Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 17

Păcatul lui Iuda

1Păcatul lui Iuda este scris cu o daltă de fier,
    cu un vârf de diamant;
este gravat pe tăbliţa inimii lor
    şi pe coarnele altarelor lor.
Chiar şi copiii lor îşi amintesc
    de altarele lor şi de aşerele[a],
de lângă copacii verzi
    şi de pe dealurile înalte.
Muntele Meu din ţară,
    bogăţia ta,[b] toate comorile tale
le voi da ca pradă,
    împreună cu înălţimile tale,
        din cauza păcatelor de pe întreg ţinutul tău.
Din vina ta vei pierde
    moştenirea pe care ţi-o dădusem.
Te voi face să slujeşti duşmanilor tăi
    într-o ţară pe care nu o cunoşti,
căci ai aprins focul mâniei Mele,
    care va arde pentru totdeauna.“

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Blestemat este omul care se încrede în om,
    care face din muritor tăria lui
        şi a cărui inimă Îl părăseşte pe Domnul.
El este ca un tufiş în deşert,
    care nu vede venind fericirea.
El locuieşte în locurile arse ale pustiei,
    într-un pământ sărat, unde nu stă nimeni.

Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul
    şi a cărui încredere este în Domnul.
El este ca un pom sădit lângă ape,
    care îşi întinde rădăcinile spre râu.
Lui nu-i este frică de căldură
    şi frunzişul lui este întotdeauna verde.
În anul secetei nu se îngrijorează
    şi nu încetează să aducă rod.»“

„Inima este mai înşelătoare decât toate lucrurile
    şi este fără vindecare.
        Cine poate să o cunoască?“

10 „Eu, Domnul, cercetez inima
    şi încerc adâncul fiinţei,
ca să dau fiecăruia după căile lui,
    după rodul faptelor lui.“

11 „Ca o potârniche, care cloceşte nişte ouă pe care nu ea le-a ouat,
    aşa este omul care câştigă bogăţii pe nedrept.
Ele îl vor părăsi la jumătatea vieţii lui,
    iar la urmă nu va fi decât un nebun.

12 Tron glorios, înălţat de la început,
    aşa este locul Sanctuarului nostru!
13 Doamne, Nădejdea lui Israel!
    Toţi cei ce Te părăsesc vor fi făcuţi de ruşine!
Cei care se abat de la Tine[c] vor fi scrişi pe pământ[d],
    căci Îl părăsesc pe Domnul,
        Izvorul apelor vii!“

14 „Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat!
    Mântuieşte-mă, şi voi fi mântuit,
        căci Tu eşti lauda mea!
15 Iată, ei îmi zic:
    «Unde este Cuvântul Domnului?
        Să se împlinească dar!»
16 Iar eu, ca să Te urmez, n-am refuzat să fiu păstor,
    nici n-am dorit ziua nenorocirii, Tu ştii.
        Ce a ieşit de pe buzele mele este descoperit înaintea Ta.
17 De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine,
    căci Tu eşti refugiul meu în ziua nenorocirii.
18 Cei ce mă persecută să fie ruşinaţi,
    nu eu!
Ei să se înspăimânte!
    Pe mine însă păzeşte-mă de groază!
Adu peste ei ziua cea rea!
    Zdrobeşte-i de două ori mai mult.“

Imperativul sfinţirii Sabatului

19 Domnul mi-a zis astfel: «Du-te şi stai la Poarta Fiilor poporului, prin care intră şi ies regii lui Iuda, şi la toate celelalte porţi ale Ierusalimului 20 şi spune-le: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda, voi, toţi cei din Iuda şi toţi locuitorii Ierusalimului, care intraţi pe aceste porţi! 21 Aşa vorbeşte Domnul: Luaţi seama în sufletele voastre să nu cumva să purtaţi vreo greutate în ziua de Sabat şi să nu intraţi cu ea pe porţile Ierusalimului. 22 Să nu scoateţi din casele voastre vreo greutate în ziua de Sabat şi să nu faceţi nici o lucrare, ci să sfinţiţi ziua de Sabat, aşa cum am poruncit strămoşilor voştri. 23 Ei nu au ascultat şi nu au luat aminte, ci s-au încăpăţânat să nu asculte şi să nu ia aminte la disciplinare. 24 Voi însă, dacă Mă veţi asculta cu atenţie, zice Domnul, şi nu veţi aduce nici o greutate pe porţile acestei cetăţi în ziua de Sabat, dacă veţi sfinţi ziua de Sabat şi nu veţi face nici o lucrare în timpul ei, 25 atunci, pe porţile acestei cetăţi vor intra regi şi prinţi care stau pe tronul lui David. Ei şi prinţii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului vor veni în care şi călare pe cai, iar cetatea aceasta va fi locuită pentru totdeauna. 26 Vor veni din cetăţile lui Iuda şi din împrejurimile Ierusalimului, din teritoriul lui Beniamin, din zona deluroasă[e], din ţinutul muntos şi din Neghev[f], cei ce aduc la Casa Domnului arderi de tot şi jertfe, daruri de mâncare şi tămâie şi cei ce aduc jertfe de mulţumire. 27 Dar dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua de Sabat, să nu purtaţi nici o greutate şi să nu intraţi cu ea pe porţile Ierusalimului în ziua de Sabat, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va mistui palatele Ierusalimului şi care nu va fi stins.’»“

