Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 3

Păcatul şi restaurarea Ierusalimului

1Vai de cetatea asupritoare,
    răzvrătită şi pângărită!
Ea n-ascultă de nici un glas,
    nu primeşte nici o disciplinare.
Ea nu se încrede în Domnul,
    nu se apropie de Dumnezeul ei.
Conducătorii ei sunt ca nişte lei care răcnesc;
    judecătorii ei sunt ca nişte lupi seara,
        care nu lasă nimic până dimineaţă.
Profeţii ei sunt aroganţi[a],
    sunt nişte oameni înşelători.
Preoţii ei pângăresc ceea ce este sfânt[b]
    şi calcă în mod violent Legea.
Domnul este cel drept în mijlocul ei
    şi El nu săvârşeşte nici o nedreptate.
În fiecare dimineaţă Îşi împarte judecata,
    în fiecare zori de zi, fără greşeală[c],
        însă cel nedrept nu ştie de ruşine.“

„Am nimicit neamuri!
    Turnurile le sunt în ruină!
Le-am pustiit drumurile!
    Acum nimeni nu mai umblă pe ele.
Cetăţile le sunt distruse
    şi au rămas fără oameni, fără locuitori.
Am zis: «Cu siguranţă te[d] vei teme de Mine,
    vei primi disciplinarea!»
Astfel, locuinţa nu i-ar fi fost nimicită
    şi n-ar fi venit peste ea toate pedepsele Mele!
Dar ei au fost tot mai dornici
    să se strice prin toate faptele lor.

De aceea, aşteptaţi-Mă numai, zice Domnul,
    până în ziua în care Mă voi scula să mărturisesc[e],
căci am hotărât să adun neamurile,
    să strâng regatele
ca să-Mi revărs asupra lor indignarea,
    toată aprinderea mâniei Mele!
Tot pământul va fi mistuit
    de focul geloziei Mele!

Atunci le voi da popoarelor buze curate,
    pentru ca toţi să cheme Numele Domnului
        şi să-I slujească umăr la umăr.
10 De dincolo de râurile din Cuş[f],
    închinătorii Mei, fiica celor risipiţi ai Mei[g],
        Îmi vor aduce daruri de mâncare.
11 În ziua aceea nu vei mai fi făcută de ruşine
    de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva Mea,
căci atunci îi voi scoate din mijlocul tău
    pe cei trufaşi,
iar tu nu te vei mai îngâmfa vreodată
    pe muntele Meu cel sfânt!
12 Dar voi lăsa în mijlocul tău
    un popor smerit şi puţin la număr,
        care va căuta adăpost în Numele Domnului.
13 Rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nedreptatea;
    aceştia nu vor mai spune minciuni
şi în gura lor nu se va mai găsi
    o limbă înşelătoare.
Ei vor găsi păşune, se vor odihni
    şi nimeni nu-i va mai îngrozi.“

Cântec de veselie

14 „Strigă de bucurie, fiică a Sionului!
    Strigă tare, Israele!
Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima,
    fiică a Ierusalimului!
15 Domnul a îndepărtat judecata de la tine,
    El l-a izgonit pe duşmanul tău.
Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău;
    nu te vei mai teme vreodată de vreun rău!
16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului:
    «Nu te teme, Sioane!
        Să nu-ţi slăbească mâinile!
17 Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău,
    ca un viteaz care poate izbăvi!
El se va bucura de tine nespus,
    te va linişti cu dragostea Lui
        şi va striga de veselie din pricina ta.»“

18 „Îi voi aduna
    pe cei ce sunt trişti din cauza adunărilor de sărbătoare;
        din tine îşi trag obârşia.
Povara de pe umerii tăi era o ruşine.[h]
19 Iată, în vremea aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce te-au asuprit!
Îi voi izbăvi pe cei şchiopi
    şi-i voi aduna pe cei ce au fost izgoniţi!
Le voi da cinste şi renume
    în toate ţările unde au fost făcuţi de ruşine.
20 În vremea aceea vă voi aduce înapoi!
    În vremea aceea vă voi strânge!
Vă voi face parte de renume şi cinste
    între toate popoarele pământului,
când vă voi aduce înapoi captivii
    înaintea ochilor voştri, zice Domnul.

Footnotes

  1. Ţefania 3:4 Sau: iresponsabili
  2. Ţefania 3:4 Sau: Sanctuarul
  3. Ţefania 3:5 Sau: dimineaţă Îşi scoate judecata la lumină, / fără greşeală
  4. Ţefania 3:7 Pronumele ebraic este de gen feminin şi face referire la cetatea Ierusalimului
  5. Ţefania 3:8 Sau: ca Martor, cf. LXX, Siriacă; TM: să prad
  6. Ţefania 3:10 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
  7. Ţefania 3:10 Sensul în ebraică al acestei expresii este nesigur
  8. Ţefania 3:18 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur; sau: Îi voi aduna pe ai tăi, /care suspină după adunările de sărbătoare; / ruşinea ta este o povară pentru tine.