1. Мојсијева 25 NSP – Бытие 25 NRT

1. Мојсијева
Select chapter 25

New Serbian Translation

1. Мојсијева 25:1-34

Остали из Аврахамовог родослова

1Аврахам је узео себи још једну жену; звала се Хетура. 2Она му је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена. 3Јоксан је био отац Саве и Дедана. Деданови потомци су: Асурци, Летушани и Леумљани. 4Мадијанови синови су: Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага. Све су ово Хетурини потомци.

5Аврахам је сву своју имовину оставио Исаку. 6А синовима својих иноча Аврахам је дао дарове, и још за живота их разаслао у источне земље, далеко од свога сина Исака.

Аврахамова смрт и погреб

7Ово су године које је Аврахам доживео: стотину седамдесет пет година. 8Онда је издахнуо и умро у дубокој старости, стар и сит живота, те се придружио својим прецима. 9Сахранили су га његови синови, Исак и Исмаило, у пећини Макпели, на пољани Ефрона Хетита, сина Цохара, што је насупрот Мамрије; 10на пољани коју је Аврахам купио од Хетита. Тамо је сахрањен Аврахам и његова жена Сара. 11После Аврахамове смрти, Бог је благословио његовог сина Исака, који је живео код Вир Лахај Роја.

Исмаилов родослов

12Ово је родослов Исмаила, сина Аврахамовог, кога му је родила Агара Египћанка, Сарина слушкиња.

13Ово су имена Исмаилових синова по редоследу њиховог рођења: његов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 14Мишма, Дума, Маса, 15Хадад, Тема, Јетур, Нафис и Кедма. 16То су синови Исмаилови; дванаест кнезова над дванаест племена. По њима су њихова насеља и таборишта добила име. 17Ово су године које је Исмаило доживео: стотину тридесет седам година. Издахнуо је и умро и био придружен својим прецима. 18Његово потомство се населило од Евиле до Сура, који је насупрот Египту, на путу што води у Асирију. Живели су у непријатељству са свом својом браћом.25,18 Значење реченице на јеврејском није јасно. Ова реченица може да се преведе и живели су насупрот своје браће.

Рођење Јакова и Исава

19Ово је родослов Аврахамовог сина Исака.

Аврахам је, дакле, био Исаков отац. 20Исаку је било четрдесет година кад се оженио Ревеком, ћерком Арамејца Ватуила, из Падан-Арама, а сестром Арамејца Лавана.

21Исак се помолио Господу за своју жену, јер је била нероткиња. Господ му је услишио молитву, те је његова жена Ревека затруднела. 22Међутим, близанци у њеној утроби се тако сударе, да је она узвикнула: „Зашто ми се ово дешава?“ Зато је отишла да упита Господа.

23Господ јој одговори:

„Два су племена у твојој утроби;

два ће се народа разделити

тек што из твог крила изађу.

Један ће народ други надјачати;

старији ће млађему служити.“

24Кад јој је дошло време да роди, испостави се да су два близанца у њеној утроби. 25Први који је изашао био је сав црвен и космат као кожух. Зато су га назвали „Исав“. 26После тога је изашао његов брат држећи руком Исава за пету. Зато су га назвали „Јаков“. Исаку је било шездесет година када су му се они родили.

27Кад су дечаци одрасли, Исав постане врстан ловац, човек пустаре. Јаков је био миран човек који је проводио време у шаторима. 28Исаку је Исав био милији, јер је волео дивљач, а Ревека је више волела Јакова.

29Једном је Јаков кувао вариво. Исав је дошао из пустаре, изнемогао. 30Исав рече Јакову: „Дај да се наједем тог црвеног варива, јер сам изнемогао!“ Зато му је име „Едом“25,30 Едом значи црвен, румен..

31Јаков му рече: „Прво ми уступи твоја првеначка права.“25,31 По ондашњим закону првородства, најстаријем сину је припадао највећи део очевог имања.

32А Исав му одговори: „Ево, само што не умрем; шта ће ми првеначка права!“

33Јаков му одврати: „Најпре ми се закуни.“

Исав се тада заклео и уступио Јакову своја првеначка права.

34Онда је Јаков дао Исаву хлеба и варива од сочива. Исав се најео и напио, па је устао и отишао.

Тако је Исав презрео своја првеначка права.

New Russian Translation

Бытие 25:1-34

Последние годы Авраама и его смерть

(1 Пар. 1:32-33)

1Авраам взял себе другую жену, которую звали Хеттура. 2Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашуриты, летушиты и леюмиты. 4Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

5Авраам оставил все, что у него было, Исааку. 6Сыновьям наложниц он еще при жизни дал подарки и отослал их от своего сына Исаака на восток, в восточную землю.

7Всего Авраам прожил сто семьдесят пять лет. 8Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел к своим предкам. 9Его сыновья Исаак и Измаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10которое Авраам купил у хеттов25:10 Или: «у сыновей Хета».. Там Авраам был погребен рядом со своей женой Саррой. 11После смерти Авраама Бог благословил его сына Исаака, который тогда жил возле Беэр-лахай-рои.

Потомки Измаила

(1 Пар. 1:28-31)

12Вот родословие Измаила, сына Авраама, которого Саррина служанка, египтянка Агарь, родила Аврааму; 13и вот имена сыновей Измаила, перечисленные в порядке их рождения: Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 14Мишма, Дума, Масса, 15Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16Это имена сыновей Измаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17Всего Измаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошел к своим предкам. 18Его потомки поселились в области от Хавилы до Шура, возле границы Египта, на пути к Ашшуру. Они жили во вражде со всеми братьями25:18 Или: «жили к востоку от братьев»..

Сыновья Исаака – Иаков и Исав

19Вот рассказ об Исааке, сыне Авраама:

У Авраама родился Исаак. 20Исааку было сорок лет, когда он женился на Ревекке, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама25:20 То есть из северо-западной Месопотамии. и сестре арамея Лавана.

21Исаак молил Господа за жену, потому что она была бесплодна. Господь ответил на его молитву, и его жена Ревекка забеременела. 22Дети стали толкать друг друга в ее утробе, и она сказала:

– За что мне это?25:22 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.

И она пошла спросить Господа. 23Господь сказал ей:

– Два племени в чреве твоем,

два народа произойдут из тебя и разделятся;

один будет сильнее другого,

и старший будет служить младшему.

24Когда пришло ей время родить, во чреве ее действительно оказались мальчики-близнецы. 25Первый родился красный, и все его тело было покрыто волосами как ворсистой одеждой; поэтому его назвали Исав25:25 Здесь это имя соотносится с Сеиром, землей, где позже жили потомки Исава; по звучанию «Сеир» напоминает еврейское слово «волосатый».. 26Потом появился его брат, держась рукой за пятку Исава; поэтому он был назван Иаков25:26 Здесь это имя наделяется значением «он держится за пятку» (образное выражение, означавшее «он обманывает»).. Исааку было шестьдесят лет, когда Ревекка родила их.

Исав продает свое первородство

27Мальчики выросли: Исав был искусный охотник, человек полей, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров. 28Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.

29Однажды, когда Иаков готовил похлебку, Исав вернулся с поля очень голодный. 30Он сказал Иакову:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода! (Вот почему ему также дали имя Эдом25:30 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «красный».).

31Иаков ответил:

– Сперва продай мне твое первородство25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Богу (см. Чис. 3:13)..

32– Я умираю от голода, – сказал Исав. – Какая мне польза в первородстве?

33Иаков сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал свое первородство Иакову.

34Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел.

Так Исав пренебрег своим первородством.