1. Мојсијева 25 NSP – Начало 25 CARSA

1. Мојсијева
Select chapter 25

New Serbian Translation

1. Мојсијева 25:1-34

Остали из Аврахамовог родослова

1Аврахам је узео себи још једну жену; звала се Хетура. 2Она му је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена. 3Јоксан је био отац Саве и Дедана. Деданови потомци су: Асурци, Летушани и Леумљани. 4Мадијанови синови су: Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага. Све су ово Хетурини потомци.

5Аврахам је сву своју имовину оставио Исаку. 6А синовима својих иноча Аврахам је дао дарове, и још за живота их разаслао у источне земље, далеко од свога сина Исака.

Аврахамова смрт и погреб

7Ово су године које је Аврахам доживео: стотину седамдесет пет година. 8Онда је издахнуо и умро у дубокој старости, стар и сит живота, те се придружио својим прецима. 9Сахранили су га његови синови, Исак и Исмаило, у пећини Макпели, на пољани Ефрона Хетита, сина Цохара, што је насупрот Мамрије; 10на пољани коју је Аврахам купио од Хетита. Тамо је сахрањен Аврахам и његова жена Сара. 11После Аврахамове смрти, Бог је благословио његовог сина Исака, који је живео код Вир Лахај Роја.

Исмаилов родослов

12Ово је родослов Исмаила, сина Аврахамовог, кога му је родила Агара Египћанка, Сарина слушкиња.

13Ово су имена Исмаилових синова по редоследу њиховог рођења: његов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 14Мишма, Дума, Маса, 15Хадад, Тема, Јетур, Нафис и Кедма. 16То су синови Исмаилови; дванаест кнезова над дванаест племена. По њима су њихова насеља и таборишта добила име. 17Ово су године које је Исмаило доживео: стотину тридесет седам година. Издахнуо је и умро и био придружен својим прецима. 18Његово потомство се населило од Евиле до Сура, који је насупрот Египту, на путу што води у Асирију. Живели су у непријатељству са свом својом браћом.25,18 Значење реченице на јеврејском није јасно. Ова реченица може да се преведе и живели су насупрот своје браће.

Рођење Јакова и Исава

19Ово је родослов Аврахамовог сина Исака.

Аврахам је, дакле, био Исаков отац. 20Исаку је било четрдесет година кад се оженио Ревеком, ћерком Арамејца Ватуила, из Падан-Арама, а сестром Арамејца Лавана.

21Исак се помолио Господу за своју жену, јер је била нероткиња. Господ му је услишио молитву, те је његова жена Ревека затруднела. 22Међутим, близанци у њеној утроби се тако сударе, да је она узвикнула: „Зашто ми се ово дешава?“ Зато је отишла да упита Господа.

23Господ јој одговори:

„Два су племена у твојој утроби;

два ће се народа разделити

тек што из твог крила изађу.

Један ће народ други надјачати;

старији ће млађему служити.“

24Кад јој је дошло време да роди, испостави се да су два близанца у њеној утроби. 25Први који је изашао био је сав црвен и космат као кожух. Зато су га назвали „Исав“. 26После тога је изашао његов брат држећи руком Исава за пету. Зато су га назвали „Јаков“. Исаку је било шездесет година када су му се они родили.

27Кад су дечаци одрасли, Исав постане врстан ловац, човек пустаре. Јаков је био миран човек који је проводио време у шаторима. 28Исаку је Исав био милији, јер је волео дивљач, а Ревека је више волела Јакова.

29Једном је Јаков кувао вариво. Исав је дошао из пустаре, изнемогао. 30Исав рече Јакову: „Дај да се наједем тог црвеног варива, јер сам изнемогао!“ Зато му је име „Едом“25,30 Едом значи црвен, румен..

31Јаков му рече: „Прво ми уступи твоја првеначка права.“25,31 По ондашњим закону првородства, најстаријем сину је припадао највећи део очевог имања.

