Nouă Traducere În Limba Română

Amos 9

Israel va fi distrus

1L-am văzut pe Stăpânul stând lângă altar. El a zis:

„Loveşte capitelurile stâlpilor,
    ca să se clatine pragurile!
Năruieşte-le peste capetele tuturor!
    Pe cei ce vor scăpa îi voi ucide cu sabia.
Nici unul dintre ei nu va putea să fugă
    şi nici unul nu va reuşi să scape.
Chiar dacă ar săpa până în Locuinţa Morţilor[a],
    şi de acolo mâna Mea îi va apuca!
Chiar dacă s-ar sui în ceruri,
    şi de acolo îi voi coborî!
Chiar dacă s-ar ascunde pe vârful Carmelului
    şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua!
Chiar dacă s-ar ascunde dinaintea ochilor Mei pe fundul mării,
    şi acolo voi porunci şarpelui[b] să-i muşte!
Chiar dacă ar merge în captivitate în faţa duşmanilor lor,
    şi acolo voi porunci sabiei să-i ucidă!
Îmi voi aţinti privirea asupra lor,
    ca să le fac rău, şi nu bine!“

Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    este Cel Ce atinge pământul, şi el se topeşte,
        iar toţi locuitorii lui jelesc.
Tot ce este în el se învolburează precum Nilul
    şi se retrage ca Râul Egiptului.
El este Cel Ce Şi-a zidit scările[c] în ceruri
    şi Şi-a întemeiat bolta[d] deasupra pământului!
El este Cel Ce cheamă apele mării
    şi le revarsă pe suprafaţa pământului!
        Domnul este Numele Lui!

„Israeliţilor, nu sunteţi voi pentru Mine
    ca şi cuşiţii[e]? zice Domnul.
Nu l-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului
    cum i-am scos pe filisteni din Caftor[f]
        şi pe aramei din Chir?

Iată, ochii Stăpânului Domn
    sunt peste regatul păcătos!
Îl voi nimici
    de pe faţa pământului!
Totuşi nu voi nimici de tot
    Casa lui Iacov, zice Domnul.
Căci iată că Eu voi porunci
    şi voi scutura Casa lui Israel
        între toate neamurile,
aşa cum se scutură ciurul,
    fără să cadă nici un bob pe pământ!
10 De sabie vor pieri
toţi păcătoşii din poporul Meu,
    toţi cei ce zic:
    «Nu se va apropia de noi nenorocirea şi nu ne va ajunge!»

Restaurarea lui Israel

11 În ziua aceea, voi ridica
    cortul căzut al lui David.
Îi voi repara crăpăturile,
    îi voi ridica ruinele
        şi-l voi reclădi aşa cum era în vremurile de odinioară,
12 ca astfel să ia în stăpânire rămăşiţa Edomului[g],
    precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“,
        zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri.

13 „Iată, vin zile, zice Domnul,

    când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege,
        iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăştie sămânţa.
Munţii vor picura must,
    iar acesta se va scurge din toate dealurile.
14 Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel;
    ei vor rezidi cetăţile pustiite şi vor locui în ele.
Vor planta vii şi vor bea din vinul lor;
    vor sădi grădini şi vor mânca din roadele lor.
15 Eu îi voi sădi în patria lor
    şi nu vor mai fi dezrădăcinaţi
        din ţara pe care le-am dat-o“,

zice Domnul, Dumnezeul tău.

Footnotes

  1. Amos 9:2 Ebr.: Şeol
  2. Amos 9:3 Monstru mitic, locuitor al mării (vezi Iov. 26:13; Is. 27:1)
  3. Amos 9:6 Cu referire la locuinţă; sensul termenului în ebraică este nesigur
  4. Amos 9:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  5. Amos 9:7 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni
  6. Amos 9:7 Insula Creta
  7. Amos 9:12 TM; LXX: ca astfel rămăşiţa oamenilor să-l caute pe Domnul, / precum şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ам 9

Гибель Исроила

1Я видел Владыку стоящим у жертвенника[a]. Он сказал:

– Бей по верхушкам колонн,
    пусть задрожит порог.
Обрушь их на головы им всем,
    а уцелевших Я перебью мечом.
Ни один не укроется,
    никто не спасётся.
Пусть хоть зароются в мир мёртвых –
    и оттуда достанет их Моя рука.
Пусть взберутся на небеса –
    и оттуда Я свергну их.
Пусть укроются на вершине Кармила –
    Я и там отыщу и схвачу их.
Пусть на дне морском спрячутся от Меня –
    Я велю там морскому змею, и он ужалит их.
Пусть враги уведут их в плен –
    прикажу там мечу, и он убьёт их.
Обращу на них свои глаза –
    им на беду, а не во благо.

Владыка Вечный, Повелитель Сил,
    касается земли – и она тает,
    а все живущие на ней плачут.
Вся земля поднимается, словно Нил,
    и опускается, словно река Египта.
Он воздвиг Свой величественный дворец на небесах
    и основания его утвердил на земле,
призвал воды морские
    и разлил их по лицу земли;
    Вечный – Его имя.

– Разве вы, исроильтяне,
    для Меня не то же, что и эфиопы? –
        возвещает Вечный. –
Да, Я вывел Исроил из Египта,
    но Я вывел и филистимлян с Крита[b],
    и сирийцев – из Кира.

Взгляд Владыки Вечного
    обращён на грешное царство.
– Я сотру его с лица земли,
    но не истреблю потомков Якуба до конца, –
        возвещает Вечный. –
Я дам повеление просеять народ Исроила,
    когда они будут разбросаны среди всех народов,
как просеивают зерно решетом,
    и ни один камушек не пройдёт сквозь него.
10 Все грешники средь Моего народа
    умрут от меча,
все те, кто говорит:
    «Беда нас не постигнет, нас не коснётся».

Возрождение Исроила

11 – Трон Довуда – как разрушенный шатёр,
    но в тот день Я воссоздам его,
залатаю в нём дыры,
    восстановлю разрушенное,
    отстрою, как было прежде,
12 чтобы вы завладели оставшимися в Эдоме
    и всеми народами, которые призваны быть Моими, –
        возвещает Вечный, Который сделает всё это.

13 Близятся дни, – возвещает Вечный, –
    когда вы не успеете покончить с жатвой,
    а уже придёт время для нового посева,
не успеете обработать один урожай винограда,
    а уже нужно будет готовить лозу для другого.[c]
Молодое вино будет сочиться из гор
    и течь со всех холмов.
14 Я восстановлю народ Мой Исроил;
    они отстроят разрушенные города и будут в них жить.
Они посадят виноградники и будут пить их вино;
    разведут сады и будут есть их плоды.
15 Насажу Мой народ на его земле,
    и никогда впредь он не будет исторгнут
    из земли, что Я дал ему, –
        говорит Вечный, твой Бог.

Footnotes

  1. Ам 9:1 Или: «на жертвеннике».
  2. Ам 9:7 Букв.: «Кафтора».
  3. Ам 9:13 Букв.: «когда жнеца застанет пахарь, а сажающего виноградник – топчущий виноград».