Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 6

Iubirea de Dumnezeu şi împlinirea poruncilor

1Acestea sunt legile, poruncile şi hotărârile pe care Domnul, Dumnezeul vostru, mi-a poruncit să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi moşteni, ca să vă temeţi de Domnul, Dumnezeul vostru, atât voi, cât şi fiii şi nepoţii voştri, în toate zilele vieţii voastre, păzind toate hotărârile şi poruncile pe care eu vi le dau şi ca să trăiţi multe zile. Ascultă, Israele, şi veghează să le împlineşti, ca să fii fericit şi să devii numeros în ţara în care curge lapte şi miere, aşa cum ţi-a promis Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi.

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn[a]. Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Iar cuvintele acestea, pe care ţi le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi. Să ţi le legi de mâini ca semn de aducere-aminte şi să ţi le fixezi pe frunte[b]. Să le scrii pe uşorii caselor tale şi pe porţile cetăţilor tale.

10 Când Domnul, Dumnezeul tău, te va duce în ţara pe care a promis-o, prin jurământ, strămoşilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov, şi-ţi va da cetăţi mari şi bune, pe care nu tu le-ai construit, 11 case pline cu tot felul de bunuri, pe care nu tu le-ai umplut, fântâni pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai plantat, atunci când vei mânca şi te vei sătura, 12 veghează ca nu cumva să uiţi de Domnul, Care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. 13 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, numai Lui să-I slujeşti şi în Numele Lui să juri. 14 Să nu vă duceţi după alţi dumnezei, după zeii popoarelor din jurul vostru, 15 fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, Care este în mijlocul vostru, este un Dumnezeu gelos, iar mânia Lui s-ar aprinde împotriva voastră şi v-ar nimici de pe faţa pământului. 16 Să nu-L ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, aşa cum L-aţi ispitit la Masa. 17 Să păziţi cu atenţie poruncile Domnului, Dumnezeul vostru, mărturiile şi legile pe care vi le-a dat. 18 Să faceţi ce este drept şi bine înaintea Domnului, ca să fiţi fericiţi şi să intraţi în stăpânirea acelei ţări bune pe care El a promis-o, prin jurământ, strămoşilor voştri 19 şi astfel să-i izgoniţi pe toţi duşmanii voştri dinaintea voastră, după cum Domnul a promis.

20 Când fiul tău te va întreba într-o zi: «Ce înseamnă aceste mărturii, legi şi hotărâri, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le-a dat?», 21 să îi răspunzi fiului tău astfel: «Îi eram sclavi lui Faraon în Egipt, iar Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare, 22 făcând înaintea ochilor noştri semne, minuni mari şi dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon şi a întregii lui case; 23 El ne-a scos de acolo ca să ne ducă în ţara pe care a promis-o, prin jurământ, strămoşilor noştri. 24 Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de El ca să fim tot timpul fericiţi şi să ne ţină în viaţă aşa cum face astăzi. 25 Iar dacă vom avea grijă să împlinim toate poruncile acestea înaintea Domnului, Dumnezeul nostru, aşa cum ne-a poruncit El, atunci vom avea parte de dreptatea Lui[c]

Footnotes

 1. Deuteronom 6:4 Sau: Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul
 2. Deuteronom 6:8 Lit.: şi să fie ca o bentiţă (semn) între ochi. Interpretarea literală a dus mai târziu la apariţia filacterelor, cutiuţe din piele purtate pe frunte şi pe braţul stâng, conţinând, pe bucăţi de pergament, patru paragrafe biblice: Ex. 13:1-10; 11-16; Deut. 6:4-9; 11:13-21
 3. Deuteronom 6:25 Sau: aceasta va fi dreptatea noastră

La Bible du Semeur

Deutéronome 6

L’Eternel seul

1Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l’Eternel ton Dieu m’a chargé de t’enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l’Eternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d’une longue vie. C’est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir, et applique-les, afin d’être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l’Eternel, le Dieu de tes ancêtres, te l’a dit.

Ecoute, Israël, l’Eternel est notre Dieu, l’Eternel seul[a].

Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force[b]. Que ces commandements que je te donne aujourd’hui restent gravés dans ton cœur[c]. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu’ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes[d].

10 Lorsque l’Eternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays qu’il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob[e] de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n’as pas bâties, 11 des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n’as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n’as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n’as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, 12 garde-toi bien d’oublier l’Eternel qui t’a fait sortir d’Egypte, du pays où tu étais esclave. 13 C’est l’Eternel ton Dieu que tu dois craindre, c’est à lui que tu rendras un culte, et c’est par son nom que tu prêteras serment[f]. 14 Vous ne vous rallierez pas à d’autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, 15 car l’Eternel votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival: il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. 16 Vous ne forcerez pas la main à l’Eternel votre Dieu comme vous l’avez fait à Massa[g]; 17 mais vous aurez soin d’obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l’Eternel votre Dieu vous a donnés. 18 Tu feras ce que l’Eternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l’Eternel a promis par serment à tes ancêtres, 19 en chassant tous tes ennemis, comme il l’a promis.

20 Lorsque, plus tard, vos fils vous demanderont: «De quel droit l’Eternel notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets?» 21 vous leur répondrez: «Nous avons été esclaves du pharaon en Egypte, et l’Eternel nous a tirés de là avec puissance. 22 Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l’Egypte, du pharaon et de tous ceux de son entourage. 23 Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu’il avait promis par serment à nos ancêtres. 24 Et l’Eternel notre Dieu nous a ordonné d’appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu’il nous accorde de vivre comme il l’a fait jusqu’à ce jour. 25 Nous serons donc justes[h] si nous prenons soin d’obéir à tous ces commandements en présence de l’Eternel notre Dieu, comme il nous l’a ordonné.»

Footnotes

 1. 6.4 Autres traductions: L’Eternel est unique ou l’Eternel le seul Dieu. Voir Mc 12.29.
 2. 6.5 Cité en Mt 22.37; Mc 12.30; Lc 10.27.
 3. 6.6 Pour les v. 6-9, voir Dt 11.18-20.
 4. 6.9 Ou: sur les portes (des villes). Les v. 8-9 utilisent un langage imagé. Le judaïsme les a pris à la lettre, d’où les tefilins, ou phylactères, petites boîtes en cuir que portent les Israélites sur le front et sur le bras gauche (fixées à l’aide de bandelettes de cuir) lors de la prière quotidienne (voit Mt 23.5), ainsi que les mezouzas fixées sur le montant de leur porte d’entrée. Ces objets contiennent trois textes du Pentateuque sur des bandes de parchemin.
 5. 6.10 Voir Gn 12.7; 26.3; 28.13.
 6. 6.13 Cité en Mt 4.10; Lc 4.8.
 7. 6.16 Voir Ex 17.1-7.
 8. 6.25 Autres traductions: ce ne sera donc pour nous que justice si … ou nous serons donc tenus pour justes si …