1. Мојсијева 36 NSP – پيدايش 36 PCB

1. Мојсијева
Select chapter 36

New Serbian Translation

1. Мојсијева 36:1-43

Исавов родослов

1Ово је родослов Исава, то јест Едома.

2Исав је узео себи за жене две хананске девојке: Аду, ћерку Елона Хетита, и Оливему, ћерку Ане, унуку Севегона Евејца, 3и Васемату, ћерку Исмаилову, Навајотову сестру.

4Ада је Исаву родила Елифаса, а Васемата му је родила Рагуила. 5Оливема је родила Јеуса, Јеглома и Кореја. То су Исавови синови који су му се родили у Ханану.

6Исав је узео своје жене, своје синове, своје ћерке, и све своје људе из свога дома, своју стоку – ситну и крупну, и сву своју имовину коју је стекао у Ханану, те се одвојио од свога брата Јакова. 7Наиме, њихова имовина је била исувише велика да би могли да живе заједно; земља у којој су живели није их више могла издржавати због њихове стоке. 8Зато се Исав, то јест Едом, настанио у брдској области Сира.

9А ово је родослов Исава, праоца Едомаца, у брдској области Сира.

10Ово су имена Исавових синова:

Елифас, син Исавове жене Аде, Рагуило, син Исавове жене Васемате.

11Елифасови синови су били:

Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

12Тамна, иноча Исавовог сина Елифаса, је родила Елифасу Амалика. То су потомци Исавове жене Аде.

13Ово су синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе. То су потомци Исавове жене Васемате.

14Ово су синови Исавове жене Оливеме, ћерке Анине, унуке Севегонове.

Она је родила Исаву Јеуса, Јеглома и Кореја.

15Ово су кнезови над Исавовим потомцима.

Синови Исавовог првенца Елифаса су кнезови:

Теман, Омар, Софар, Кенез, 16Кореј, Готом и Амалик. Ови кнезови су Елифасови синови у Едому, и потомци Исавове жене Аде.

17Ово су потомци Исавовог сина Рагуила.

Кнезови: Нахат, Зара, Шама и Мозе. Ови кнезови су синови Рагуилови у едомској земљи, а унуци Исавове жене Васемате.

18Ово су синови Исавове жене Оливеме. Кнезови:

Јеус, Јеглом и Кореј. То су потомци Исавове жене Оливеме, Анине ћерке.

19То су синови Исавови, и то су кнезови у Едому.

20Ово су синови Сира Хоријца, становника оне земље:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 21Дисон, Асар и Дисан. Ови Сирови синови су кнезови Хоријаца у едомској земљи.

22Ово су Лотанови синови:

синови Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

23Ово су Совалови синови:

Голам, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Ово су Севегонови синови:

Аја и Ана. Ана је онај што је нашао изворе вруће воде у пустари, док је напасао магарце свога оца Севегона.

25Анина деца су:

Дисон и Анина ћерка Оливема.

26Дисанови синови су:

Амада, Асван, Итран и Харан.

27Ово су Асарови синови:

Валан, Заван и Акан.

28Ово су Дисанови синови:

Уз и Аран.

29Ово су кнезови Хоријски:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 30Дисон, Асар и Рисон.

То су кнезови хоријски по њиховим клановима у земљи Сир.

Едомов родослов

31А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом.

32Над Едомом је владао Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

33Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

34Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

35Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

36Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

37Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци36,37 Вероватно Еуфрат..

38Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов.

39Кад је Валенон, син Ахворов умро, на његово место се зацарио Адар. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове.

40Ово су имена Исавових кнезова према њиховим породицама и насеобинама:

Тамна, Гола, Јетет,

41Оливема, Ила, Финон,

42Кенез, Теман, Мивсар,

43Магедило и Ирам.

То су били едомски кнезови према својим насеобинама у земљи коју су запосели.

То је Исав, праотац Едомаца.

Persian Contemporary Bible

پيدايش 36:1-43

نسل عيسو

(اول تواريخ 1‏:34‏-42)

1اسامی زنان و فرزندان عيسو كه او را ادوم نيز می‌گفتند از اين قرار است:

2‏-3عيسو با سه دختر كنعانی ازدواج كرد: عاده (دختر ايلون حيتّی)، اهوليبامه (دختر عنا، نوه صبعون حّوی) و بسمه (دختر اسماعيل و خواهر نبايوت.)

