Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 14

Avram îl salvează pe Lot

1În zilele lui Amrafel, regele Şinarului[a], regii Ariok din Elasar, Chedorlaomer din Elam şi Tidal din Goyim, s-au luptat împotriva regilor Bera din Sodoma, Birşa din Gomora, Şinab din Adma, Şemeber din Ţeboim şi împotriva regelui din Bela, adică Ţoar. Toţi aceştia din urmă s-au unit în valea Sidim, adică Marea Sărată[b]. Ei l-au slujit pe Chedorlaomer timp de doisprezece ani, dar in al treisprezecelea an s-au răsculat. În al paisprezecelea an, Chedorlaomer şi regii care erau cu el au venit şi i-au înfrânt pe refaiţi la Aştarot-Karnaim, pe zuziţi la Ham, pe emiţi la Şave Chiriatayim şi pe horiţi în ţinutul muntos, din Seir până la El-Paran, la marginea pustiei. Apoi s-au întors şi au venit la En-Mişpat sau Kadeş, unde au cucerit tot teritoriul amalekiţilor, precum şi pe amoriţii care locuiau în Haţaţon-Tamar. Atunci regii din Sodoma, din Gomora, din Adma, din Ţeboim şi din Bela, adică din Ţoar, au ieşit şi s-au pregătit de luptă, în valea Sidim, împotriva regilor Chedorlaomer din Elam, Tidal din Goyim, Amrafel din Şinar şi Ariok din Elasar – patru regi împotriva a cinci. 10 Valea Sidim era plină de gropi cu smoală, astfel încât, atunci când regii din Sodoma şi din Gomora au fugit, unii dintre oamenii lor au căzut în ele, iar ceilalţi au fugit înspre dealuri. 11 Cei patru regi au capturat toate bunurile din Sodoma şi din Gomora, precum şi toate proviziile lor de hrană şi au plecat. 12 Ei l-au capturat şi pe Lot, nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma, împreună cu bunurile lui, şi au plecat.

13 Un om care a scăpat cu viaţă a venit şi l-a înştiinţat de acest lucru pe evreul Avram, care locuia lângă stejarii amoritului Mamre, fratele[c] lui Eşcol şi al lui Aner; aceştia erau aliaţii lui Avram. 14 Când Avram a auzit că nepotul său fusese luat prizonier, i-a chemat la luptă pe cei trei sute optsprezece sclavi pregătiţi, născuţi în gospodăria sa, şi a pornit în urmărire până la Dan. 15 El şi-a împărţit oamenii, i-a atacat pe regi noaptea, i-a izgonit şi i-a urmărit până la Hoba, la nord de Damasc. 16 Avram a recuperat toate bunurile; l-a adus înapoi şi pe nepotul său, Lot, împreună cu toate bunurile lui, precum şi pe femei şi pe ceilalţi oameni.

17 După ce Avram s-a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer şi a regilor care erau cu el, regele din Sodoma i-a ieşit în întâmpinare în valea Şave, adică Valea Regelui. 18 Melhisedek, regele Salemului[d], a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului cel Preaînalt[e]. 19 L-a binecuvântat pe Avram astfel:

„Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt,
    Creatorul cerului şi al pământului,
20 şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt,
    Care i-a dat pe duşmanii tăi în mâinile tale!“

Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. 21 Apoi regele din Sodoma i-a zis lui Avram:

– Dă-mi oamenii şi păstrează bunurile pentru tine.

22 Dar Avram i-a răspuns regelui din Sodoma:

– I-am jurat Domnului, Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului şi al pământului, 23 că nu voi lua nici măcar un fir de aţă sau o curea de sandală din ceea ce este al tău, pentru ca să nu pretinzi că l-ai îmbogăţit pe Avram. 24 Eu nu voi lua nimic, în afară de ceea ce au mâncat oamenii mei şi de partea celor care au mers împreună cu mine – Aner, Eşkol şi Mamre. Ei să-şi ia partea lor.

