Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 16

David, uns drept rege al lui Israel

1Domnul i-a zis lui Samuel:

– Până când îl vei mai plânge pe Saul, din moment ce Eu l-am respins, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te acolo unde te trimit: la Işai, betleemitul, pentru că pe unul din fiii săi Mi l-am ales ca rege.

Dar Samuel I-a zis:

– Cum aş putea să plec? Saul va auzi lucrul acesta şi mă va omorî.

Domnul i-a răspuns:

– Să iei o juncană cu tine şi să zici: „Am venit să aduc Domnului o jertfă.“ Invită la aducerea jertfei şi pe Işai, iar eu îţi voi arăta ce trebuie să faci. Vei unge pentru Mine pe acela pe care ţi-l voi arăta.

Samuel a făcut aşa cum îi spusese Domnul şi a venit la Betleem. Cei din sfatul bătrânilor cetăţii i-au ieşit în întâmpinare tremurând de spaimă. L-au întrebat:

– Vii cu pace?

Iar el le-a răspuns:

– Da, cu pace. Vin ca să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă şi veniţi cu mine la aducerea jertfei.

Samuel l-a sfinţit pe Işai şi pe fiii săi şi i-a invitat la aducerea jertfei. Când aceştia au sosit şi Samuel l-a văzut pe Eliab s-a gândit: „Cu siguranţă unsul Domnului se află aici, înaintea Lui.“ Însă Domnul i-a zis: „Nu te uita la înfăţişarea sau la înălţimea staturii lui, pentru că l-am respins, căci Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la înfăţişare, pe când Domnul se uită la inimă.“

Atunci Işai l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel. El i-a zis:

– Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.

Işai l-a prezentat apoi pe Şama, dar Samuel a zis:

– Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.

10 Aşa i-a prezentat Işai lui Samuel pe şapte din fiii săi, însă Samuel i-a zis lui Işai:

Domnul nu i-a ales nici pe aceştia.

11 Apoi a mai adăugat:

– Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?

– A mai rămas cel mai tânăr dintre ei, i-a răspuns Işai. Dar acesta este cu oile la păscut.

– Trimite după el fiindcă nu ne vom aşeza[a] până nu vine aici, i-a zis Samuel

12 Işai a trimis după el şi a fost adus. Tânărul avea părul roşcat, ochii frumoşi şi era chipeş. Domnul i-a zis lui Samuel:

– Ridică-te şi unge-l, pentru că el este.

13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui, iar Duhul Domnului a venit cu putere peste David, începând din ziua aceea. După toate acestea, Samuel s-a întors la Rama.

David, la curtea lui Saul

14 Duhul Domnului S-a îndepărtat de la Saul, astfel că acesta a început să fie chinuit de un duh rău[b] care venea de la Domnul. 15 Slujitorii lui Saul i-au zis:

– Iată că un duh rău trimis de Dumnezeu te chinuie. 16 Stăpâne, porunceşte slujitorilor tăi, care stau înaintea ta, să caute un om care ştie să cânte la liră. Atunci când duhul cel rău trimis de Dumnezeu va veni peste tine, el va cânta cu mâna lui şi tu te vei simţi mai bine.

17 Saul le-a spus slujitorilor săi:

– Găsiţi-mi un om care ştie să cânte bine şi aduceţi-l la mine.

18 Atunci unul dintre tinerii slujitori a zis:

– L-am văzut pe unul dintre fiii lui Işai din Betleem, care este iscusit la cântat. Este un bărbat viteaz şi războinic, priceput la vorbire şi cu o înfăţişare plăcută, iar Domnul este cu el.

19 Saul a trimis mesageri la Işai, spunându-i:

– Trimite-mi pe David, fiul tău, cel care păstoreşte oile.

20 Işai a luat un măgar încărcat cu pâine, un burduf de vin şi un ied pe care le-a trimis lui Saul prin fiul său David. 21 David a venit la Saul şi s-a înfăţişat înaintea lui. Lui Saul i-a plăcut foarte mult de David şi l-a luat să-i poarte armele. 22 A trimis la Işai să i se spună:

– Dă-i voie lui David să rămână în slujba mea, pentru că a găsit bunăvoinţă în ochii mei.

23 Ori de câte ori venea duhul trimis de Dumnezeu asupra lui Saul, David lua lira şi cânta. Atunci Saul avea parte de alinare, se simţea mai bine, iar duhul cel rău pleca de la el.

Footnotes

  1. 1 Samuel 16:11 Câteva mss LXX; TM: nu ne vom aduna în jurul [mesei]
  2. 1 Samuel 16:14 Sau: vătămător; şi în vs. 15, 16, 23

Amplified Bible

1 Samuel 16

Samuel Goes to Bethlehem

1The Lord said to Samuel, “How long will you grieve for Saul, when I have rejected him as king over Israel? [a]Fill your horn with oil and go; I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have chosen a king for Myself among his sons.” But Samuel said, “How can I go? When Saul hears about it, he will kill me.” And the Lord said, “Take a heifer from the herd with you and say, ‘I have come to sacrifice to the Lord.’ You shall invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do [after that]; and you shall anoint for Me the one whom I designate.” So Samuel did what the Lord said, and came to Bethlehem. And the elders of the city came trembling to meet him and said, “Do you come in peace?” And he said, “In peace; I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice.” He also consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice.

So it happened, when they had come, he looked at Eliab [the eldest son] and thought, “Surely the Lord’s anointed is before Him.” But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees; for man looks [b]at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” Then Jesse called Abinadab and had him pass before Samuel. But Samuel said, “The Lord has not chosen this one either.” Next Jesse had Shammah pass by. And Samuel said, “The Lord has not chosen him either.” 10 Jesse had seven of his sons pass before Samuel. But Samuel said to Jesse, “The Lord has not chosen [any of] these.” 11 Then Samuel said to Jesse, “Are all your sons here?” Jesse replied, “There is still one left, the youngest; he is tending the sheep.” Samuel said to Jesse, “Send word and bring him; because we will not sit down [to eat the sacrificial meal] until he comes here.”

David Anointed

12 So Jesse sent word and brought him in. Now he had a ruddy complexion, with beautiful eyes and a handsome appearance. The Lord said [to Samuel], “Arise, anoint him; for this is he.” 13 Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers; and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah.

14 Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented and terrified him. 15 Saul’s servants said to him, “Behold, an evil spirit from God is tormenting you. 16 Let our lord now command your servants who are here before you to find a man who plays skillfully on the harp; and when the evil spirit from God is on you, he shall play the harp with his hand, and you will be well.” 17 So Saul told his servants, “Find me a man who plays well and bring him to me.” 18 One of the young men said, “Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite who is a skillful musician, a brave and competent man, a warrior, discerning (prudent, eloquent) in speech, and a handsome man; and the Lord is with him.” 19 So Saul sent messengers to Jesse and said, “Send me David your son, who is with the flock.” 20 Jesse took a donkey [loaded with] bread and a jug of wine and a young goat, and sent them to Saul with David his son. 21 Then David came to Saul and attended him. Saul loved him greatly and [later] David became his armor bearer. 22 Saul sent word to Jesse, saying, “Please let David [c]be my attendant, for he has found favor in my sight.” 23 So it came about that whenever the [evil] spirit from God was on Saul, David took a harp and played it with his hand; so Saul would be refreshed and be well, and the evil spirit would leave him.

Footnotes

  1. 1 Samuel 16:1 Samuel’s horn was a receptacle for olive oil, which he would use to anoint a new king.
  2. 1 Samuel 16:7 Lit with the eyes.
  3. 1 Samuel 16:22 Lit stand before me.