4. Мојсијева 1 NSP – 4. Mose 1 HOF

4. Мојсијева
Select chapter 1

New Serbian Translation

4. Мојсијева 1:1-54

Први попис Израиљаца

1Првога дана другога месеца, друге године након што су изашли из Египта, Господ рече Мојсију у Синајској пустињи, у Шатору од састанка: 2„Извршите попис све заједнице синова Израиљевих по њиховим породицама и њиховим отачким домовима, према броју имена свих мушкараца, једног по једног. 3Ти и Арон забележите све у Израиљу по њиховим јединицама, од двадесет година па навише, који су способни за војску. 4С вама ће бити по један човек из сваког племена, који је главар свог отачког дома.

5Ово су имена људи који ће вам помагати:

за Рувимово племе, Елисур, Седијуров син;

6за Симеуново племе, Сурисадајев син Саламило;

7за Јудино племе, Аминадавов син Насон;

8за Исахарово племе, Согаров син Натанаило,

9За Завулоново племе, Хелонов син Елијав.

10За Јосифове синове:

Амијудов син Елисама, за Јефремово племе,

и Фадасуров син Гамалило, за Манасијино племе.

11За Венијаминово племе, Гадеонијев син Авидан;

12за Даново племе, Амисадајев син Ахијезер;

13за Асирово племе, Ехранов син Фагаило;

14за Гадово племе, Деуелов син Елисаф;

15за Нефталимово племе, Енанов син Ахиреј.“

16Ови су били изабрани од заједнице, кнезови својих отачких племена, главари Израиљевих хиљада.

17Мојсије и Арон су узели ове људе који су били одређени по имену, 18па су сабрали сву заједницу првога дана другог месеца. Они су се, један по један, уписали у своја родословља, по својим породицама, по својим отачким домовима, и по својим именима, од двадесет година па навише, 19као што је Господ заповедио Мојсију. Тако их је пописао у Синајској пустињи.

20Од потомака Рувима, Израиљевог првенца, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 21Из Рувимовог племена било је пописано четрдесет шест хиљада пет стотина.

22Од Симеунових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 23Из Симеуновог племена било је пописано педесет девет хиљада три стотине.

24Од Гадових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 25Из Гадовог племена било је пописано четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

26Од Јудиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 27Из Јудиног племена било је пописано седамдесет четири хиљаде шест стотина.

28Од Исахарових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 29Из Исахаровог племена било је пописано педесет четири хиљаде четири стотине.

30Од Завулонових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 31Из Завулоновог племена било је пописано педесет седам хиљада четири стотине.

32Од Јосифових потомака: од Јефремових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 33Из Јефремовог племена било је пописано четрдесет хиљада пет стотина.

34Од Манасијиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 35Из Манасијиног племена било је пописано тридесет две хиљаде две стотине.

36Од Венијаминових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 37Из Венијаминовог племена било је пописано тридесет пет хиљада четири стотине.

38Од Данових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 39Из Дановог племена било је пописано шездесет две хиљаде седам стотина.

40Од Асирових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 41Из Асировог племена било је пописано четрдесет једна хиљада пет стотина.

42Од Нефталимових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 43Из Нефталимовог племена било је пописано педесет три хиљаде четири стотине.

44Ови пописани су били они које је пописао Мојсије са Ароном, уз помоћ дванаест кнезова, по један човек на сваки отачки дом. 45Сви Израиљци, који су били уписани у своје отачке домове, од двадесет година па навише, били су способни за војску у Израиљу. 46Свих пописаних било је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет.

47Ипак, међу њих се нису водили Левити према свом предачком племену. 48Наиме, Господ је рекао Мојсију: 49„Нека се Левијево племе не пописује, и нека се не пописују са осталим Израиљцима. 50Него, постави Левите над Пребивалиштем сведочанства, и над свом опремом и свим што му припада. Они ће носити Пребивалиште са свом опремом, служити у њему, и логоровати око Пребивалишта. 51Кад Пребивалиште крене, нека га Левити раставе, а кад се Пребивалиште заустави, нека га Левити подигну. Ако му се приближи туђинац, нека се погуби. 52Остали Израиљци нека логорују сваки у своме табору, код своје заставе, и по својим четама. 53Левити нека логорују око Пребивалишта сведочанства, да не би плануо гнев на израиљску заједницу. Зато нека чувају стражу код Пребивалишта сведочанства.“

54Израиљци учине све онако како је Господ заповедио Мојсију. Баш тако су учинили.