Footnotes

 1. Geneza 14:1 Sau: Babiloniei; şi în v. 9
 2. Geneza 14:3 Marea Moartă
 3. Geneza 14:13 Sau: ruda; sau: aliatul
 4. Geneza 14:18 Probabil Ierusalimul
 5. Geneza 14:18 Ebr.: El-Elion; peste tot în capitol

New Russian Translation

Genesis 14

Аврам освобождает Лота

1В то время Амрафел, царь Шинара[a], Ариох, царь Елласара, Кедорлаомер, царь Елама и Тидал, царь Гоима, 2вместе пошли войной на Беру, царя Содома, Биршу, царя Гоморры, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Цевоима, и на царя Белы (то есть Цоара). 3Эти цари объединили силы в долине Сиддим (где теперь Соленое море[b]). 4Уже двенадцать лет они были под властью Кедорлаомера, но на тринадцатый год восстали.

5В четырнадцатый год Кедорлаомер и союзные с ним цари вышли и разбили рефаимов в Аштерот-Карнаиме, зузимов в Гаме, эмимов в Шаве-Кирьятаиме 6и хорреев в нагорьях Сеира, по дороге в Эл-Паран, на краю пустыни. 7Оттуда они повернули назад и пришли к Эн-Мишпат (то есть Кадешу) и завоевали всю землю амаликитян, а также аморреев, которые жили в Хацацон-Тамаре.

8Против них выступили царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Цевоима и царь Белы (то есть Цоара). В долине Сиддим они вступили в битву 9против Кедорлаомера, царя Елама, Тидала, царя Гоима, Амрафела, царя Шинара и Ариоха, царя Елласара – четыре царя против пяти. 10В долине Сиддим было много смоляных ям; когда цари Содома и Гоморры обратились в бегство, многие упали в них, а остальные бежали в горы. 11Четыре царя[c] захватили все имущество Содома и Гоморры и все их запасы и ушли. 12Они забрали также Аврамова племянника Лота, который жил в Содоме, и все его имущество.

13Один из тех, кто спасся, пришел и рассказал об этом еврею Авраму. Аврам жил неподалеку от дубов, принадлежавших аморрею Мамре, брату[d] Эшкола и Анера – все они были союзниками Аврама. 14Когда Аврам услышал, что его родственник в плену, он созвал триста восемнадцать способных к бою мужчин, рожденных в его доме, погнался за четырьмя царями и преследовал их до Дана. 15Ночью Аврам разделил свой отряд, напал на них и обратил в бегство, преследуя их до Ховы, к северу от Дамаска. 16Он возвратил все добро и своего родственника Лота со всем имуществом, и женщинами, и людьми.

Аврам встречает Мелхиседека

17Когда Аврам возвращался после победы над Кедорлаомером и союзными с ним царями, царь Содома вышел встречать его в долину Шаве (то есть Царскую долину); 18Мелхиседек[e], царь Салима, вынес хлеб и вино. Будучи священником Бога Всевышнего[f], 19он благословил Аврама, сказав:

– Благословен будь Аврам от Бога Всевышнего,

Творца[g] неба и земли.

20И благословен будь Бог Всевышний,

отдавший твоих врагов в твои руки.

Аврам дал ему от всего десятую часть.

21Царь Содома сказал Авраму:

– Отдай мне моих людей, а добро оставь себе.

22Но Аврам сказал царю Содома:

– Я поднял руку к Господу, Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, и дал клятву, 23что не приму от тебя даже нитки или ремешка от сандалий, не возьму ничего твоего, чтобы ты не мог сказать: «Я обогатил Аврама». 24Я возьму только то, что съели мои люди, а кто пошел со мной – Анер, Эшкол и Мамре – пусть возьмут свою долю.

Footnotes

 1. 14:1 То есть Вавилонии.
 2. 14:3 То есть Мертвое море.
 3. 14:11 Букв.: «они».
 4. 14:13 Здесь это слово может означать «родственник» или «союзник».
 5. 14:18 Мелхиседек означает: «царь праведности», а титул «царь Салима» означает: «царь мира (покоя)». См. Евр. 7.
 6. 14:18 Евр.: «Эль-Эльон»; также в ст. 20, 22.
 7. 14:19 Или: «Владыки»; также в ст. 22.