Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 14

Avram îl salvează pe Lot

1În zilele lui Amrafel, regele Şinarului[a], regii Ariok din Elasar, Chedorlaomer din Elam şi Tidal din Goyim, s-au luptat împotriva regilor Bera din Sodoma, Birşa din Gomora, Şinab din Adma, Şemeber din Ţeboim şi împotriva regelui din Bela, adică Ţoar. Toţi aceştia din urmă s-au unit în valea Sidim, adică Marea Sărată[b]. Ei l-au slujit pe Chedorlaomer timp de doisprezece ani, dar in al treisprezecelea an s-au răsculat. În al paisprezecelea an, Chedorlaomer şi regii care erau cu el au venit şi i-au înfrânt pe refaiţi la Aştarot-Karnaim, pe zuziţi la Ham, pe emiţi la Şave Chiriatayim şi pe horiţi în ţinutul muntos, din Seir până la El-Paran, la marginea pustiei. Apoi s-au întors şi au venit la En-Mişpat sau Kadeş, unde au cucerit tot teritoriul amalekiţilor, precum şi pe amoriţii care locuiau în Haţaţon-Tamar. Atunci regii din Sodoma, din Gomora, din Adma, din Ţeboim şi din Bela, adică din Ţoar, au ieşit şi s-au pregătit de luptă, în valea Sidim, împotriva regilor Chedorlaomer din Elam, Tidal din Goyim, Amrafel din Şinar şi Ariok din Elasar – patru regi împotriva a cinci. 10 Valea Sidim era plină de gropi cu smoală, astfel încât, atunci când regii din Sodoma şi din Gomora au fugit, unii dintre oamenii lor au căzut în ele, iar ceilalţi au fugit înspre dealuri. 11 Cei patru regi au capturat toate bunurile din Sodoma şi din Gomora, precum şi toate proviziile lor de hrană şi au plecat. 12 Ei l-au capturat şi pe Lot, nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma, împreună cu bunurile lui, şi au plecat.

13 Un om care a scăpat cu viaţă a venit şi l-a înştiinţat de acest lucru pe evreul Avram, care locuia lângă stejarii amoritului Mamre, fratele[c] lui Eşcol şi al lui Aner; aceştia erau aliaţii lui Avram. 14 Când Avram a auzit că nepotul său fusese luat prizonier, i-a chemat la luptă pe cei trei sute optsprezece sclavi pregătiţi, născuţi în gospodăria sa, şi a pornit în urmărire până la Dan. 15 El şi-a împărţit oamenii, i-a atacat pe regi noaptea, i-a izgonit şi i-a urmărit până la Hoba, la nord de Damasc. 16 Avram a recuperat toate bunurile; l-a adus înapoi şi pe nepotul său, Lot, împreună cu toate bunurile lui, precum şi pe femei şi pe ceilalţi oameni.

17 După ce Avram s-a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer şi a regilor care erau cu el, regele din Sodoma i-a ieşit în întâmpinare în valea Şave, adică Valea Regelui. 18 Melhisedek, regele Salemului[d], a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului cel Preaînalt[e]. 19 L-a binecuvântat pe Avram astfel:

„Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt,
    Creatorul cerului şi al pământului,
20 şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt,
    Care i-a dat pe duşmanii tăi în mâinile tale!“

Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. 21 Apoi regele din Sodoma i-a zis lui Avram:

– Dă-mi oamenii şi păstrează bunurile pentru tine.

22 Dar Avram i-a răspuns regelui din Sodoma:

– I-am jurat Domnului, Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerului şi al pământului, 23 că nu voi lua nici măcar un fir de aţă sau o curea de sandală din ceea ce este al tău, pentru ca să nu pretinzi că l-ai îmbogăţit pe Avram. 24 Eu nu voi lua nimic, în afară de ceea ce au mâncat oamenii mei şi de partea celor care au mers împreună cu mine – Aner, Eşkol şi Mamre. Ei să-şi ia partea lor.

