Nouă Traducere În Limba Română

Amos 9

Israel va fi distrus

1L-am văzut pe Stăpânul stând lângă altar. El a zis:

„Loveşte capitelurile stâlpilor,
    ca să se clatine pragurile!
Năruieşte-le peste capetele tuturor!
    Pe cei ce vor scăpa îi voi ucide cu sabia.
Nici unul dintre ei nu va putea să fugă
    şi nici unul nu va reuşi să scape.
Chiar dacă ar săpa până în Locuinţa Morţilor[a],
    şi de acolo mâna Mea îi va apuca!
Chiar dacă s-ar sui în ceruri,
    şi de acolo îi voi coborî!
Chiar dacă s-ar ascunde pe vârful Carmelului
    şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua!
Chiar dacă s-ar ascunde dinaintea ochilor Mei pe fundul mării,
    şi acolo voi porunci şarpelui[b] să-i muşte!
Chiar dacă ar merge în captivitate în faţa duşmanilor lor,
    şi acolo voi porunci sabiei să-i ucidă!
Îmi voi aţinti privirea asupra lor,
    ca să le fac rău, şi nu bine!“

Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    este Cel Ce atinge pământul, şi el se topeşte,
        iar toţi locuitorii lui jelesc.
Tot ce este în el se învolburează precum Nilul
    şi se retrage ca Râul Egiptului.
El este Cel Ce Şi-a zidit scările[c] în ceruri
    şi Şi-a întemeiat bolta[d] deasupra pământului!
El este Cel Ce cheamă apele mării
    şi le revarsă pe suprafaţa pământului!
        Domnul este Numele Lui!

„Israeliţilor, nu sunteţi voi pentru Mine
    ca şi cuşiţii[e]? zice Domnul.
Nu l-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului
    cum i-am scos pe filisteni din Caftor[f]
        şi pe aramei din Chir?

Iată, ochii Stăpânului Domn
    sunt peste regatul păcătos!
Îl voi nimici
    de pe faţa pământului!
Totuşi nu voi nimici de tot
    Casa lui Iacov, zice Domnul.
Căci iată că Eu voi porunci
    şi voi scutura Casa lui Israel
        între toate neamurile,
aşa cum se scutură ciurul,
    fără să cadă nici un bob pe pământ!
10 De sabie vor pieri
toţi păcătoşii din poporul Meu,
    toţi cei ce zic:
    «Nu se va apropia de noi nenorocirea şi nu ne va ajunge!»

Restaurarea lui Israel

11 În ziua aceea, voi ridica
    cortul căzut al lui David.
Îi voi repara crăpăturile,
    îi voi ridica ruinele
        şi-l voi reclădi aşa cum era în vremurile de odinioară,
12 ca astfel să ia în stăpânire rămăşiţa Edomului[g],
    precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“,
        zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri.

13 „Iată, vin zile, zice Domnul,

    când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege,
        iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăştie sămânţa.
Munţii vor picura must,
    iar acesta se va scurge din toate dealurile.
14 Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel;
    ei vor rezidi cetăţile pustiite şi vor locui în ele.
Vor planta vii şi vor bea din vinul lor;
    vor sădi grădini şi vor mânca din roadele lor.
15 Eu îi voi sădi în patria lor
    şi nu vor mai fi dezrădăcinaţi
        din ţara pe care le-am dat-o“,

zice Domnul, Dumnezeul tău.

Footnotes

  1. Amos 9:2 Ebr.: Şeol
  2. Amos 9:3 Monstru mitic, locuitor al mării (vezi Iov. 26:13; Is. 27:1)
  3. Amos 9:6 Cu referire la locuinţă; sensul termenului în ebraică este nesigur
  4. Amos 9:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  5. Amos 9:7 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni
  6. Amos 9:7 Insula Creta
  7. Amos 9:12 TM; LXX: ca astfel rămăşiţa oamenilor să-l caute pe Domnul, / precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu

New International Reader's Version

Amos 9

Israel Will Be Destroyed

1I saw the Lord standing next to the altar in the temple. He said to me,

“Strike the tops of the temple pillars.
    Then the heavy stones at the base of the entrance will shake.
Bring everything down on the heads of everyone there.
    I will kill with my swords
    those who are left alive.
None of the Israelites will escape.
    None will get away.
They might dig down deep.
    But my powerful hand will take them out of there.
They might climb up to the heavens.
    But I will bring them down from there.
They might hide on top of Mount Carmel.
    But I will hunt them down
    and grab them.
They might hide from me at the bottom of the ocean.
    But even there I will command the serpent to bite them.
Their enemies might take them away
    as prisoners to another country.
But there I will command Israel’s enemies
    to cut them down with swords.
I will keep my eye on Israel to harm them.
    I will not help them.”

The Lord rules over all.
    The Lord touches the earth, and it melts.
    Everyone who lives in it mourns.
The whole land rises like the Nile River.
    Then it settles back down again
    like that river in Egypt.
The Lord builds his palace high in the heavens.
    He lays its foundation on the earth.
He sends for the waters in the clouds.
    Then he pours them out on the surface of the land.
    His name is the Lord.

“You Israelites are just like
    the people of Cush to me,”
    announces the Lord.
“I brought Israel up from Egypt.
    I also brought the Philistines from Crete
    and the Arameans from Kir.

“I am the Lord and King.
    My eyes are watching the sinful kingdom of Israel.
I will wipe it off the face of the earth.
    But I will not totally destroy the people of Jacob,”
    announces the Lord.
“I will give an order.
    I will shake the people of Israel
    among all the nations.
They will be like grain that is shaken through a screen.
    Not a pebble will fall to the ground.
10 All the sinners among my people
    will be killed by swords.
    They say, ‘Nothing bad will ever happen to us.’

Israel Will Be Made Like New Again

11 “The time will come when I will set up
    David’s fallen shelter.
I will repair its broken walls.
    I will rebuild what was destroyed.
    I will make it what it used to be.
12 Then my people will take control of those
    who are left alive in Edom.
They will also possess all the nations
    that belong to me,”
    announces the Lord.
    He will do all these things.

13 “The days are coming,” announces the Lord.

“At that time those who plow the land
    will catch up with those who harvest the crops.
Those who stomp on grapes
    will catch up with those who plant the vines.
Fresh wine will drip from the mountains.
    It will flow down from all the hills.
14 I will bring my people Israel back home.
    I will bless them with great success again.
    They will rebuild the destroyed cities and live in them.
They will plant vineyards and drink the wine they produce.
    They will make gardens and eat their fruit.
15 I will plant Israel in their own land.
    They will never again be removed
    from the land I have given them,”

says the Lord your God.