1. Мојсијева 9 NSP – Genesis 9 NIRV

1. Мојсијева
Select chapter 9

New Serbian Translation

1. Мојсијева 9:1-29

Бог склапа савез с Нојем

1Затим Бог благослови Ноја и његове синове и рече им: „Плодите се и множите и напуните земљу. 2Бојаће вас се и страховати од вас све животиње на земљи, све птице небеске, све што се креће по земљи, и све рибе у мору; у ваше руке су предате. 3Све што се креће и живи биће вам за храну, као и зелено биље; све вам то дајем.

4Али месо с његовим животом, то јест, с његовом крвљу не смете јести. 5А ко пролије вашу крв у којој је ваш живот, тражићу да одговара за то. Тражићу да одговара свака животиња и сваки човек за свога брата.

6Ко пролије крв човекову,

његову ће крв човек пролити,

јер по своме лику

створи Бог човека.

7А ви, плодите се и множите и раширите по земљи множећи се на њој.“

8Још рече Бог Ноју и његовим синовима што су били с њим: 9„Ево, ја склапам свој савез с вама и с вашим потомством после вас, 10и са свим живим бићима с вама: с птицама, са стоком и свим дивљим животињама на земљи – с онима што су с вама изашле из пловила – са свим животињама на земљи. 11Ја ћу се држати свог савеза с вама, те потопне воде никад више неће уништити сва жива бића, нити ће икад више потоп пустошити земљу.“

12Још рече Бог: „Ово је знак савеза који склапам између себе и вас и свих живих бића што су с вама, савез за сва будућа поколења. 13Своју дугу постављам у облаке да буде знак савеза између мене и земље. 14А кад навучем облаке над земљом и појави се дуга у облацима, 15тада ћу се сетити свога савеза између себе и вас, и сваког живог бића, сваког створења: неће више бити потопних вода да затру свако створење. 16Кад се дуга појави у облацима, ја ћу на њу погледати и сетити се вечног савеза између Бога и сваког живог бића, сваког створења на земљи.“

17На крају рече Бог Ноју: „Ово је знак савеза који сам склопио између себе и сваког створења на земљи.“

Ноје и његови синови

18Нојеви синови, који су изашли из пловила, били су: Сим, Хам и Јафет. Хам је отац Хананов. 19Ова тројица су Нојеви синови; од њих је потекло човечанство које се раширило по целој земљи.

20Ноје почне да обрађује земљу и засади виноград. 21Једном се он напије вина и опије, па се свуче го насред свог шатора. 22Хам, отац Хананов, опази голотињу свога оца, па јави то двојици своје браће напољу. 23Тада Сим и Јафет узму огртач, пребаце га себи преко рамена, па ходајући натрашке покрију очеву голотињу. Лицем су били окренути на другу страну, тако да нису видели очеву голотињу.

24Кад се Ноје отрезнио од вина, дознао је шта му је учинио најмлађи син. 25Тада Ноје рече:

„Проклет да је Ханан,

својој браћи најнижи слуга нека буде!“

26Потом је рекао:

Нека је благословен Господ, Бог Симов,

Ханан нека му слуга буде!

27Нека Бог умножи потомство Јафетово,

нека живи међу шаторима Симовим,

Ханан нека му је слуга!“

28Ноје је живео још три стотине педесет година након потопа. 29Ноје је укупно живео девет стотина педесет година и умро.

New International Reader’s Version

Genesis 9:1-29

God Makes a Covenant With Noah

1Then God blessed Noah and his sons. He said to them, “Have children so that there are many of you. Fill the earth. 2All the land animals will be afraid of you. All the birds in the sky will be afraid of you. Every creature that moves along the ground will be afraid of you. So will every fish in the seas. Every living thing is put under your control. 3Everything that lives and moves about will be food for you. I have already given you the green plants for food. Now I am giving you everything.

4“But you must not eat meat that still has blood in it. 5I will certainly hold someone accountable if you are murdered. I will even hold animals accountable if they kill you. I will also hold anyone accountable who murders another person.

6“Anyone who murders a human being

will be killed by a human being.

That is because I have made human beings

so that they are like me.

7Have children so that there will be many of you. Multiply and become many on the earth.”

8Then God spoke to Noah and to his sons who were with him. He said, 9“I am now making my covenant with you and with all your children who will be born after you. 10I am making it also with every living creature that was with you in the ark. I am making my covenant with the birds, the livestock and all the wild animals. I am making it with all the creatures that came out of the ark with you. In fact, I am making it with every living thing on earth. 11Here is my covenant I am making with you. The waters of a flood will never again destroy all life. A flood will never again destroy the earth.”

12God continued, “My covenant is between me and you and every living creature with you. It is a covenant for all time to come. Here is the sign of the covenant I am making. 13I have put my rainbow in the clouds. It will be the sign of the covenant between me and the earth. 14Sometimes when I bring clouds over the earth, a rainbow will appear in them. 15Then I will remember my covenant between me and you and every kind of living creature. The waters will never again become a flood to destroy all life. 16When the rainbow appears in the clouds, I will see it. I will remember that my covenant will last forever. It is a covenant between me and every kind of living creature on earth.”

17So God said to Noah, “The rainbow is the sign of my covenant. I have made my covenant between me and all life on earth.”

The Sons of Noah

18The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham and Japheth. Ham was the father of Canaan. 19The people who were scattered over the earth came from Noah’s three sons.

20Noah was a man who farmed the land. He decided to plant a field that produced grapes for making wine. 21When he drank some of the wine, it made him drunk. Then he lay down inside his tent without any clothes on. 22Ham saw his father naked. Then Ham, the father of Canaan, went outside and told his two brothers. 23But Shem and Japheth picked up a piece of clothing and laid it across their shoulders. Then they walked backward into the tent. They covered their father’s body. They turned their faces away because they didn’t want to see their father naked.

24Then Noah woke up from his sleep that was caused by the wine. He found out what his youngest son had done to him. 25He said,

“May a curse be put on Canaan!

He will be the lowest of slaves to his brothers.”

26Noah also said,

“May the Lord, the God of Shem, be praised.

May Canaan be the slave of Shem.

27May God add land to Japheth’s territory.

May Japheth live in the tents of Shem.

And may Canaan be the slave of Japheth.”

28After the flood Noah lived 350 years. 29Noah lived a total of 950 years. And then he died.