1. Мојсијева 35 NSP – Бытие 35 NRT

1. Мојсијева
Select chapter 35

New Serbian Translation

1. Мојсијева 35:1-29

Јаков се враћа у Ветиљ

1Бог рече Јакову: „Устани и иди горе у Ветиљ и настани се тамо. Онде подигни жртвеник Богу који ти се указао кад си бежао од свога брата Исава.“

2Јаков рече својој породици и свима који су били с њим: „Одбаците стране богове из ваше средине, очистите се и пресвуците одећу. 3Устанимо и пођимо горе у Ветиљ. Тамо ћу подићи жртвеник Богу који ме је услишио кад сам био у невољи и који је био са мном кад сам пошао на пут.“ 4Тада су они предали Јакову све стране богове које су имали и наушнице што су им биле на ушима, па их Јаков закопа под храст код Сихема. 5Кад су кренули на пут, Божији страх је обузео околне градове, те нико није кренуо у потеру за Јаковљевим синовима.

6Тада је Јаков дошао у Луз, то јест Ветиљ, у хананској земљи, и сав народ што је био с њим. 7Онде је подигао жртвеник и назвао то место „Ел-Ветиљ35,7 Ел-Ветиљ значи Бог Ветиља.“, јер му се тамо објавио Бог кад је бежао од свог брата.

8Ту је умрла Девора, Ревекина дојиља. Сахранили су је ниже Ветиља, под храстом, који се отада зове „Тужни Храст“.

9Бог се поново објавио Јакову кад се вратио из Падан-Арама, и благословио га. 10Бог му рече: „Твоје име је Јаков, али се нећеш више звати Јаков, него ће ти име бити ’Израиљ’.“ Тако га је назвао Израиљ.

11Још му рече Бог: „Ја сам Бог Свемоћни. Буди родан и множи се. Од тебе ће настати народ и збор народа, и од тебе ће цареви проистећи. 12Земљу коју сам дао Аврахаму и Исаку, предаћу теби и твоме потомству после тебе.“ 13Бог се онда узнео од Јакова, с места где му је говорио.

14На месту где му је Бог говорио, Јаков је усправио стуб од камена, па је на њега излио жртву изливницу и прелио га уљем. 15Место на коме му је Бог говорио је назвао Ветиљ35,15 Ветиљ значи Дом Божији..

Рахиљина смрт

16Затим су напустили Ветиљ. Још је био остао део пута до Ефрате, кад Рахиља поче да се порађа. Снашли су је јаки трудови. 17Како је порођај био тежак, бабица јој рече: „Не бој се, јер и ово ти је син.“ 18На самрти, док је издисала, дала му је име Венони35,18 Венони значи син моје туге., али га је отац назвао „Венијамин“35,18 Венијамин значи син моје деснице..

19Кад је Рахиља умрла, сахранили су је на путу за Ефрату, то јест, Витлејем. 20Јаков је на Рахиљином гробу поставио стуб, који све до данас стоји на њеном гробу.

21Израиљ је наставио путовање. Свој шатор је поставио с друге стране Мигдал-Едера. 22Док је Израиљ боравио у тој земљи, Рувим оде и легне с Валом, иночом свога оца. Израиљ дозна за то.

Јаковљеви синови

Јаковљевих синова је било дванаест:

23Лијини синови су:

Јаковљев првенац Рувим,

Симеун, Леви, Јуда, Исахар и Завулон.

24Рахиљини синови су:

Јосиф и Венијамин.

25Синови Вале, Рахиљине слушкиње су:

Дан и Нефталим.

26Синови Зелфе, Лијине слушкиње су:

Гад и Асир.

То су Јаковљеви синови који су му се родили у Падан-Араму.35,26 Из ст. 16 видимо да се Венијамин родио у Ханану а не у горњој Месопотамији.

Исакова смрт

27Јаков оде к своме оцу Исаку у Мамрију, у Киријат-Арву, то јест Хеврон, где су некад Аврахам, а потом и Исак живели као странци. 28Исак је живео стотину осамдесет година. 29Онда је издахнуо и умро, те се придружио својим прецима, стар и сит живота. Сахранили су га Исав и Јаков, његови синови.