Hoffnung für Alle

4. Mose 1:1-54

Vorbereitungen zum Aufbruch nach Kanaan

(Kapitel 1,1–10,10)

Die Israeliten werden gemustert

1Vor mehr als einem Jahr hatten die Israeliten Ägypten verlassen. Noch immer befanden sie sich in der Wüste Sinai. Am 1. Tag des 2. Monats sprach der Herr im heiligen Zelt zu Mose:

2-3»Zähle zusammen mit Aaron die ganze Gemeinschaft der Israeliten! Mustert ihre Truppen! Schreibt die Namen aller wehrfähigen Männer ab 20 Jahren auf, nach Sippen und Familien geordnet. 4Aus jedem Stamm soll euch ein Sippenoberhaupt dabei helfen:

5Elizur, der Sohn von Schedëur aus dem Stamm Ruben,

6Schelumiël, der Sohn von Zurischaddai aus dem Stamm Simeon,

7Nachschon, der Sohn von Amminadab aus dem Stamm Juda,

8Netanel, der Sohn von Zuar aus dem Stamm Issachar,

9Eliab, der Sohn von Helon aus dem Stamm Sebulon,

10Elischama, der Sohn von Ammihud aus dem Stamm Ephraim, Gamliël, der Sohn von Pedazur aus dem Stamm Manasse – Ephraim und Manasse waren Söhne von Josef –,

11Abidan, der Sohn von Gidoni aus dem Stamm Benjamin,

12Ahiëser, der Sohn von Ammischaddai aus dem Stamm Dan,

13Pagiël, der Sohn von Ochran aus dem Stamm Asser,

14Eljasaf, der Sohn von Deguël aus dem Stamm Gad,

15und Ahira, der Sohn von Enan aus dem Stamm Naftali.«

16Die ausgewählten Männer waren die Stammesfürsten und Oberhäupter des Volkes Israel. 17Mose und Aaron holten sie herbei 18und riefen noch am selben Tag das ganze Volk zusammen. Jeder Israelit ab 20 Jahren wurde in ein Verzeichnis eingetragen, das nach Sippen und Familien geordnet war.

19So ließ Mose das Volk in der Wüste Sinai mustern, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. 20-31Und dies war das Ergebnis: Der Stamm Ruben, die Nachkommenschaft des erstgeborenen Sohnes von Israel, umfasste 46.500 Mann im wehrfähigen Alter. Sie wurden nach Sippen und Familien gemustert und in ein Verzeichnis eingetragen. Der Stamm Simeon hatte 59.300 Mann, Gad 45.650, Juda 74.600, Issachar 54.400 und Sebulon 57.400. 32-43Der Stamm Ephraim zählte 40.500, der Stamm Manasse 32.200 Mann. Ephraim und Manasse waren Söhne von Josef gewesen. Benjamin hatte 35.400, Dan 62.700, Asser 41.500 und Naftali 53.400 Leute im wehrfähigen Alter.

44All diese Männer wurden von Mose, Aaron und den zwölf Stammesoberhäuptern Israels gemustert. 45Die Gesamtzahl der wehrfähigen Israeliten ab 20 Jahren 46betrug 603.550 Mann.

Die Aufgabe des Stammes Levi

47Die wehrfähigen Männer des Stammes Levi wurden nicht mitgezählt, 48denn der Herr hatte zu Mose gesagt: 49»Die Leviten sollst du nicht mustern und sie nicht zu den anderen Israeliten dazurechnen. 50Sie haben die Aufgabe, für das heilige Zelt zu sorgen, in dem das Bundesgesetz aufbewahrt wird, und für alles, was an Gefäßen, Werkzeugen und sonstigen Dingen noch dazugehört. Rings um das Heiligtum sollen sie lagern und die Arbeit darin verrichten. 51Wenn das Volk weiterzieht, sollen sie das Zelt abbauen. Unterwegs müssen sie es tragen, und wenn Halt gemacht wird, sollen sie es wieder aufstellen. Nur die Leviten dürfen sich dem Heiligtum nähern. Wer es sonst tut, muss getötet werden. 52Die anderen Israeliten sollen jeweils bei dem Feldzeichen des Heeresverbands lagern, zu dem sie gehören. 53Die Leviten aber sollen ihre Zelte rings um das Heiligtum aufschlagen, damit kein anderer zu nahe herankommt und meinen Zorn über euch alle herausfordert. Sie sind verantwortlich für den Dienst im heiligen Zelt, in dem das Bundesgesetz aufbewahrt wird.«

54Die Israeliten führten alles so aus, wie der Herr es Mose aufgetragen hatte.