Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 22

Păcatul poporului a ajuns la culme

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea cea setoasă de sânge? Atunci fă-i cunoscute toate urâciunile! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Cetate care verşi sânge în mijlocul tău ca să-ţi grăbeşti ceasul şi care-ţi faci idoli ca să te spurci, te-ai făcut vinovată din cauza sângelui pe care l-ai vărsat şi a idolilor pe care ţi i-ai făcut ca să te spurci! Ţi-ai apropiat astfel ziua şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te voi face de batjocura neamurilor şi de râsul tuturor ţărilor. Cei de aproape şi cei de departe îşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca necurată şi plină de tulburări!

Iată că în tine fiecare dintre prinţii lui Israel se foloseşte de puterea lui ca să verse sânge. În tine, tatăl şi mama sunt necinstiţi, străinul din mijlocul tău este jecmănit, iar orfanul şi văduva sunt asupriţi. Ai dispreţuit lucrurile Mele sfinte şi Mi-ai pângărit Sabatele. În tine sunt cei ce defaimă ca să verse sânge, în tine sunt cei ce mănâncă pe munţi şi cei ce se desfrânează în mijlocul tău. 10 În tine se descoperă goliciunea tatălui[a] şi în tine este necinstită femeia în perioada necurăţiei ei. 11 În tine, fiecare se dedă la urâciuni cu soţia semenului său, fiecare îşi pângăreşte prin incest nora şi fiecare îşi necinsteşte sora, fiica tatălui său. 12 În tine, se ia mită ca să se verse sânge; tu iei dobândă şi camătă, câştigi de pe urma prietenului tău, jecmănindu-l, iar pe Mine M-ai uitat, zice Stăpânul Domn.

13 Iată, bat din palme din cauza tâlhăriilor pe care le-ai săvârşit şi din cauza sângelui care a fost vărsat în mijlocul tău. 14 Îţi va rezista oare inima sau îţi vor fi mâinile destul de tari în ziua în care mă voi ocupa de tine? Eu, Domnul, am vorbit şi voi face întocmai. 15 Te voi împrăştia printre neamuri, te voi risipi în ţări străine şi voi pune astfel capăt necurăţiei din mijlocul tău. 16 Când te vei fi întinat înaintea neamurilor vei şti[b] că Eu sunt Domnul.»“

17 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 18 „Fiul omului, cei din Casa lui Israel au ajuns pentru Mine ca zgura de metal: toţi sunt aramă, cositor, fier şi plumb, în mijlocul furnalului; au ajuns ca zgura de argint. 19 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că toţi aţi devenit zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20 Aşa cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul în mijlocul furnalului şi se suflă în foc ca să se topească, tot aşa vă voi strânge şi Eu în mânia şi furia Mea, vă voi lăsa în mijlocul Ierusalimului şi vă voi topi. 21 Da, vă voi strânge şi voi sufla peste voi cu focul înverşunării Mele, astfel că veţi fi topiţi în mijlocul Ierusalimului. 22 Aşa cum se topeşte argintul în mijlocul furnalului, tot aşa veţi fi şi voi topiţi în mijlocul Ierusalimului şi veţi şti că Eu, Domnul, Mi-am revărsat furia peste voi.»“

23 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 24 „Fiul omului, spune-i ţării astfel: «Tu eşti o ţară necurăţită, neudată de ploaie[c] în ziua indignării!» 25 Prinţii[d] ei uneltesc în mijlocul ei precum leul care răcneşte când îşi sfâşie prada; ei mănâncă suflete şi îşi însuşesc bogăţii şi lucruri scumpe, astfel că numărul văduvelor sporeşte în mijlocul ţării. 26 Preoţii ei încalcă Legea Mea şi întinează lucrurile Mele sfinte; ei nu fac diferenţă între ce este sfânt şi ce este obişnuit şi nu învaţă pe alţii să facă diferenţă între ce este necurat şi ce este curat. De Sabatele Mele nu vor să mai audă şi astfel Eu sunt necinstit în mijlocul lor. 27 Conducătorii săi sunt în mijlocul ei asemenea lupilor care-şi sfâşie prada; ei varsă sânge şi pierd suflete ca să obţină un câştig necinstit. 28 Profeţii din mijlocul ei au pentru aceştia o tencuială din ipsos[e] – viziuni deşarte şi preziceri mincinoase. Ei zic: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn!» Dar Domnul nu le-a vorbit. 29 Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea[f].