New Russian Translation

Бытие 35:1-29

Иаков возвращается в Вефиль

1Бог сказал Иакову:

– Поднимись в Вефиль, поселись там и построй там жертвенник Богу, Который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава.

2Иаков сказал своим домашним и всем, кто был с ним:

– Избавьтесь от чужих богов, которые у вас с собой, очиститесь и переоденьтесь. 3Потом соберитесь в дорогу, и мы отправимся в Вефиль, где я построю жертвенник Богу, Который ответил мне в день бедствия и был со мной, куда бы я ни шел.

4Они отдали Иакову всех чужих богов, которые у них были, и серьги из ушей35:4 По-видимому, языческие амулеты, которые носили для защиты от злых духов., и Иаков закопал их под дубом в Шехеме. 5Потом они отправились в путь, и ужас Божий объял все города вокруг них, так что никто не преследовал детей Иакова.

6Иаков и все, кто был с ним, пришли в Луз (то есть Вефиль) в земле Ханаана. 7Там он построил жертвенник и назвал то место «Бог Вефиля», потому что там Бог открылся ему, когда он бежал от своего брата.

8Девора, кормилица Ревекки, умерла и была похоронена под дубом близ Вефиля. Поэтому он был назван «Дуб Плача»35:8 Евр.: «Аллон бахут»..

9Когда Иаков вернулся из Паддан-Арама, Бог вновь явился ему и благословил его. 10Бог сказал ему:

– Твое имя Иаков35:10 Народная этимология наделила это имя значением «он держится за пятку» (образное выражение, означавшее «он обманывает»)., но отныне ты не будешь называться Иаковом. Имя тебе будет – «Израиль»35:10 По звучанию это имя напоминает «он борется с Богом» или: «Бог борется»..

Так Он назвал его Израилем.

11Бог сказал ему:

– Я – Бог Всемогущий35:11 Евр.: «Эль-Шаддай»., плодись и умножайся. Народ и множество народов, произойдут от тебя, и цари произойдут от твоих чресел. 12Землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я отдаю тебе и отдам ее твоим потомкам.

13И Бог поднялся от него там, где Он говорил с ним.

14Иаков поставил каменный столб на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на него вино как жертву возлияния и масло. 15Иаков назвал место, где Бог говорил с ним, Вефиль35:15 Евр.: «Бейт-Эль» – означает «дом Бога»..

Смерть Рахили и Исаака

16Они покинули Вефиль и были уже недалеко от Ефрафы, когда Рахиль начала рожать, и роды были очень трудные. 17Она сильно мучилась при родах, и женщина, принимавшая роды, сказала ей:

– Не бойся – у тебя будет еще один сын.

18Когда Рахиль испускала дух, умирая, она назвала сына Бен-Они35:18 По-еврейски это имя означает «сын моей скорби»., но отец назвал его Вениамин35:18 Евр.: «Бинь-Ямин». По-еврейски это имя означает «сын моей правой руки» и «сын юга»..

19Рахиль умерла и была похоронена на пути в Ефрафу (то есть Вифлеем). 20Над ее могилой Иаков поставил памятный камень; это тот камень, что стоит над могилой Рахили до сего дня.

21Израиль продолжал путь и поставил шатер за Мигдал-Едером. 22Когда Израиль жил в той земле, Рувим лег с наложницей отца Валлой, и Израиль узнал об этом.

Сыновья Иакова

(1 Пар. 2:1-2)

У Иакова было двенадцать сыновей:

23От Лии:

Рувим, первенец Иакова, Симеон, Левий, Иуда,

Иссахар и Завулон.

24От Рахили:

Иосиф и Вениамин.

25От Рахилиной служанки Валлы:

Дан и Неффалим.

26От Лииной служанки Зелфы:

Гад и Асир.

Вот сыновья Иакова, рожденные ему в Паддан-Араме.

Возвращение Иакова к отцу и смерть Исаака

27Иаков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, что рядом с Кирьят-Арбой (то есть Хевроном), где жили пришельцами Авраам и Исаак. 28Всего дней жизни Исаака было сто восемьдесят лет; 29Исаак испустил дух, умер и отошел к своим предкам, старым и насытившимся жизнью. Его сыновья Исав и Иаков похоронили его.