Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 22

Păcatul poporului a ajuns la culme

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea cea setoasă de sânge? Atunci fă-i cunoscute toate urâciunile! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Cetate care verşi sânge în mijlocul tău ca să-ţi grăbeşti ceasul şi care-ţi faci idoli ca să te spurci, te-ai făcut vinovată din cauza sângelui pe care l-ai vărsat şi a idolilor pe care ţi i-ai făcut ca să te spurci! Ţi-ai apropiat astfel ziua şi ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te voi face de batjocura neamurilor şi de râsul tuturor ţărilor. Cei de aproape şi cei de departe îşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca necurată şi plină de tulburări!

Iată că în tine fiecare dintre prinţii lui Israel se foloseşte de puterea lui ca să verse sânge. În tine, tatăl şi mama sunt necinstiţi, străinul din mijlocul tău este jecmănit, iar orfanul şi văduva sunt asupriţi. Ai dispreţuit lucrurile Mele sfinte şi Mi-ai pângărit Sabatele. În tine sunt cei ce defaimă ca să verse sânge, în tine sunt cei ce mănâncă pe munţi şi cei ce se desfrânează în mijlocul tău. 10 În tine se descoperă goliciunea tatălui[a] şi în tine este necinstită femeia în perioada necurăţiei ei. 11 În tine, fiecare se dedă la urâciuni cu soţia semenului său, fiecare îşi pângăreşte prin incest nora şi fiecare îşi necinsteşte sora, fiica tatălui său. 12 În tine, se ia mită ca să se verse sânge; tu iei dobândă şi camătă, câştigi de pe urma prietenului tău, jecmănindu-l, iar pe Mine M-ai uitat, zice Stăpânul Domn.

13 Iată, bat din palme din cauza tâlhăriilor pe care le-ai săvârşit şi din cauza sângelui care a fost vărsat în mijlocul tău. 14 Îţi va rezista oare inima sau îţi vor fi mâinile destul de tari în ziua în care mă voi ocupa de tine? Eu, Domnul, am vorbit şi voi face întocmai. 15 Te voi împrăştia printre neamuri, te voi risipi în ţări străine şi voi pune astfel capăt necurăţiei din mijlocul tău. 16 Când te vei fi întinat înaintea neamurilor vei şti[b] că Eu sunt Domnul.»“

17 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 18 „Fiul omului, cei din Casa lui Israel au ajuns pentru Mine ca zgura de metal: toţi sunt aramă, cositor, fier şi plumb, în mijlocul furnalului; au ajuns ca zgura de argint. 19 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că toţi aţi devenit zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20 Aşa cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul în mijlocul furnalului şi se suflă în foc ca să se topească, tot aşa vă voi strânge şi Eu în mânia şi furia Mea, vă voi lăsa în mijlocul Ierusalimului şi vă voi topi. 21 Da, vă voi strânge şi voi sufla peste voi cu focul înverşunării Mele, astfel că veţi fi topiţi în mijlocul Ierusalimului. 22 Aşa cum se topeşte argintul în mijlocul furnalului, tot aşa veţi fi şi voi topiţi în mijlocul Ierusalimului şi veţi şti că Eu, Domnul, Mi-am revărsat furia peste voi.»“

23 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 24 „Fiul omului, spune-i ţării astfel: «Tu eşti o ţară necurăţită, neudată de ploaie[c] în ziua indignării!» 25 Prinţii[d] ei uneltesc în mijlocul ei precum leul care răcneşte când îşi sfâşie prada; ei mănâncă suflete şi îşi însuşesc bogăţii şi lucruri scumpe, astfel că numărul văduvelor sporeşte în mijlocul ţării. 26 Preoţii ei încalcă Legea Mea şi întinează lucrurile Mele sfinte; ei nu fac diferenţă între ce este sfânt şi ce este obişnuit şi nu învaţă pe alţii să facă diferenţă între ce este necurat şi ce este curat. De Sabatele Mele nu vor să mai audă şi astfel Eu sunt necinstit în mijlocul lor. 27 Conducătorii săi sunt în mijlocul ei asemenea lupilor care-şi sfâşie prada; ei varsă sânge şi pierd suflete ca să obţină un câştig necinstit. 28 Profeţii din mijlocul ei au pentru aceştia o tencuială din ipsos[e] – viziuni deşarte şi preziceri mincinoase. Ei zic: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn!» Dar Domnul nu le-a vorbit. 29 Poporul din ţară se dedă la furt, se ocupă cu tâlhăria, asupreşte pe sărac şi pe nevoiaş şi jecmăneşte străinul, ignorând dreptatea[f].

