2. Мојсијева 40 – New Serbian Translation NSP

New Serbian Translation

2. Мојсијева 40:1-38

Постављање Шатора од састанка

1Тада је Господ рекао Мојсију: 2„Првога дана првог месеца подигни Пребивалиште, Шатор од састанка. 3Постави тамо Ковчег сведочанства и заклони га завесом. 4Онда донеси сто и постави на њега оно што треба поставити; донеси и свећњак и у њега стави свеће. 5Постави златни кадиони жртвеник испред Ковчега сведочанства и постави застор на улаз у Пребивалиште.

6Испред улаза у Пребивалиште, Шатор од састанка, постави жртвеник за жртве свеспалнице. 7Умиваоник стави између Шатора од састанка и жртвеника и налиј у њега воду. 8Двориште постави около, а на дворишну капију постави застор.

9Потом узми уље за помазање и помажи Пребивалиште и све што је у њему и посвети га и сав његов прибор, па ће бити свет. 10Помажи и жртвеник за жртве свеспалнице и сав његов прибор и посвети га. Тако ће жртвеник постати пресвет. 11Помажи и умиваоник и његово постоље и посвети га.

12Затим доведи Арона и његове синове на улаз у Шатор од састанка, па их окупај водом. 13Арона обуци у посвећену одежду, па га помажи и посвети да ми служи као свештеник. 14Затим доведи његове синове, па их обуци у кошуље. 15Помажи их, као што су помазао њиховог оца, да ми служе као свештеници. Њихово помазање ће их увести у свештеничку службу у сва поколења.“ 16Мојсије учини све како му је Господ заповедио.

17Пребивалиште је било подигнуто првог дана првог месеца друге године. 18Мојсије је подигао Пребивалиште. Поставио је подножја, а на њих даске, затим је поставио пречаге и усправио стубове. 19Онда је распростро Шатор над Пребивалиштем и на њега од горе ставио покривач Шатора, баш како је Господ заповедио Мојсију.

20Потом је узео Сведочанство и ставио га у Ковчег, ставио дршке на Ковчег и одозго поклопио Ковчег. 21Ковчег је донео у Пребивалиште, па је обесио преградну завесу да закрива Ковчег сведочанства, као што је Господ заповедио Мојсију.

22Сто је поставио у Шатор од састанка на северној страни Пребивалишта, изван завесе. 23На њега је поређао хлебове пред Господом, како је Господ заповедио Мојсију.

24Свећњак је поставио у Шатор од састанка насупрот столу, на јужној страни Пребивалишта. 25Потом је упалио свеће пред Господом, како је Господ заповедио Мојсију.

26Испред завесе у Шатору од састанка поставио је златни жртвеник. 27На њему је упалио миомирисни кад, како је Господ заповедио Мојсију.

28На улаз у Пребивалиште је поставио застор. 29Жртвеник за жртве свеспалнице је поставио код улаза Пребивалишта Шатора од састанка и на њему принео жртву свеспалницу и жртву од жита, како је Господ заповедио Мојсију.

30Умиваоник је поставио између Шатора од састанка и жртвеника, и у њега налио воде за прање. 31Из њега су Мојсије, Арон и његови синови прали руке и ноге. 32Прали су се кад су улазили у Шатор од састанка и кад су приступали жртвенику, како је Господ заповедио Мојсију.

33Мојсије је затим подигао двориште око Пребивалишта и жртвеника и поставио застор на дворишну капију. Тако је Мојсије завршио посао.

Слава Господња испуњава Пребивалиште

34Тада је облак прекрио Шатор од састанка и слава Господња је испунила Пребивалиште. 35Мојсије није могао да уђе у Шатор од састанка, јер је на њему почивао облак, а слава Господња испуњавала Пребивалиште.

36Током целог њиховог путовања, кад год би се облак подизао са Пребивалишта, Израиљци би кретали на пут. 37Али, ако се облак не би дигао, ни они не би кретали на пут, све до дана када би се подизао. 38Јер, у току целог њиховог путовања, облак Господњи је био над Пребивалиштем дању, док је ноћу у облаку био огањ, пред очима целог дома Израиљевог.