32А Исав му одговори: „Ево, само што не умрем; шта ће ми првеначка права!“

33Јаков му одврати: „Најпре ми се закуни.“

Исав се тада заклео и уступио Јакову своја првеначка права.

34Онда је Јаков дао Исаву хлеба и варива од сочива. Исав се најео и напио, па је устао и отишао.

Тако је Исав презрео своја првеначка права.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 25:1-34

Последние годы Ибрахима и его смерть

(1 Лет. 1:32-33)

1Ибрахим взял себе другую жену, которую звали Хеттура. 2Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашшуриты, летушиты и леюмиты. 4Сыновьями Мадиана были Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Все они были потомками Хеттуры.

5Ибрахим оставил всё, что у него было, Исхаку. 6Сыновей наложниц он щедро одарил и ещё при жизни своей отослал их от своего сына Исхака на восток, в восточную землю.

7Всего Ибрахим прожил сто семьдесят пять лет. 8Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошёл к своим предкам. 9Его сыновья Исхак и Исмаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10которое Ибрахим купил у хеттов25:10 Или: «у сыновей Хета».. Там Ибрахим был погребён рядом со своей женой Саррой. 11После смерти Ибрахима Аллах благословил его сына Исхака, который тогда жил возле Беэр-Лахай-Рои.

Потомки Исмаила

(1 Лет. 1:28-31)

12Вот родословие Исмаила, сына Ибрахима, которого служанка Сарры, египтянка Хаджар, родила Ибрахиму; 13и вот имена сыновей Исмаила, перечисленные в порядке их рождения: Навайот – первенец Исмаила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 14Мишма, Дума, Масса, 15Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16Это имена сыновей Исмаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17Всего Исмаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер и отошёл к своим предкам. 18Его потомки поселились в области от Хавилы до Сура, возле границы Египта, на пути к Ассирии. Они жили во вражде со всеми своими братьями25:18 Или: «Они поселились по соседству со всеми своими братьями»..

Сыновья Исхака – Есав и Якуб

19Вот рассказ об Исхаке, сыне Ибрахима. У Ибрахима родился Исхак. 20Исхаку было сорок лет, когда он женился на Рабиге, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама25:20 То есть из северо-западной Месопотамии., сестре арамея Лавана. 21Исхак молил Вечного за жену, потому что она была бесплодна. Вечный ответил на его молитву, и его жена Рабига забеременела. 22Дети стали толкать друг друга в её утробе, и она сказала:

– За что мне это?

И она пошла спросить Вечного. 23И сказал ей Вечный:

– Два племени в чреве твоём,

два народа произойдут из тебя и разделятся;

один будет сильнее другого,

и старший будет служить младшему.

24Когда пришло ей время родить, во чреве её действительно оказались мальчики-близнецы. 25Первый родился красный, и всё его тело было покрыто как бы ворсистой одеждой; поэтому его назвали Есав («волосатый»). 26Потом появился его брат, держась рукой за пятку Есава; поэтому он был назван Якуб («он держится за пятку»)25:26 Он держится за пятку – образное выражение, означавшее «он обманывает».. Исхаку было шестьдесят лет, когда Рабига родила их.

Есав продаёт своё первородство

27Мальчики выросли: Есав был искусный охотник, человек полей, а Якуб был человек тихий, живущий среди шатров. 28Исхак, которому была по вкусу дичь, больше любил Есава, но Рабига больше любила Якуба.

29Однажды, когда Якуб готовил похлёбку, Есав вернулся с поля очень голодный. 30Он сказал Якубу:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода!

(Вот почему ему также дали имя Эдом («красный»).)

31Якуб ответил:

– Сперва продай мне твоё первородство25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Аллаху (см. Чис. 3:13)..

32– Я умираю от голода, – сказал Есав. – Какая мне польза в первородстве?

33Якуб сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся и так продал своё первородство Якубу. 34Тогда Якуб дал Есаву лепёшек и чечевичной похлёбки. Он поел, попил, встал и ушёл. Так Есав пренебрёг своим первородством.