Mine
  4. Ieremia 17:13 Sau: sortiţi morţii, în contrast cu cei care erau scrişi în cartea vieţii (vezi Ex. 32:32; Ps. 69:28)
  5. Ieremia 17:26 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
  6. Ieremia 17:26 Vezi nota de la 13:19

New Russian Translation

Jeremiah 17

Грех и наказание Иудеи

1– Грех Иудеи начертан железным резцом,

вырезан алмазным острием

на их окаменевших сердцах

и на рогах их жертвенников.

2Даже их дети помнят

эти жертвенники и столбы Ашеры[a]

у тенистых деревьев,

на высоких холмах

3и на горах страны.

Твои богатства и все твои сокровища

Я отдам на разграбление,

вместе с твоими святилищами на возвышенностях

за грехи, наводнившие всю страну.

4По своей же вине ты теряешь удел,

который Я тебе дал.

Я отдам тебя в рабство твоим врагам,

в страну, которая тебе незнакома;

потому что вы разожгли огонь Моего гнева –

он будет пылать вовеки.

Господь – надежда для праведника

5Так говорит Господь:

– Проклят полагающийся на смертного,

делающий своей опорой плоть

и отвращающий свое сердце от Господа.

6Он будет как куст в пустыне;

не увидит, как явится благо.

Будет жить в обожженной зноем пустыне,

в соленой земле, где никто не живет.

7Благословен полагающийся на Господа,

чье упование – Господь.

8Он будет как дерево, посаженное у воды,

что корни свои простирает к реке.

Не боится оно, что настанет зной;

листья его пребудут зелеными.

Не тревожится в год засушливый

и плодоносить не перестанет.

9Сердце лукавее всего

и неисцелимо –

кто в силах понять его?

10– Я, Господь, проникаю в сердце

и испытываю разум,

чтобы каждому воздать по поступкам,

по плодам его рук.

11Как куропатка сидит на яйцах,

которых она не несла,

так и тот, кто копит богатство нечестно:

в середине его жизненного пути оно уйдет от него,

и в конце он окажется глупцом.

12– Славный престол, вознесенный извечно, –

вот место Святыни нашей.

13Господь, надежда Израиля,

всякий, кто оставит Тебя, будет опозорен;

кто от Тебя отвернется,

уподобится именам, написанным на прахе,

потому что оставил Господа,

источник живой воды.

14Исцели меня, Господи, и я буду исцелен;

спаси меня, и я буду спасен,

потому что я славлю Тебя.

15Все твердят мне:

«Где слово Господне?

Пусть исполнится!»

16Не бежал я от того, чтобы быть пастухом у Тебя;

Ты знаешь, рокового дня я не желал.

То, что сходило с моих уст, Тебе открыто.

17Не будь ужасом для меня;

Ты – убежище мое в день бедствия.

18Пусть покроются позором мои гонители,

но меня от позора сохрани;

пусть их терзает страх,

а меня защити от страха.

Пошли им день бедствия,

сокруши их тяжким ударом.

Святость субботы

19Так сказал мне Господь:

– Пойди и встань у Народных ворот, через которые входят и выходят цари Иудеи, а потом иди и встань у других ворот Иерусалима. 20Скажи им: «Слушайте слово Господне, цари Иудеи, и весь народ Иудеи, и все жители Иерусалима, кто ходит через эти ворота. 21Так говорит Господь: Если любите жизнь, смотрите, не носите ношу в субботу[b] и не проносите их через ворота Иерусалима. 22Не выносите ношу из своих домов и не делайте никакой работы в субботу – храните субботу священной, как Я повелел вашим предкам, 23которые, однако, не слушали, и не внимали, и были упрямы. Они не слушали и не принимали наставления. 24Но если вы будете слушаться Меня, – возвещает Господь, – и не станете проносить ношу через ворота этого города в субботу, а станете хранить субботу священной, не делая в этот день никакой работы, 25то через ворота этого города будут входить цари, которые сидят на престоле Давида, и их приближенные. Будут проезжать в колесницах и на конях цари и их приближенные, народ Иудеи и жители Иерусалима, и город этот вечно будет населен жителями. 26Из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земель Вениамина, с западных предгорий, с нагорий и из Негева будут приходить люди со всесожжениями и жертвами, хлебными приношениями, ладаном и благодарственными дарами для дома Господня. 27Но если вы не послушаетесь Меня, не будете соблюдать святость субботы и будете проносить ношу, входя через ворота Иерусалима в субботу, то Я зажгу в воротах Иерусалима неугасимое пламя, которое уничтожит его дворцы».

Footnotes

  1. 17:2 Это культовые символы вавилонско-ханаанской богини Ашеры. Ашера считалась матерью богов и людей, владычицей моря и всего сущего.
  2. 17:21 Суббота – седьмой день недели у иудеев. День, посвященный Господу. В этот день, согласно повелению Господа, израильский народ отдыхал и совершал определенные ритуальные жертвоприношения. После разрушения храма Господа (в 586 г. до н. э.) израильтяне стали собираться в (синагогах), чтобы возносить хвалу Господу и слушать Его слово (см. Исх. 20:10; Втор. 5:12-15; Лев. 23:3). В этот день запрещалось работать (Исх. 31:15), разводить огонь (Исх. 35:3), готовить пищу (Исх. 16:23), носить ношу и т. д. Этот день был прообразом того покоя, который был обещан Господом всем верующим (см. Евр. 4:3-10).