Footnotes

  1. Ieremia 17:2 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre.
  2. Ieremia 17:3 Sau: înalte / şi de pe munţii din ţară. / Bogăţia
  3. Ieremia 17:13 TM: Mine
  4. Ieremia 17:13 Sau: sortiţi morţii, în contrast cu cei care erau scrişi în cartea vieţii (vezi Ex. 32:32; Ps. 69:28)
  5. Ieremia 17:26 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
  6. Ieremia 17:26 Vezi nota de la 13:19

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иер 17

Грех и наказание Иудеи

1– Грех Иудеи начертан железным резцом,
    вырезан алмазным остриём
на их окаменевших сердцах
    и на рогах их жертвенников.
Даже их дети помнят
    эти жертвенники и столбы Ашеры[a]
у тенистых деревьев,
    на высоких холмах
    и на горах страны.
Ваши богатства и все ваши сокровища
    Я отдам на разграбление,
вместе с вашими капищами на возвышенностях,
    за грехи, совершённые по всей вашей стране.
По своей же вине вы теряете
    удел, который Я дал вам.
Я отдам вас в рабство вашим врагам,
    в страну, которая вам незнакома,
так как вы разожгли огонь Моего гнева –
    он будет пылать вовеки, – говорит Вечный.

Вечный – надежда для праведника

Так говорит Вечный:

– Проклят тот, кто полагается на смертного,
    опирается на плоть
    и отвращает своё сердце от Вечного.
Он будет как куст в пустыне;
    не увидит, как явится благо.
Будет жить в обожжённой зноем пустыне,
    в солёной, необитаемой земле.

Благословен тот, кто полагается на Вечного,
    чья надежда – Вечный.
Он будет как дерево, посаженное у воды,
    что корни свои простирает к реке.
Не боится оно, что настанет зной;
    листья его пребудут зелёными.
Не тревожится в год засушливый
    и плодоносить не перестанет.

Сердце лукавее всего
    и крайне испорчено –
    кто в силах понять его?

10 – Я, Вечный, проникаю в сердце
    и испытываю разум,
чтобы каждому воздать по поступкам,
    по плодам его рук.

11 Как куропатка сидит на яйцах, которых она не несла,
    так и тот, кто копит богатство нечестно:
в середине его жизненного пути оно уйдёт от него,
    и в конце он окажется глупцом.

12 Наш храм – славный престол Вечного,
    вознесённый издревле.
13 О Вечный, надежда Исраила,
    всякий, кто оставит Тебя, будет опозорен;
кто от Тебя отвернётся,
    уподобится именам, написанным на песке,
потому что оставил Вечного,
    источник живой воды.

14 Исцели меня, Вечный, и я буду исцелён;
    спаси меня, и я буду спасён,
    потому что я славлю Тебя.
15 Все твердят мне:
    «Где слово Вечного?
    Пусть исполнится!»
16 Не отказывался я быть пастухом у Тебя;
    Ты знаешь, рокового дня я не желал;
    Тебе открыто то, что сходило с моих губ.
17 Не будь ужасом для меня;
    Ты – убежище моё в день бедствия.
18 Пусть покроются позором мои гонители,
    но меня от позора сохрани;
пусть их терзает страх,
    а меня защити от страха.
Пошли им день бедствия,
    сокруши их тяжким ударом.

Святость субботы

19 Так сказал мне Вечный:

– Пойди и встань у Народных ворот, через которые входят и выходят цари Иудеи, а потом иди и встань у других ворот Иерусалима. 20 Скажи им: Слушайте слово Вечного, цари и весь народ Иудеи, и все жители Иерусалима, кто ходит через эти ворота. 21 Так говорит Вечный: «Если любите жизнь, смотрите, не носите ноши в субботу[b] и не проносите их через ворота Иерусалима. 22 Не выносите ноши из своих домов и не делайте никакой работы в субботу – храните субботу священной, как Я повелел вашим предкам. 23 Однако они не слушали, и не внимали, и проявляли упрямство; они не слушали и не принимали наставлений. 24 Но если вы будете слушаться Меня, – возвещает Вечный, – и не станете проносить ноши через ворота этого города в субботу, а станете хранить субботу священной, не делая в этот день никакой работы, 25 то через ворота этого города будут входить цари, которые сидят на престоле Давуда, и их приближённые. Будут проезжать в колесницах и на конях цари и их приближённые, народ Иудеи и жители Иерусалима, и город этот вечно будет населён жителями. 26 Из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земель Вениамина, с западных предгорий, с нагорий и из Негева будут приходить люди со всесожжениями и жертвами, хлебными приношениями, благовониями и благодарственными дарами для дома Вечного. 27 Но если вы не послушаетесь Меня, не будете соблюдать святость субботы и будете проносить ношу, входя через ворота Иерусалима в субботу, то Я зажгу в воротах Иерусалима неугасимое пламя, которое уничтожит его дворцы».

Footnotes

  1. 17:2 Столбы Ашеры   – культовые символы вавилонско-ханаанской богини Ашеры. Ашера считалась матерью богов и людей, владычицей моря и всего сущего.
  2. 17:21 Суббота   – седьмой день недели у иудеев, день, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, исраильский народ должен был отдыхать и совершать ритуальные жертвоприношения (см. Исх. 31:12-17; Чис. 28:9-10).