Nouă Traducere În Limba Română

2 Samuel 5

David, uns drept rege al lui Israel

1Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron şi i-au zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! Odinioară, pe când Saul ne era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul ţi-a promis, de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste Israel!»“ Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel veniseră la rege, în Hebron, astfel că regele David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel. David era în vârstă de treizeci de ani când a devenit rege şi a domnit timp de patruzeci de ani: la Hebron a domnit, peste Iuda, timp de şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci şi trei de ani peste întreg Israelul şi peste Iuda.

David cucereşte Ierusalimul

Regele şi oamenii săi au înaintat spre Ierusalim împotriva iebusiţilor care locuiau acolo. Aceştia i-au zis lui David: „Nu vei intra aici, căci până şi orbii şi ologii te vor respinge.“ Credeau că David nu va reuşi să intre în cetate. David a capturat însă fortăreaţa Sionului, care a devenit Cetatea lui David. David zisese în acea zi: „Oricine vrea să îi învingă pe iebusiţi să folosească canalul de apă[a] pentru a ajunge la acei «ologi» şi «orbi»[b], care sunt duşmanii lui David[c].“ De aceea se zice: „Orbii şi ologii n-au voie să intre în palat[d].“ David s-a stabilit în fortăreaţă şi a numit-o „Cetatea lui David“. David a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo[e] înspre interior.

10 David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul, Dumnezeul Oştirilor[f], era cu el. 11 Hiram, regele Tirului, i-a trimis soli lui David, iar aceştia i-au adus lemn de cedru, precum şi tâmplari şi zidari care i-au zidit un palat. 12 David a înţeles că Domnul l-a pus drept rege peste Israel şi i-a întărit domnia de dragul poporului Său, Israel. 13 După ce a părăsit Hebronul, David şi-a luat mai multe ţiitoare şi soţii din Ierusalim şi i s-au mai născut astfel mulţi fii şi multe fiice. 14 Acestea sunt numele celor care i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon, 15 Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia, 16 Elişama, Eliada şi Elifelet.

Războiul cu filistenii

17 Când au auzit filistenii că David a fost uns drept rege peste Israel, toţi filistenii au pornit în căutarea lui. David a aflat însă acest lucru şi s-a adăpostit în fortăreaţă[g]. 18 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea Refaim. 19 David L-a întrebat pe Domnul:

– Să pornesc împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea?

Domnul i-a răspuns lui David:

– Du-te, căci negreşit îi voi da pe filisteni în mâna ta.

20 David s-a dus la Baal-Peraţim[h] şi i-a învins acolo. El a zis: „Domnul i-a zdrobit pe duşmanii mei dinaintea mea precum apele care dau năvală rupând totul în cale.“ De aceea locului aceluia i-au pus numele Baal-Peraţim. 21 Filistenii şi-au lăsat idolii acolo, iar David şi oamenii săi i-au luat. 22 Filistenii au venit din nou şi s-au răspândit în valea Refaim. 23 David L-a întrebat pe Domnul, iar El i-a răspuns: „Să nu-i ataci din faţă, ci ia-i pe la spate şi atacă-i în dreptul arbuştilor de balsam. 24 Când vei auzi vuietul de marş în vârful arbuştilor de balsam, să porneşti la atac, căci atunci Domnul va ieşi înaintea ta ca să zdrobească oştirea filistenilor.“ 25 David a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul. El i-a lovit pe filisteni de la Ghivon[i] până la Ghezer.

Footnotes

  1. 2 Samuel 5:8 Sensul termenului ebraic tradus cu canalul de apă este nesigur
  2. 2 Samuel 5:8 David vorbeşte aici în mod ironic despre iebusiţi, pe baza cuvintelor spuse de ei în v. 6
  3. 2 Samuel 5:8 Lit.: care-l urăsc pe David; sau: pe care-i urăşte David
  4. 2 Samuel 5:8 Ebr.: bet (casă), care poate fi tradus şi cu templu; LXX şi unele versiuni moderne traduc cu Casa Domnului
  5. 2 Samuel 5:9 Milo înseamnă plin şi se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci şi susţinute de ziduri
  6. 2 Samuel 5:10 Ebr.: YHWH Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  7. 2 Samuel 5:17 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
  8. 2 Samuel 5:20 Baal-Peraţim înseamnă Stăpânul care rupe
  9. 2 Samuel 5:25 LXX (vezi şi 1 Cron.14:16); TM: Gheva