Apocalipsa 21 – NTLR & CARST

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 21:1-27

Un cer nou și un pământ nou

1Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră, și nici marea nu mai era. 2Și am văzut cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. 3Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând: „Iată Cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El Își va întinde Cortul în mijlocul lor3 O reminiscență a pasajelor din Ex. 25:8; 40:34-35., iar ei vor fi poporul3 Unele mss conțin: popoarele. Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. 4El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s‑au dus.“

5Cel Ce ședea pe tron a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi!“ A mai zis: „Scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate!“ 6Apoi mi‑a zis: „S‑a sfârșit! Eu sunt Alfa și Omega6 Vezi nota de la 1:8., Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. 7Cel ce învinge, va moșteni aceste lucruri, și Eu voi fi Dumnezeul Lui, iar el va fi fiul Meu. 8Cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în lacul care arde cu foc și sulf, care este moartea a doua.“

Noul Ierusalim9 Pentru pasajul din 21:9–22:5, vezi și Eze. 40–48.

9Unul dintre cei șapte îngeri, care au avut cele șapte vase pline cu ultimele șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine, zicând: „Vino! Îți voi arăta mireasa, soția Mielului!“ 10M‑a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi‑a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer, de la Dumnezeu. 11Ea avea slava lui Dumnezeu, iar strălucirea ei era ca a unei pietre deosebit de prețioasă, ca un jasp, strălucind asemenea cristalului. 12Avea un zid mare și înalt, avea douăsprezece porți, iar la porți – doisprezece îngeri. Pe ele erau scrise numele celor douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel. 13Trei porți erau spre răsărit, trei porți spre nord, trei porți spre sud și trei porți spre apus. 14Zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

15Cel care a vorbit cu mine avea o trestie de aur pentru măsurat, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. 16Cetatea era așezată în formă de pătrat, lungimea ei fiind la fel cu lățimea. A măsurat cetatea cu trestia și era de douăsprezece mii de stadii16 O stadie (gr.: stadios) măsura aproximativ 185 m. Prin urmare, cetatea avea aproximativ 2200 km. De observat că în textul grecesc numărul este un multiplu de 12.. Lungimea, lățimea și înălțimea erau la fel. 17A măsurat și zidul și era de o sută patruzeci și patru de coți17 Aproximativ 72 m. De observat că în textul grecesc numărul este un multiplu de 12. În text nu se specifică dacă este vorba de înălțimea sau de grosimea zidului., după unitatea de măsură a omului, căci pe aceasta o folosea îngerul. 18Zidul era construit din jasp, iar cetatea era din aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile zidului cetății erau decorate cu tot felul de pietre prețioase. Prima temelie era de jasp, a doua – de safir, a treia – de calcedonie, a patra – de smarald, 20a cincea – de sardonix, a șasea – de sardiu, a șaptea – de crisolit, a opta – de beril, a noua – de topaz, a zecea – de crisopraz, a unsprezecea – de iacint, a douăsprezecea – de ametist.20 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură. 21Cele douăsprezece porți erau douăsprezece perle; fiecare poartă era dintr‑o singură perlă. Strada cetății era din aur curat, ca sticla transparentă.

22N‑am văzut niciun templu în cetate, pentru că Domnul Dumnezeu – Cel Atotputernic – și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună, ca să‑i dea lumină, pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar Mielul este candela ei. 24Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului își vor aduce slava în ea. 25Porțile ei nu vor fi închise niciodată ziua și acolo nu va fi noapte. 26Slava și cinstea neamurilor vor fi aduse în ea. 27Nimic întinat nu va intra în ea și nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci doar cei care sunt scriși în Cartea Vieții Mielului.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Откровение 21:1-27

Новый Иерусалим

1Потом я увидел новое небо и новую землю21:1 См. Ис. 65:17; 66:22; 2 Пет. 3:13.. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. 2Я увидел святой город – новый Иерусалим. Он спускался с небес от Всевышнего, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 3И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона:

– Это жилище Всевышнего с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. Он будет с ними и будет их Богом21:3 См. Лев. 26:11-12; Иер. 31:33-34; Езек. 37:27.. 4Он отрёт с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло21:4 См. Ис. 25:8; 65:19..

5Сидящий на троне сказал:

– Я творю всё новое!

И Он добавил:

– Запиши, потому что это верные и истинные слова.

6Затем Он сказал мне:

– Свершилось! Я – Владыка всего: от А до Я!21:6 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» См. сноску на 1:8. Я и Начало, и Конец!21:6 Ср. Ис. 44:6; 48:12. Тому, кто мучится от жажды, Я дам пить даром из источника воды жизни. 7Побеждающий наследует всё это, и Я буду его Богом, а он будет Моим сыном. 8Но тем, кто испугавшись, свернул с Моего пути, и тем, кто был Мне неверен, а также подлецам, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам – им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть.

9Один из семи ангелов, у которых были семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошёл и сказал мне:

– Пойдём, я покажу тебе невесту, жену Ягнёнка!

10И он перенёс меня в Духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Всевышнего21:10 Ср. Езек. 40:2.. 11Он сияет славой Всевышнего, и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистой, как кристалл. 12У города большая и высокая стена и двенадцать ворот, а у ворот – двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати родов Исроила. 13Трое ворот – с востока, трое – с севера, трое – с юга и трое – с запада21:12-13 См. Езек. 48:31-35.. 14Стена города стоит на двенадцати основаниях, и на них написаны имена двенадцати посланников Ягнёнка.

15У ангела, который говорил со мной, была золотая трость для измерения города, его ворот и стен21:15 См. Езек. 40:3.. 16Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Ангел измерил город тростью. Длина города была двенадцать тысяч стадий21:16 То есть около 2 200 км.. Его ширина и высота равнялись длине21:16 Святая Святых в Иерусалимском храме также имело форму куба (см. 3 Цар. 6:20).. 17Ангел измерил стены, они были толщиной21:17 Или: «высотой». в сто сорок четыре локтя21:17 То есть около 65 м. согласно человеческим меркам, которыми пользовался ангел. 18Стена была построена из яшмы, а сам город – из чистого, как прозрачное стекло, золота. 19Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями: первое основание было из яшмы, второе – из сапфира, третье – из агата, четвёртое – из изумруда, 20пятое – из оникса, шестое – из сердолика, седьмое – из хризолита, восьмое – из берилла, девятое – из топаза, десятое – из хризопраза, одиннадцатое – из гиацинта, двенадцатое – из аметиста21:19-20 Ср. Исх. 28:15-20; 39:8-14.. 21Двенадцать ворот были двенадцатью жемчужинами: каждые ворота из отдельной жемчужины21:19-21 См. Ис. 54:11-12.. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло, золота.

22Храма в городе я не видел, потому что его храм – это Сам Вечный, Бог Сил, и Ягнёнок. 23Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Всевышнего освещает его и Ягнёнок – его светильник21:23 См. Ис. 60:19-20.. 24Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу21:24 См. Ис. 60:3.. 25Ворота города никогда не будут закрыты днём, а ночи там не будет. 26И принесут в него славу и честь народов21:25-26 См. Ис. 60:11.. 27В него не войдёт ничто нечистое, и никто совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у Ягнёнка в книге жизни.