1. Солуњанима 4 – NSP & JCB

New Serbian Translation

1. Солуњанима 4:1-18

Живот угодан Богу

1Најзад, браћо, молимо вас и заклињемо Господом Исусом да се држите онога што смо вам предали: да треба живети тако да све више напредујете угађајући Богу – као што уосталом и живите. 2Ви, наиме, знате каква смо вам упутства дали у име Господа Исуса.

3Јер је Божија воља да будете свети – да се клоните ванбрачних односа, 4те да сваки од вас зна владати својим телом на частан и свет начин4,4 Неки преводе: да знате себи стећи жену на частан и свет начин.5а не са пожудом и страшћу као што то раде незнабошци који не познају Бога. 6Не преступајте у овоме, и не наносите штету своме брату, јер Господ кажњава за све то, као што смо вам већ рекли и упозорили вас. 7Бог нас, наиме, није позвао на нечистоту, већ на посвећење. 8Стога, ко одбацује ово упутство, не одбацује човека, већ Бога који вам је дао свог Светог Духа.

9А што се тиче братске љубави, нема потребе да вам о томе пишем, јер вас је сам Бог научио да волите једни друге. 10Ви, у ствари, и волите сву браћу по целој Македонији. Ипак вас молимо да у томе напредујете у све већој мери.

11Ревносно се трудите да мирно живите, да гледате своја посла, и радите својим рукама, баш као што смо вам већ рекли, 12да би ваш живот био за пример неверујућима и да ни од кога не зависите.

Христов долазак

13Не желим да будете у незнању, браћо, у погледу оних који су уснули4,13 Еуфемизам за умрети., да не тугујете као остали који немају наде. 14Јер, ако верујемо да је Исус умро и васкрсао, тако ће Бог, Исусовим посредством, повести са собом оне који су уснули верујући у Исуса. 15У сагласности са оним што је сам Господ рекао, саопштавам вам да ми живи, преостали за долазак Господњи, нећемо бити испред оних који су уснули. 16Са̂м Господ ће сићи с неба, па ће на његову заповест, на повик арханђела, на звук Божије трубе, васкрснути најпре они који су умрли верујући у Христа. 17Онда ћемо и ми живи, преостали, бити заједно са њима однесени на облацима увис, у сусрет Господу, те ћемо заувек бити са њим. 18Овим речима тешите једни друге.

Japanese Contemporary Bible

テサロニケ人への手紙Ⅰ 4:1-18

4

さらにきよい生活を目指して

1-2愛する皆さん。さらに付け加えます。あなたがたは日々の生活で、どうしたら神をお喜ばせできるかを、すでに知っているはずです。そのために、主イエスの教えを学んだのですから。そこでお願いします。というより、これは主イエスの命令と思ってほしいのですが、どうか、その目標に向かってさらに熱心に励んでください。 3-4神が望んでおられることは、あなたがたがきよくなることです。ですから、あらゆる不品行の罪を避け、きよらかな品位ある結婚生活を送ってほしいのです。 5神を知らない異教徒のように、情欲におぼれてはいけません。 6また、他人の妻を奪って、その人を裏切るようなことをしてはいけません。前もってきびしく警告しておいたように、主はこれらについて厳罰を下されるからです。 7私たちが神に召されたのは、汚れた思いや情欲のとりこになったりするためではなく、きよく清潔な生活を送るためです。 8もし、これらの戒めに従うことを拒むなら、人にではなく、聖霊を与えてくださった神にそむくことになるのです。

9また、クリスチャン同士の純粋な兄弟愛については、何も言う必要がないと確信しています。なぜなら、神ご自身があなたがたに、互いに愛し合うことを教えてくださったからです。 10あなたがたの愛は、国中のすべてのクリスチャンをおおうほど強いものだと聞いています。そうであればこそ、心からお願いしたいのです。ますます兄弟愛を深めなさい。 11そして、以前にも教えたように、静かな生活を送り、仕事に身を入れ、喜んで働きなさい。 12そうすれば、クリスチャンでない人たちからも信用され、尊敬されることでしょう。また、他の人に負担をかけなくてすむでしょう。

クリスチャンが死んだら?

13それから、皆さん。クリスチャンが死んだらどうなるか、よく知っておいてほしいのです。悲しみのあまり取り乱して、何の希望もない人たちと同じようにならないためです。 14私たちは、イエスが死んで復活されたことを確かなことと信じています。ですから、イエスが帰って来られる時、すでに死んで世を去ったすべてのクリスチャンを、神が共に連れて来てくださると信じてよいのです。 15私は主から直接聞いたとおりを伝えるのですが、主が再び来られる時、私たちがまだ生きていたとしても、すでに墓の中にいる人たちをさしおいて主にお会いすることは、断じてありません。 16主は、大号令と、天使の長の声と、神の召集ラッパの響きと共に天から下って来られます。その時、まず最初に復活して主にお会いできるのは、すでにこの世を去っているクリスチャンです。 17それから、なお生きて地上に残っている私たちが、いっしょに雲に包まれて引き上げられ、空中で主とお会いするのです。そして、いつまでも主と共に過ごすことになります。 18ですから、このことをわきまえて、互いに慰め合い、励まし合いなさい。