Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 22

Păcatul poporului a ajuns la culme

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea cea setoasă de sânge? Atunci fă-i cunoscute toate urâciunile! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Cetate care verşi sânge în mijlocul tău ca să-ţi grăbeşti ceasul şi care-ţi faci idoli ca să te spurci, te-ai făcut vinovată din cauza sângelui pe care l-ai vărsat şi a idolilor pe care ţi i-ai făcut ca să te spurci! Ţi-ai apropiat astfel ziua şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te voi face de batjocura neamurilor şi de râsul tuturor ţărilor. Cei de aproape şi cei de departe îşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca necurată şi plină de tulburări!

Iată că în tine fiecare dintre prinţii lui Israel se foloseşte de puterea lui ca să verse sânge. În tine, tatăl şi mama sunt necinstiţi, străinul din mijlocul tău este jecmănit, iar orfanul şi văduva sunt asupriţi. Ai dispreţuit lucrurile Mele sfinte şi Mi-ai pângărit Sabatele. În tine sunt cei ce defaimă ca să verse sânge, în tine sunt cei ce mănâncă pe munţi şi cei ce se desfrânează în mijlocul tău. 10 În tine se descoperă goliciunea tatălui[a] şi în tine este necinstită femeia în perioada necurăţiei ei. 11 În tine, fiecare se dedă la urâciuni cu soţia semenului său, fiecare îşi pângăreşte prin incest nora şi fiecare îşi necinsteşte sora, fiica tatălui său. 12 În tine, se ia mită ca să se verse sânge; tu iei dobândă şi camătă, câştigi de pe urma prietenului tău, jecmănindu-l, iar pe Mine M-ai uitat, zice Stăpânul Domn.

13 Iată, bat din palme din cauza tâlhăriilor pe care le-ai săvârşit şi din cauza sângelui care a fost vărsat în mijlocul tău. 14 Îţi va rezista oare inima sau îţi vor fi mâinile destul de tari în ziua în care mă voi ocupa de tine? Eu, Domnul, am vorbit şi voi face întocmai. 15 Te voi împrăştia printre neamuri, te voi risipi în ţări străine şi voi pune astfel capăt necurăţiei din mijlocul tău. 16 Când te vei fi întinat înaintea neamurilor vei şti[b] că Eu sunt Domnul.»“

17 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 18 „Fiul omului, cei din Casa lui Israel au ajuns pentru Mine ca zgura de metal: toţi sunt aramă, cositor, fier şi plumb, în mijlocul furnalului; au ajuns ca zgura de argint. 19 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că toţi aţi devenit zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20 Aşa cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul în mijlocul furnalului şi se suflă în foc ca să se topească, tot aşa vă voi strânge şi Eu în mânia şi furia Mea, vă voi lăsa în mijlocul Ierusalimului şi vă voi topi. 21 Da, vă voi strânge şi voi sufla peste voi cu focul înverşunării Mele, astfel că veţi fi topiţi în mijlocul Ierusalimului. 22 Aşa cum se topeşte argintul în mijlocul furnalului, tot aşa veţi fi şi voi topiţi în mijlocul Ierusalimului şi veţi şti că Eu, Domnul, Mi-am revărsat furia peste voi.»“

23 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 24 „Fiul omului, spune-i ţării astfel: «Tu eşti o ţară necurăţită, neudată de ploaie[c] în ziua indignării!» 25 Prinţii[d] ei uneltesc în mijlocul ei precum leul care răcneşte când îşi sfâşie prada; ei mănâncă suflete şi îşi însuşesc bogăţii şi lucruri scumpe, astfel că numărul văduvelor sporeşte în mijlocul ţării. 26 Preoţii ei încalcă Legea Mea şi întinează lucrurile Mele sfinte; ei nu fac diferenţă între ce este sfânt şi ce este obişnuit şi nu învaţă pe alţii să facă diferenţă între ce este necurat şi ce este curat. De Sabatele Mele nu vor să mai audă şi astfel Eu sunt necinstit în mijlocul lor. 27 Conducătorii săi sunt în mijlocul ei asemenea lupilor care-şi sfâşie prada; ei varsă sânge şi pierd suflete ca să obţină un câştig necinstit. 28 Profeţii din mijlocul ei au pentru aceştia o tencuială din ipsos[e] – viziuni deşarte şi preziceri mincinoase. Ei zic: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn!» Dar Domnul nu le-a vorbit. 29 Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea[f].

