1. Мојсијева 5 – NSP & LCB

New Serbian Translation

1. Мојсијева 5:1-32

Адамов родослов до Ноја

1Ово је запис Адамовог родослова.

Када је Бог оног дана створио човека, начинио га је по свом лику. 2Створио их је мушко и женско. Оног дана када их је створио, благословио их је и назвао „човек“.

3Када је Адаму било стотину тридесет година родио му се син, њему сличном. Дао му је име Сит. 4Након што му се родио Сит, Адам је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. 5Адам је укупно живео девет стотина тридесет година, те умро.

6Када је Ситу било стотину и пет година, родио му се Енос. 7После његовог рођења, Сит је живео још осам стотина седам година, те му се родило још синова и ћерки. 8Сит је укупно живео девет стотина дванаест година, те умро.

9Када је Еносу било деведесет година, родио му се Кајинан. 10Након што му се родио Кајинан, Енос је живео још осам стотина петнаест година, те му се родило још синова и ћерки. 11Енос је укупно живео девет стотина пет година, те умро.

12Када је Кајинану било седамдесет година, родио му се Малелеило. 13Након што му се родио Малелеило, Кајинан је живео још осам стотина четрдесет година, те му се родило још синова и ћерки. 14Кајинан је укупно живео девет стотина десет година, те умро.

15Када је Малелеилу било шездесет пет година, родио му се Јаред. 16Након што му се родио Јаред, Малелеило је живео још осам стотина тридесет година, те му се родило још синова и ћерки. 17Малелеило је укупно живео осам стотина деведесет пет година, те умро.

18Када је Јареду било стотину шездесет две године, родио му се Енох. 19Након што му се родио Енох, Јаред је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. 20Јаред је укупно живео девет стотина шездесет две године, те умро.

21Када је Еноху било шездесет пет година, родио му се Матусал. 22Након Матусаловог рођења Енох је живео са Богом још три стотине година, те му се родило још синова и ћерки. 23Енох је укупно живео три стотине шездесет пет година. 24Енох је живео са Богом, а онда нестао, јер га је Бог узео.

25Када је Матусалу било стотину осамдесет седам година, родио му се Ламех. 26Након Ламеховог рођења, Матусал је живео још седам стотина осамдесет две године, те му се родило још синова и ћерки. 27Матусал је укупно живео девет стотина шездесет девет година, те умро.

28Када је Ламеху било стотину осамдесет две године, родио му се син. 29Дао му је име „Ноје“5,29 Име Ноје значи утеха, одмор., рекавши: „Он ће нас утешити у труду и напору наших руку на земљи коју је проклео Господ.“ 30Након Нојевог рођења, Ламех је живео још пет стотина деведесет пет година, те му се родило још синова и ћерки. 31Ламех је укупно живео седам стотина седамдесет седам година, те умро.

32Када је Ноју било пет стотина година, родили су му се Сим, Хам и Јафет.

Luganda Contemporary Bible

Olubereberye 5:1-32

Okuva ku Adamu Okutuuka ku Nuuwa

1Luno lwe lulyo lwa Adamu.

Katonda bwe yatonda omuntu, yamukola mu kifaananyi kya Katonda. 2Yabatonda omusajja n’omukazi, n’abawa omukisa n’abatuuma, “abantu.”

3Adamu bwe yaweza emyaka kikumi mu asatu, n’azaala omwana owoobulenzi amufaanana, mu kifaananyi kye, n’amutuuma Seezi. 4Seezi bwe yamala okuzaalibwa, Adamu n’amala emyaka lunaana, n’azaaliramu abaana aboobulenzi n’aboobuwala. 5Emyaka gyonna Adamu gye yamala gyali lwenda mu asatu, n’afa.

6Seezi bwe yaweza emyaka kikumi mu etaano n’azaala Enosi. 7Seezi bwe yamala okuzaala Enosi n’awangaala emyaka emirala lunaana mu musanvu n’azaaliramu abaana aboobulenzi n’aboobuwala. 8Bwe gityo emyaka gyonna egya Seezi ne giba lwenda mu kkumi n’ebiri n’alyoka afa.

9Enosi bwe yaweza emyaka kyenda n’azaala Kenani. 10Enosi bwe yamala okuzaala Kenani n’awangaala emyaka emirala lunaana mu kkumi n’etaano, omwo n’azaaliramu abaana aboobulenzi n’aboobuwala. 11Bwe gityo emyaka gyonna Enosi gye yamala ne giba lwenda mu etaano; n’alyoka afa.

12Kenani bwe yaweza emyaka nsanvu n’azaala Makalaleri. 13Kenani n’awangaala emyaka emirala lunaana mu ana, n’azaaliramu abaana aboobulenzi n’aboobuwala. 14Emyaka gyonna Kenani gye yamala ne giba lwenda mu kkumi.

15Makalaleri bwe yaweza emyaka nkaaga mu etaano n’azaala Yaredi. 16Bwe yamala okuzaala Yaredi n’awangaala emyaka emirala lunaana mu asatu n’azaaliramu abaana abalala aboobulenzi n’aboobuwala. 17Ennaku zonna eza Makalaleri ne ziba emyaka lunaana mu kyenda mu etaano, n’afa.

18Yaredi bwe yaweza emyaka kikumi mu nkaaga mu ebiri n’azaala Enoka. 19Yaredi bwe yamala okuzaala Enoka n’awangaala emyaka emirala lunaana, omwo n’azaaliramu abaana abalala aboobulenzi n’aboobuwala. 20Bwe gityo emyaka gyonna Yaredi gye yamala ne giba lwenda mu nkaaga mu ebiri, n’afa.

21Enoka bwe yaweza emyaka nkaaga mu etaano n’azaala Mesuseera. 22Enoka n’atambulira wamu ne Katonda, okumala emyaka ebikumi bisatu nga Mesuseera amaze okuzaalibwa, n’azaala abaana abalala aboobulenzi n’aboobuwala. 23Bwe gityo emyaka gyonna egya Enoka ne giba ebikumi bisatu mu nkaaga mu etaano. 24Enoka yatambula ne Katonda, n’ataddamu kulabika, kubanga Katonda yamutwala.

Mesuseera ne Nuuwa

25Mesuseera bwe yali nga yaakamala emyaka kikumi mu kinaana mu musanvu n’azaala Lameka. 26Bwe yamala okuzaala Lameka n’awangaala emyaka emirala lusanvu mu kinaana mu ebiri, n’azaala abaana abalala aboobulenzi n’aboobuwala. 27Bwe gityo emyaka gyonna Mesuseera gye yamala ne giba lwenda mu nkaaga mu mwenda; n’afa.

28Lameka bwe yali nga wa myaka kikumi mu kinaana mu ebiri n’azaala omwana owoobulenzi 29n’amutuuma Nuuwa, ng’agamba nti, “Okuva mu ttaka Mukama lye yakolimira, ono yalituweezaweeza mu mulimu gwaffe, ne mu kutegana kw’emikono gyaffe.” 30Lameka n’awangaala emyaka emirala bitaano mu kyenda mu etaano ng’amaze okuzaala Nuuwa, mu gyo n’azaaliramu abaana abalala aboobulenzi n’aboobuwala. 31Bwe gityo emyaka gyonna Lameka gye yawangaala ne giba lusanvu mu nsanvu mu musanvu.

32Nuuwa bwe yaweza emyaka ebikumi bitaano n’azaala Seemu, ne Kaamu ne Yafeesi.