4. Мојсијева 1 NSP – Nombres 1 BDS

4. Мојсијева
Select chapter 1

New Serbian Translation

4. Мојсијева 1:1-54

Први попис Израиљаца

1Првога дана другога месеца, друге године након што су изашли из Египта, Господ рече Мојсију у Синајској пустињи, у Шатору од састанка: 2„Извршите попис све заједнице синова Израиљевих по њиховим породицама и њиховим отачким домовима, према броју имена свих мушкараца, једног по једног. 3Ти и Арон забележите све у Израиљу по њиховим јединицама, од двадесет година па навише, који су способни за војску. 4С вама ће бити по један човек из сваког племена, који је главар свог отачког дома.

5Ово су имена људи који ће вам помагати:

за Рувимово племе, Елисур, Седијуров син;

6за Симеуново племе, Сурисадајев син Саламило;

7за Јудино племе, Аминадавов син Насон;

8за Исахарово племе, Согаров син Натанаило,

9За Завулоново племе, Хелонов син Елијав.

10За Јосифове синове:

Амијудов син Елисама, за Јефремово племе,

и Фадасуров син Гамалило, за Манасијино племе.

11За Венијаминово племе, Гадеонијев син Авидан;

12за Даново племе, Амисадајев син Ахијезер;

13за Асирово племе, Ехранов син Фагаило;

14за Гадово племе, Деуелов син Елисаф;

15за Нефталимово племе, Енанов син Ахиреј.“

16Ови су били изабрани од заједнице, кнезови својих отачких племена, главари Израиљевих хиљада.

17Мојсије и Арон су узели ове људе који су били одређени по имену, 18па су сабрали сву заједницу првога дана другог месеца. Они су се, један по један, уписали у своја родословља, по својим породицама, по својим отачким домовима, и по својим именима, од двадесет година па навише, 19као што је Господ заповедио Мојсију. Тако их је пописао у Синајској пустињи.

20Од потомака Рувима, Израиљевог првенца, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 21Из Рувимовог племена било је пописано четрдесет шест хиљада пет стотина.

22Од Симеунових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 23Из Симеуновог племена било је пописано педесет девет хиљада три стотине.

24Од Гадових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 25Из Гадовог племена било је пописано четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

26Од Јудиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци способни за војску од двадесет година па навише, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 27Из Јудиног племена било је пописано седамдесет четири хиљаде шест стотина.

28Од Исахарових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 29Из Исахаровог племена било је пописано педесет четири хиљаде четири стотине.

30Од Завулонових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 31Из Завулоновог племена било је пописано педесет седам хиљада четири стотине.

32Од Јосифових потомака: од Јефремових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 33Из Јефремовог племена било је пописано четрдесет хиљада пет стотина.

34Од Манасијиних потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 35Из Манасијиног племена било је пописано тридесет две хиљаде две стотине.

36Од Венијаминових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 37Из Венијаминовог племена било је пописано тридесет пет хиљада четири стотине.

38Од Данових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 39Из Дановог племена било је пописано шездесет две хиљаде седам стотина.

40Од Асирових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 41Из Асировог племена било је пописано четрдесет једна хиљада пет стотина.

42Од Нефталимових потомака, појединачно су били пописани сви мушкарци од двадесет година па навише, способни за војску, по својим родословима, по својим породицама и својим отачким домовима. 43Из Нефталимовог племена било је пописано педесет три хиљаде четири стотине.

44Ови пописани су били они које је пописао Мојсије са Ароном, уз помоћ дванаест кнезова, по један човек на сваки отачки дом. 45Сви Израиљци, који су били уписани у своје отачке домове, од двадесет година па навише, били су способни за војску у Израиљу. 46Свих пописаних било је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет.

47Ипак, међу њих се нису водили Левити према свом предачком племену. 48Наиме, Господ је рекао Мојсију: 49„Нека се Левијево племе не пописује, и нека се не пописују са осталим Израиљцима. 50Него, постави Левите над Пребивалиштем сведочанства, и над свом опремом и свим што му припада. Они ће носити Пребивалиште са свом опремом, служити у њему, и логоровати око Пребивалишта. 51Кад Пребивалиште крене, нека га Левити раставе, а кад се Пребивалиште заустави, нека га Левити подигну. Ако му се приближи туђинац, нека се погуби. 52Остали Израиљци нека логорују сваки у своме табору, код своје заставе, и по својим четама. 53Левити нека логорују око Пребивалишта сведочанства, да не би плануо гнев на израиљску заједницу. Зато нека чувају стражу код Пребивалишта сведочанства.“

54Израиљци учине све онако како је Господ заповедио Мојсију. Баш тако су учинили.