4عاده، اليفاز را برای عيسو زاييد و بسمه رعوئيل را. 5اهوليبامه، يعوش و يعلام و قورح را زاييد. همهٔ پسران عيسو در سرزمين كنعان متولد شدند.

6‏-8عيسو، زنان و پسران و دختران و همهٔ اهل بيت و تمامی حيوانات و دارايی خود را كه در سرزمين كنعان به دست آورده بود، برداشت و از نزد برادرش يعقوب به كوه سعير رفت، زيرا هر دو گله‌ها و رمه‌های فراوان داشتند و زمين آنقدر بزرگ نبود كه در يكجا با هم زندگی كنند.

9‏-12اسامی ادومی‌ها يعنی نوادگان عيسو، كه از زنان او عاده و بسمه در كوهستان سعير متولد شدند، از اين قرار است:

فرزندان اليفاز پسر عاده: تيمان، اومار، صفوا، جعتام، قناز و عماليق (كه مادرش تمناع كنيز اليفاز بود). 13عيسو نوه‌های ديگری هم داشت كه فرزندان رعوئيل پسر بسمه بودند؛ اسامی آنها از اين قرار است: نحت، زارح، شمه و مزه.

14اهوليبامه، زن عيسو (دختر عنا و نوهٔ صبعون) سه پسر برای عيسو زاييد به نامهای يعوش، يعلام و قورح.

15‏-16نوه‌های عيسو سران اين قبايل شدند: تيمان، اومار، صفوا، قناز، قورح، جعتام و عماليق. قبايل نامبرده فرزندان اليفاز پسر ارشد عيسو و همسرش عاده بودند.

17سران اين قبايل فرزندان رعوئيل پسر عيسو از همسرش بسمه بودند: نحت، زارح، شمه و مزه.

18‏-19سران اين قبايل پسران عيسو از همسرش اهوليبامه بودند: يعوش، يعلام و قورح.

20‏-21قبايلی كه از نسل سعير حوری، يكی از خانواده‌های ساكن سرزمين سعير، به وجود آمدند عبارتند از: لوطان، شوبال، صبعون، عنا، ديشون، ايصر و ديشان.

22‏-28حوری و هومام فرزندان لوطان بودند. لوطان خواهری داشت به نام تمناع. فرزندان شوبال: علوان، مناحت، عيبال، شفو و اونام. فرزندان صبعون: ايّه و عنا (عنا همان پسری بود كه موقع چرانيدن الاغهای پدرش چشمه‌های آب گرم را در صحرا يافت). فرزندان عنا: ديشون و اهوليبامه. فرزندان ديشون: حمدان، اشبان، يتران و كران. فرزندان ايصر: بلهان، زعوان و عقان. فرزندان ديشان: عوص و اران.

29‏-30اسامی سران قبايل حوری كه در سرزمين سعير بودند عبارتند از: لوطان، شوبال، صبعون، عنا، ديشون، ايصر و ديشان.

پادشاهان ادوم

(اول تواريخ 1‏:43‏-54)

31‏-39پيش از اين كه در اسرائيل پادشاهی روی كار آيد، در سرزمين ادوم اين پادشاهان يكی پس از ديگری به سلطنت رسيدند:

بالع، پسر بعور اهل دينهابه واقع در ادوم.

يوباب، پسر زارح از شهر بصره.

حوشام، از سرزمين تيمانی‌ها.

حداد، پسر بداد. او لشكر مديانی‌ها را در سرزمين موآب شكست داد. نام شهر او عويت بود.

سمله، از اهالی مسريقه.

شائول، اهل رحوبوت كه در كنار رودخانه‌ای واقع بود.

بعل حانان، پسر عكبور.

حداد، از اهالی فاعو كه نام زنش مهيطب‌ئيل دختر مطرد و نوهٔ ميذهب بود.

40‏-43اين قبايل از عيسو به وجود آمدند: تمناع، علوه، يتيت، اهوليبامه، ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار، مجدی‌ئيل و عيرام. همهٔ اينها ادومی بودند و هر يک نام خود را بر ناحيه‌ای كه در آن ساكن بودند نهادند.