Footnotes

 1. Geneza 14:1 Sau: Babiloniei; şi în v. 9
 2. Geneza 14:3 Marea Moartă
 3. Geneza 14:13 Sau: ruda; sau: aliatul
 4. Geneza 14:18 Probabil Ierusalimul
 5. Geneza 14:18 Ebr.: El-Elion; peste tot în capitol

New American Standard Bible

Genesis 14

War of the Kings

1And it came about in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of [a]Goiim, that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela (that is, Zoar). All these [b]came as allies to the valley of Siddim (that is, the Salt Sea). Twelve years they had served Chedorlaomer, but the thirteenth year they rebelled. In the fourteenth year Chedorlaomer and the kings that were with him, came and [c]defeated the Rephaim in Ashteroth-karnaim and the Zuzim in Ham and the Emim in [d]Shaveh-kiriathaim, and the Horites in their Mount Seir, as far as El-paran, which is by the wilderness. Then they turned back and came to En-mishpat (that is, Kadesh), and [e]conquered all the country of the Amalekites, and also the Amorites, who lived in Hazazon-tamar. And the king of Sodom and the king of Gomorrah and the king of Admah and the king of Zeboiim and the king of Bela (that is, Zoar) came out; and they arrayed for battle against them in the valley of Siddim, against Chedorlaomer king of Elam and Tidal king of [f]Goiim and Amraphel king of Shinar and Arioch king of Ellasar—four kings against five. 10 Now the valley of Siddim was full of tar pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell [g]into them. But those who survived fled to the hill country. 11 Then they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food supply, and departed. 12 They also took Lot, Abram’s nephew, and his possessions and departed, for he was living in Sodom.

13 Then [h]a fugitive came and told Abram the Hebrew. Now he was [i]living by the [j]oaks of Mamre the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner, and these were [k]allies with Abram. 14 When Abram heard that his [l]relative had been taken captive, he [m]led out his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and went in pursuit as far as Dan. 15 He divided [n]his forces against them by night, he and his servants, and [o]defeated them, and pursued them as far as Hobah, which is [p]north of Damascus. 16 He brought back all the goods, and also brought back his [q]relative Lot with his possessions, and also the women, and the people.

God’s Promise to Abram

17 Then after his return from the [r]defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh (that is, the King’s Valley). 18 And Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; now he was a priest of [s]God Most High. 19 He blessed him and said,

“Blessed be Abram of [t]God Most High,
[u]Possessor of heaven and earth;
20 And blessed be [v]God Most High,
Who has delivered your enemies into your hand.”

He gave him a tenth of all. 21 The king of Sodom said to Abram, “Give the [w]people to me and take the goods for yourself.” 22 Abram said to the king of Sodom, “I have [x]sworn to the Lord [y]God Most High, [z]possessor of heaven and earth, 23 that I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours, for fear you would say, ‘I have made Abram rich.’ 24 [aa]I will take nothing except what the young men have eaten, and the share of the men who went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their share.”

Footnotes

 1. Genesis 14:1 Or nations
 2. Genesis 14:3 Lit joined together
 3. Genesis 14:5 Lit smote
 4. Genesis 14:5 Or the plain of Kiriathaim
 5. Genesis 14:7 Lit smote
 6. Genesis 14:9 Or nations
 7. Genesis 14:10 Lit there
 8. Genesis 14:13 Lit the
 9. Genesis 14:13 Lit abiding
 10. Genesis 14:13 Or terebinths
 11. Genesis 14:13 Lit possessors of the covenant
 12. Genesis 14:14 Lit brother
 13. Genesis 14:14 Or mustered
 14. Genesis 14:15 Lit himself
 15. Genesis 14:15 Lit smote
 16. Genesis 14:15 Lit on the left
 17. Genesis 14:16 Lit brother
 18. Genesis 14:17 Lit smiting
 19. Genesis 14:18 Heb El Elyon
 20. Genesis 14:19 Heb El Elyon
 21. Genesis 14:19 Or Creator
 22. Genesis 14:20 Heb El Elyon
 23. Genesis 14:21 Lit soul
 24. Genesis 14:22 Lit lifted up my hand
 25. Genesis 14:22 Heb El Elyon
 26. Genesis 14:22 Or Creator
 27. Genesis 14:24 Lit Not to me except