30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea Mea pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit nici unul. 31 Prin urmare, Îmi voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu focul înverşunării Mele şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice Stăpânul Domn.“

Footnotes

 1. Ezechiel 22:10 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
 2. Ezechiel 22:16 Cele mai multe mss TM; un mss TM, LXX, Siriacă, VUL: Mă voi lăsa întinat, prin tine, înaintea neamurilor şi vei şti
 3. Ezechiel 22:24 TM; LXX: o ţară care nu ai parte de ploaie şi de nici o aversă
 4. Ezechiel 22:25 LXX; TM: Profeţii
 5. Ezechiel 22:28 Vezi v. 30
 6. Ezechiel 22:29 Sau: şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin

New American Standard Bible

Ezekiel 22

The Sins of Israel

1Then the word of the Lord came to me, saying, “And you, son of man, will you judge, will you judge the bloody city? Then cause her to know all her abominations. You shall say, ‘Thus says the Lord [a]God, “A city shedding blood in her midst, so that her time will come, and that makes idols, contrary to her interest, for defilement! You have become guilty by [b]the blood which you have shed, and defiled by your idols which you have made. Thus you have brought your [c]day near and have come to your years; therefore I have made you a reproach to the nations and a mocking to all the lands. Those who are near and those who are far from you will mock you, you of ill repute, full of turmoil.

“Behold, the rulers of Israel, each according to his [d]power, have been in you for the purpose of shedding blood. They have treated father and mother lightly within you. The alien they have oppressed in your midst; the fatherless and the widow they have wronged in you. You have despised My holy things and profaned My sabbaths. Slanderous men have been in you for the purpose of shedding blood, and in you they have eaten at the mountain shrines. In your midst they have committed acts of lewdness. 10 In you [e]they have uncovered their fathers’ nakedness; in you they have humbled her who was unclean in her menstrual impurity. 11 One has committed abomination with his neighbor’s wife and another has lewdly defiled his daughter-in-law. And another in you has humbled his sister, his father’s daughter. 12 In you they have taken bribes to shed blood; you have taken interest and profits, and you have injured your neighbors for gain by oppression, and you have forgotten Me,” declares the Lord God.

13 “Behold, then, I smite My hand at your dishonest gain which you have acquired and at [f]the bloodshed which is among you. 14 Can your heart endure, or can your hands be strong in the days that I will deal with you? I, the Lord, have spoken and will act. 15 I will scatter you among the nations and I will disperse you through the lands, and I will consume your uncleanness from you. 16 You will profane yourself in the sight of the nations, and you will know that I am the Lord.”’”

17 And the word of the Lord came to me, saying, 18 “Son of man, the house of Israel has become dross to Me; all of them are bronze and tin and iron and lead in the furnace; they are the dross of silver. 19 Therefore, thus says the Lord God, ‘Because all of you have become dross, therefore, behold, I am going to gather you into the midst of Jerusalem. 20 As they gather silver and bronze and iron and lead and tin into the furnace to blow fire on it in order to melt it, so I will gather you in My anger and in My wrath and I will lay you there and melt you. 21 I will gather you and blow on you with the fire of My wrath, and you will be melted in the midst of it. 22 As silver is melted in the furnace, so you will be melted in the midst of it; and you will know that I, the Lord, have poured out My wrath on you.’”

23 And the word of the Lord came to me, saying, 24 “Son of man, say to her, ‘You are a land that is not cleansed or rained on in the day of indignation.’ 25 There is a conspiracy of her prophets in her midst like a roaring lion tearing the prey. They have devoured lives; they have taken treasure and precious things; they have made many widows in the midst of her. 26 Her priests have done violence to My law and have profaned My holy things; they have made no distinction between the holy and the profane, and they have not taught the difference between the unclean and the clean; and they hide their eyes from My sabbaths, and I am profaned among them. 27 Her princes within her are like wolves tearing the prey, by shedding blood and destroying lives in order to get dishonest gain. 28 Her prophets have smeared whitewash for them, seeing false visions and divining lies for them, saying, ‘Thus says the Lord God,’ when the Lord has not spoken. 29 The people of the land have practiced oppression and committed robbery, and they have wronged the poor and needy and have oppressed the sojourner without justice. 30 I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before Me for the land, so that I would not destroy it; but I found [g]no one. 31 Thus I have poured out My indignation on them; I have consumed them with the fire of My wrath; their way I have brought upon their heads,” declares the Lord God.

Footnotes

 1. Ezekiel 22:3 Heb YHWH, usually rendered Lord, and so throughout the ch
 2. Ezekiel 22:4 Lit your
 3. Ezekiel 22:4 Lit days
 4. Ezekiel 22:6 Lit arm
 5. Ezekiel 22:10 Lit he has
 6. Ezekiel 22:13 Lit your
 7. Ezekiel 22:30 Lit not