30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea Mea pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit nici unul. 31 Prin urmare, Îmi voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu focul înverşunării Mele şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice Stăpânul Domn.“

Footnotes

  1. Ezechiel 22:10 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  2. Ezechiel 22:16 Cele mai multe mss TM; un mss TM, LXX, Siriacă, VUL: Mă voi lăsa întinat, prin tine, înaintea neamurilor şi vei şti
  3. Ezechiel 22:24 TM; LXX: o ţară care nu ai parte de ploaie şi de nici o aversă
  4. Ezechiel 22:25 LXX; TM: Profeţii
  5. Ezechiel 22:28 Vezi v. 30
  6. Ezechiel 22:29 Sau: şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 22

Грехи Иерусалима

1Было ко мне слово Вечного:

– Смертный, будешь ли судить его? Будешь ли судить этот кровавый город? Тогда укажи ему на все его омерзительные обычаи и скажи: Так говорит Владыка Вечный: «О город, который, навлекая кару, проливает посреди себя кровь и оскверняется, делая идолов, ты стал виновен из-за крови, которую пролил, и осквернился идолами, которых сделал; ты приблизил свой день, и предел твоих лет настал. За это Я сделаю тебя поруганием для народов и посмешищем для всех стран. Те, кто далеко, и те, кто близко, будут глумиться над тобой, о бесславный город, объятый смутой.

Вожди Исроила, что у тебя, – каждый по мере своих сил – проливали чужую кровь. У тебя они с презрением обходились с отцами и матерями, у тебя притесняли чужеземцев, у тебя творили зло сиротам и вдовам. Ты пренебрегал Моими святынями и осквернял Мои субботы. У тебя клеветники проливали чужую кровь; у тебя находились те, кто ел в горных капищах, и посреди тебя совершали непристойности. 10 У тебя находились те, кто осквернял отцовское ложе; у тебя – те, кто насиловал женщину во время месячных, когда она ритуально нечиста. 11 У тебя один совершал гнусное, спал с женой другого, второй бесстыдно осквернял сноху, а третий насиловал свою сестру по отцу. 12 У тебя брали взятки, чтобы лить чужую кровь; ты занимался ростовщичеством, брал проценты и вымогательством наживался на ближнем. Ты оставил Меня, – возвещает Владыка Вечный.

13 Гляди, Я всплесну руками о твоей неправедной наживе, которую ты приобрёл, и о крови, которую ты пролил посреди себя. 14 Останешься ли ты храбрым и останутся ли сильными твои руки в те дни, когда Я буду наказывать тебя? Я, Вечный, сказал это и сделаю. 15 Я рассею тебя между народами и раскидаю по странам; Я искореню в тебе твою нечистоту. 16 Ты будешь осквернён в глазах других народов. Тогда ты узнаешь, что Я – Вечный».

17 И было ко мне слово Вечного:

18 – Смертный, исроильтяне стали у Меня бесполезной окалиной; все они – как медь, олово, железо и свинец, которые остаются в плавильном горне, как изгарь серебра.

19 Поэтому так говорит Владыка Вечный:

– Так как вы стали окалиной, Я соберу вас в Иерусалиме. 20 Как собирают в плавильный горн серебро, медь, железо, свинец и олово, чтобы, раздув огонь, расплавить их, так и Я соберу вас в гневе и ярости, оставлю в городе и расплавлю. 21 Я соберу вас, дохну на вас Моим огненным гневом, и вы расплавитесь в нём. 22 Как серебро расплавляется в плавильном горне, так и вы расплавитесь в нём. Тогда вы узнаете, что Я, Вечный, излил на вас Свою ярость.

23 Вновь было ко мне слово Вечного:

24 – Смертный, скажи земле: «Ты – земля, неочищенная и неорошённая в день гнева». 25 Её вожди подобны[a] ревущему льву, что терзает добычу; они пожирают людей, отнимают сокровища и драгоценности и многих на ней делают вдовами. 26 Её священнослужители преступают Мой Закон и оскверняют Мои святыни; они не делают различия между священным и несвященным; они учат, что нет разницы между нечистым и чистым; они закрывают глаза на соблюдение Моих суббот, так что Я оскверняюсь среди них. 27 Её вельможи подобны волкам, терзающим добычу; они проливают кровь и убивают людей, чтобы приобрести неправедную поживу. 28 Её пророки закрашивают для них такие дела белилами пустых видений и лживых прорицаний. Они говорят: «Так говорит Владыка Вечный», когда Вечный не говорил. 29 Народ страны предан вымогательству и грабежу; они притесняют бедняков и нищих и угнетают чужеземцев, отказывая им в правосудии.

30 Я искал среди них человека, который починил бы стену и встал бы предо Мною в бреши заступиться за страну, чтобы Мне её не погубить, но не нашёл. 31 И вот, Я изолью на них Мою ярость и истреблю их пламенем Моего негодования, обрушив им на головы то, что они натворили, – возвещает Владыка Вечный.

Footnotes

  1. Езек 22:25 Или: «Заговор твоих пророков подобен».