1. Петрова 1 NSP – 1 Петира 1 CARS

1. Петрова
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Петрова 1:1-25

Изванредни Божији благослови за његов народ

1Петар, апостол Исуса Христа, поздравља изабране дошљаке, расејане по Понту, Галатији, Кападокији, Малој Азији и Витинији, 2које је Бог Отац изабрао на основу свог предзнања, посвећењем Духа, да буду послушни Исусу Христу, и пошкропљени његовом крвљу: милост вам и мир у изобиљу.

Животна нада

3Нека је благословен Бог и Отац Господа нашега Исуса Христа, који нас је по свом великом милосрђу – посредством васкрсења Исуса Христа из мртвих – поново родио за живу наду, 4да ћемо примити наследство које је непропадљиво, неокаљано и које не вене. Оно се чува на небу за вас, 5које Божија сила чува посредством вере за спасење, спремно да се открије у последње дане.

6Ви се овоме радујете, иако сте сад, кад већ тако треба да буде, накратко ожалошћени разним невољама које вас сналазе. 7Невоље, наиме, доказују искреност ваше вере, која је драгоценија од злата. Па и злато, иако пропадљиво, мора да се испита ватром. Тако ћете по својој вери примити хвалу, славу и част, када се појави Исус Христос. 8Ви га волите, иако га нисте видели, и верујете у њега, иако га сада не видите, те се радујете неизрецивом и узвишеном радошћу, 9јер постижете сврху своје вере: спасење својих душа.

10Ово спасење су тражили и испитивали пророци који су пророковали о милости која је вама намењена. 11Они су истраживали када ће се и како то спасење остварити. На то време је указивао Дух Христов који је био у њима, унапред најављујући о Христовим патњама и слави која га очекује после тога. 12Њима је Бог открио да, тиме што су говорили о овим стварима, нису служили себи, него вама, којима су то сада објавили гласници Радосне вести посредством Светог Духа, посланог с неба. У ове ствари и анђели желе да завире.

Позив на свето живљење

13Зато, нека ваш ум буде спреман, будите трезни, потпуно се поуздајте у милост коју ћете добити по откривењу Исуса Христа. 14Као послушна деца, не живите као некада у незнању, када сте били вођени разним жељама. 15Напротив, владајте се свето као што је свет Бог који вас је позвао. 16Јер је у Писму написано: „Будите свети, јер ја сам свет.“

17Па ако зовете Оцем Бога који је непристрасан, и који суди свакога по његовим делима, проводите време свог живота у туђини у страху пред њим. 18Ви, наиме, знате да од свог испразног начина живота, који сте наследили од својих очева, нисте откупљени пропадљивим сребром или златом, 19него драгоценом крвљу Христа, који је био као јагње без мане и недостатка. 20Он је предодређен још пре стварања света, али се појавио у последња времена ради вас, 21који његовим посредством верујете у Бога. Он је Христа васкрсао из мртвих и дао му славу, тако да ваша вера и нада буду усмерене на Бога.

22А сада, пошто сте очистили своје душе послушношћу истини, тако да имате искрену љубав према својој браћи по вери, предано волите једни друге из чиста срца. 23Наиме, ви сте наново рођени, али не од пропадљивог семена, него од непропадљивог, посредством речи живога Бога који не умире. 24Јер Писмо говори:

„Свако је тело као трава,

и сва му је слава као цвет пољски.

Сахне трава, цвет отпада,

25али реч Господња остаје довека.“

Та реч је Радосна вест која вам је проповедана.

Священное Писание

1 Петира 1:1-25

Приветствие

1От Петира, посланника Исы Масиха1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия1:1 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку. и Вифинии, избранным 2по предведению Небесного Отца, через освящение Духом, для повиновения Исе Масиху и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». В Центральной Азии это выражение является только приветствием, но на Ближнем Востоке, как тогда, так и сейчас, люди желают друг другу мира и при встрече, и при прощании (см. 5:14). да преумножатся.

Благодарность Всевышнему за живую надежду

3Хвала Богу и Отцу1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). Повелителя нашего Исы Масиха! По Своей великой милости Он через воскресение Исы Масиха из мёртвых дал нам новую жизнь в живой надежде. 4Он дал нам нетленное, неосквернённое и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5защищённых через веру силой Всевышнего для спасения, которое готово явиться в конце времён.

6Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. 7Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнём, но всё равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иса Масих. 8Вы не видели Его, но уже любите, и сейчас, не видя, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, 9достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. 11Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал1:11 Или: «…понять время и обстоятельства, на которые им указывал». находившийся в них Дух Масиха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масиху страданиях и о последующей за ними славе. 12Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принёс Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Призыв к святости

13Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исы Масиха. 14Как послушные дети Всевышнего не позволяйте управлять собой тем желаниям, что жили в вас, когда вы ещё пребывали в неведении. 15Но будьте святы во всём, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят»1:16 Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7..

17Если вы называете Отцом Того, Кто справедливо судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19но драгоценной кровью Масиха, как чистого и непорочного ягнёнка. 20Он был предопределён ещё до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. 21Через Него вы и верите во Всевышнего, воскресившего Его из мёртвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Всевышнего.

22Вы достаточно очистили ваши души послушанием истине, чтобы явить искреннюю взаимную любовь. Итак, глубоко любите друг друга, от чистого сердца. 23Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего слова Всевышнего, 24потому что написано:

«Все люди – как трава,

и вся их слава – как полевые цветы.

Трава засыхает, и цветы опадают,

25но слово Вечного Повелителя пребывает вовек»1:24-25 Ис. 40:6-8..

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.