La Bible du Semeur

Nombres 1:1-54

Recensement et organisation des Israélites

Le premier recensement d’Israël

1Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année après la sortie d’Egypte1.1 C’est-à-dire onze mois après l’arrivée des Israélites dans le désert du Sinaï (Ex 19.1), un mois après l’achèvement du tabernacle (Ex 40.17) et quinze jours après la célébration de la Pâque au Sinaï (9.1-5)., l’Eternel s’adressa à Moïse dans le désert du Sinaï dans la tente de la Rencontre. Il lui dit : 2Faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes 3âgés de vingt ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l’armée d’Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d’armée.

4Vous vous adjoindrez un homme par tribu ; vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. 5Voici le nom des hommes qui vous assisteront1.5 Les tribus sont mentionnées dans l’ordre suivant : 1. les fils de Léa (sans Lévi, v. 47) ; 2. les fils de Rachel ; 3. les fils des servantes. Les noms de ces hommes reviennent aux chap. 2 ; 7 et 10. :

– pour Ruben : Elitsour, fils de Shedéour ;

6pour Siméon : Sheloumiel, fils de Tsourishaddaï ;

7pour Juda : Nahshôn, fils d’Amminadab ;

8pour Issacar : Netanéel, fils de Tsouar ;

9pour Zabulon : Eliab, fils de Hélôn ;

10pour les fils de Joseph :

pour Ephraïm : Elishama, fils d’Ammihoud ;

pour Manassé : Gamliel, fils de Pédahtsour ;

11pour Benjamin : Abidân, fils de Guideoni ;

12pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammishaddaï ;

13pour Aser : Paguiel, fils d’Okrân ;

14pour Gad : Eliasaph, fils de Deouel1.14 L’ancienne version grecque et la version syriaque ont : Reouel (voir 2.14). ;

15pour Nephtali : Ahira, fils d’Enân.

16Tels sont les membres de la communauté qui furent convoqués. C’étaient les chefs de leurs tribus, ils étaient aussi à la tête des corps d’armée d’Israël. 17Moïse et Aaron s’adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés 18et convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour du second mois ; les Israélites furent recensés, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, on releva le nom des hommes de vingt ans et au-dessus, un par un, 19comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert du Sinaï.

20On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d’Israël, par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 21On en dénombra 46 5001.21 Tous les nombres sont arrondis à la centaine (sauf pour Gad, v. 25, dont le total est aussi arrondi dans certaines versions). Selon certains, les milliers que contiennent les divers nombres du recensement ne désigneraient pas mille individus mais des corps d’armées moins nombreux ou des chefs de troupe, conformément au sens que peut avoir le terme en hébreu (voir, p. ex., 31.14, 48). Une telle interprétation pose le problème du total des v. 45-46..

22On établit le recensement des descendants de Siméon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 23On en dénombra 59 300.

24On établit le recensement des descendants de Gad par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 25On en dénombra 45 650.

26On établit le recensement des descendants de Juda par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 27On en dénombra 74 600.

28On établit le recensement des descendants d’Issacar par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 29On en dénombra 54 400.

30On établit le recensement des descendants de Zabulon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 31On en dénombra 57 400.

32Parmi les fils de Joseph1.32 Les descendants de Lévi étant exclus de ce recensement (v. 47), les descendants de Joseph sont groupés en deux tribus composées de la famille de ses deux fils, Ephraïm et Manassé. Le nombre de douze tribus est ainsi maintenu, et Joseph, qui devait recevoir le droit d’aînesse (1 Ch 5.2), a un héritage double. : on établit le recensement des descendants d’Ephraïm par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 33On en dénombra 40 500. 34On établit le recensement des descendants de Manassé par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 35On en dénombra 32 200.

36On établit le recensement des descendants de Benjamin par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 37On en dénombra 35 400.

38On établit le recensement des descendants de Dan par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 39On en dénombra 62 700.

40On établit le recensement des descendants d’Aser par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 41On en dénombra 41 500.

42On établit le recensement des descendants de Nephtali par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 43On en dénombra 53 400.

44Tels sont les effectifs que recensèrent Moïse et Aaron, assistés de douze chefs d’Israël, un par tribu. 45Le total des Israélites de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, 46était de 603 550.

47Les lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. 48En effet, l’Eternel avait dit à Moïse : 49N’inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites1.49 Ils seront recensés à part (3.14-39 ; 4.34-49).. 50Charge-les du service du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance1.50 C’est-à-dire les dix commandements gravés sur des tablettes de pierre (Ex 31.18 ; 32.15 ; 34.29) déposées dans le coffre (Ex 25.16, 21 ; 40.20)., de tous ses ustensiles et de tout son matériel ; ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service ; ils camperont autour du tabernacle. 51Quand il sera déplacé, les lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. 52Les Israélites camperont chacun dans l’aire qui lui sera assignée, sous sa bannière, et selon leurs corps d’armée. 53Les lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance, pour que ma colère ne s’abatte pas sur la communauté des Israélites. Les lévites prendront soin du tabernacle.

54Les Israélites obéirent à tous les ordres que l’Eternel avait donnés à Moïse et les accomplirent.