30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul şi să stea în spărtură înaintea Mea pentru ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu am găsit nici unul. 31 Prin urmare, Îmi voi revărsa peste ei indignarea, îi voi nimici cu focul înverşunării Mele şi voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice Stăpânul Domn.“

Footnotes

  1. Ezechiel 22:10 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  2. Ezechiel 22:16 Cele mai multe mss TM; un mss TM, LXX, Siriacă, VUL: Mă voi lăsa întinat, prin tine, înaintea neamurilor şi vei şti
  3. Ezechiel 22:24 TM; LXX: o ţară care nu ai parte de ploaie şi de nici o aversă
  4. Ezechiel 22:25 LXX; TM: Profeţii
  5. Ezechiel 22:28 Vezi v. 30
  6. Ezechiel 22:29 Sau: şi prin nedreptate îl jecmăneşte pe străin

Amplified Bible

Ezekiel 22

The Sins of Israel

1Then the word of the Lord came to me, saying, “And you, son of man [Ezekiel], will you judge, will you judge the city of bloodshed? Then make her recognize all her repulsive acts. You shall say, ‘Thus says the Lord God, “A city that sheds blood in her midst, so that her time [of doom] will come, and makes idols to defile her, contrary to her interest! You have become guilty by the blood which you have shed, and you are defiled by the idols which you have made. Thus you have caused your day [of judgment and punishment] to approach and have arrived at [the completion of] your years; therefore, I have made you an object of scorn to the [pagan] nations and a thing to be mocked by all countries. Those who are near and those who are far from you will mock you, you [infamous one] of ill repute, full of turmoil.

“Behold, the princes of Israel, every one according to his power, have been intending to shed blood in you. In you they have treated father and mother lightly. They have oppressed the stranger among you; and in your presence they have wronged the fatherless and the widow. You have despised and scorned My sacred things and have profaned My Sabbaths. In you are men who slander for the purpose of shedding blood, and in your presence they have eaten [food offered to idols] at the mountain shrines; in your midst they have committed acts of lewdness. 10 In you men have uncovered their fathers’ nakedness [the nakedness of mother or stepmother]; in you they have violated women who are [set apart as ceremonially] unclean during their menstrual impurity [or after childbirth]. 11 In you one has committed a shameful act with his neighbor’s wife, another has lewdly defiled his daughter-in-law, and another has violated his sister, his father’s daughter. 12 In you they have accepted bribes to shed blood; you have taken [forbidden] interest and [a percentage of] profits, and you have injured your neighbors for gain by oppression and extortion, and you have forgotten Me,” says the Lord God.

13 “Behold, therefore, I strike My hands [together] at your dishonest gain which you have acquired and at the bloodshed which is among you. 14 Can your heart (courage) endure, or can your hands be strong in the days that I will deal with you? I the Lord have spoken, and will act. 15 I will scatter you among the nations and disperse you through the countries, and I will destroy your filthiness. 16 You will defile yourself in the sight of the [Gentile] nations, and you will know [without any doubt] that I am the Lord.”’”

17 And the word of the Lord came to me, saying, 18 “Son of man, the house of Israel has become dross (metallic waste) to Me. All of them are (useless) bronze, tin, iron, and lead in the furnace; they are the dross of silver. 19 Therefore, thus says the Lord God, ‘Because you have all become dross, therefore, behold, I will gather you [O Israel] into the midst of Jerusalem. 20 As they gather silver and bronze and iron and lead and tin into the furnace to blow fire on it in order to melt it, so I will gather you in My anger and in My wrath, and I will put you there and melt you. 21 I will gather you and blow on you with the fire of My wrath, and you will be melted in the midst of it. 22 As silver is melted in the furnace, so will you be melted in the midst of it; and you will know [without any doubt] that I the Lord have poured out My wrath on you [O Israel].’”

23 And the word of the Lord came to me, saying, 24 “Son of man, say to her, ‘You [Israel] are a land that is not pronounced clean or rained on in the day of indignation.’ 25 There is a conspiracy of her [false] prophets in her midst, like a roaring lion tearing the prey. They have devoured [human] life; they have taken [in their greed] treasure and precious things; they have made many widows among her. 26 Her priests have done violence to My law and have profaned My holy things. They have made no distinction between the holy (sacred) and the profane (secular), they have not taught [people] the difference between the unclean and the clean; and they hide their eyes from My Sabbaths, and I am profaned among them. 27 Her princes within her are like wolves tearing and devouring the prey, shedding blood and destroying lives in order to get dishonest gain. 28 Her prophets have smeared whitewash for them, seeing false visions and divining lies for them, saying, ‘Thus says the Lord God’—when the Lord has not spoken. 29 The people of the land have practiced oppression and extortion and have committed robbery; they have wronged the poor and needy and they have oppressed the stranger without justice. 30 I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before Me for [the sake of] the land, that I would not destroy it, but I found no one [not even one]. 31 Therefore I have poured out My indignation on them; I have consumed them with the fire of My wrath; I have repaid their way [by bringing it] upon their own heads,” says the Lord God.