Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 2

1„Strângeţi-vă laolaltă, adunaţi-vă,
    neam fără ruşine,
până nu se împlineşte hotărârea,
    până nu trece timpul ca pleava,
până nu vine peste tine mânia aprigă a Domnului
    şi până nu te ajunge ziua mâniei Domnului!
Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară,
    voi, care împliniţi poruncile Lui!
Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia!
    Poate că aşa veţi fi cruţaţi[a]
        în ziua mâniei Domnului!

Judecată împotriva Filistiei

Gaza va fi părăsită[b],
    iar Aşchelonul va fi lăsat în ruină.
Cei din Aşdod vor fi izgoniţi[c] ziua-n amiaza mare,
    iar Ekronul va fi dezrădăcinat[d].
Vai de cei ce locuiesc pe malul mării,
    vai de neamul cheretiţilor!
Canaanule, ţară a filistenilor,
    Cuvântul Domnului este împotriva ta!“

„Te voi distruge
    şi vei rămâne fără locuitori!“

„Malul mării va ajunge păşuni,
    izlazuri[e] pentru păstori
        şi ţarcuri pentru oi.
Malul acesta va fi pentru rămăşiţa casei lui Iuda!
    Acolo vor găsi ei păşune.
Seara se vor odihni
    în casele Aşchelonului,
căci Domnul, Dumnezeul lor, le va purta de grijă
    şi le va aduce înapoi captivii.“

Judecată împotriva Moabului şi Amonului

„Am auzit batjocurile Moabului
    şi insultele amoniţilor
care Mi-au defăimat poporul
    şi s-au semeţit împotriva hotarelor lui!
De aceea, viu sunt Eu,
    zice Domnul Oştirilor[f],
        Dumnezeul lui Israel,
că Moab va fi ca Sodoma,
    iar amoniţii ca Gomora,
un loc plin cu buruieni şi cu gropi de sare,
    un pustiu pe vecie!
Rămăşiţa poporului Meu îi va prăda
    şi supravieţuitorii neamului Meu îi vor stăpâni.“

10 „Aceasta le va fi plata pentru mândria lor,
    căci au fost batjocoritori şi s-au semeţit
        împotriva poporului Domnului Oştirilor.
11 Domnul Se va arăta înfricoşător faţă de ei,
    căci El îi va nimici[g] pe toţi zeii pământului!
Înaintea Lui se vor închina, fiecare în locul ei,
    toate neamurile ostroavelor.“

Judecată împotriva cuşiţilor şi asirienilor

12 „Chiar şi voi, cuşiţilor[h],
    veţi fi străpunşi de sabia Mea!“

13 Domnul Îşi va întinde mâna împotriva celor din nord
    şi va nimici Asiria.
El va preface Ninive într-o ruină,
    într-un loc uscat, ca un deşert!
14 Turmele[i] se vor odihni în mijlocul ei,
    precum şi tot felul de animale sălbatice[j];
ciuşul şi bufniţa[k] vor înnopta între capitelurile stâlpilor ei,
    iar ţipătul lor se va auzi prin ferestre.
Molozul va fi în pragul porţilor ei,
    căci lucrările din cedru vor fi despuiate[l].
15 Iată dar cetatea cea veselă,
    care trăia fără grijă
şi care îşi zicea în inima ei:
    «Doar eu şi nimeni altcineva!»
Ce ruină s-a ales de ea!
    A ajuns un culcuş pentru fiarele sălbatice!
Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră
    şi o arată cu mâna.

Footnotes

 1. Ţefania 2:3 Lit.: ascunşi (adăpostiţi, ocrotiţi)
 2. Ţefania 2:4 Joc de cuvinte bazat pe asonanţă între Gaza (ebr.: Aza) şi azuva (părăsită)
 3. Ţefania 2:4 Sau: luaţi captivi
 4. Ţefania 2:4 Joc de cuvinte bazat pe asonanţă între Ekron şi teaker (dezrădăcinat)
 5. Ţefania 2:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: adăposturi (lit.: puţ, cisternă)
 6. Ţefania 2:9 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; şi în v. 10
 7. Ţefania 2:11 Sensul termenului în ebraică este nesigur
 8. Ţefania 2:12 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni; se face referire la Egipt, care între 715-663 î.Cr. a fost condus de o dinastie etiopiană (cuşită)
 9. Ţefania 2:14 Termenul ebraic se poate referi atât la turme de oi, cât şi la cirezi de vite
 10. Ţefania 2:14 LXX; TM, lit.: animale ale neamului (ebr.: goi), cel mai probabil o corupere a termenului ebraic pentru vale, câmp (ebr.: ghei)
 11. Ţefania 2:14 Identificarea exactă a celor două specii de păsări este nesigură
 12. Ţefania 2:14 Sau: căci El va despuia lucrările din cedru; posibil să fie vorba fie despre grinzile din lemn de cedru, fie despre panelele din lemn de cedru, folosite în palatele şi templele asiriene