1. Мојсијева 17 NSP – Genesis 17 NIRV

1. Мојсијева
Select chapter 17

New Serbian Translation

1. Мојсијева 17:1-27

Савез и обрезање

1Кад је Авраму било деведесет девет година, указао му се Господ и рекао му: „Ја сам Бог Свемоћни, по мојој вољи живи и буди беспрекоран. 2Савез свој склапам између себе и тебе, и силно ћу те умножити.“

3Аврам паде ничице, а Бог настави да му говори: 4„Ово је мој савез са тобом: постаћеш отац многим народима. 5И нећеш се више звати Аврам, него ће ти ’Аврахам’17,5 Да се истакне разлика између Аврам узвишени отац и Аврахам отац мноштва. бити име, јер сам те учинио оцем многих народа. 6Веома, веома плодним ћу те учинити: од тебе ће потећи народи; и цареви ће од тебе проистећи. 7Савез свој – савез вечни – склапам између себе и тебе и између твог потомства после тебе кроз сва поколења: ја ћу бити Бог теби и твоме потомству после тебе. 8Сву земљу хананску, земљу у којој боравиш као дошљак, дајем у вечни посед теби и твоме потомству после тебе; а ја ћу бити њихов Бог.“

9Још рече Бог Аврахаму: „А ти држи мој савез, ти и твоје потомство после тебе, од поколења до поколења. 10А ово је знак мог савеза између мене и твог потомства после тебе, овако ћете га држати: свако мушко међу вама нека се обрезује. 11Обрезујте окрајак свога тела, и то ће бити знак савеза између мене и вас. 12Свако мушко међу вама, од поколења до поколења, нека се обрезује кад наврши осам дана; и роб, рођен у вашем дому и купљени за новац од странаца који није ваш сродник. 13Да, чак и роб рођен у вашем дому, као и купљен за новац мора се обрезати. То ће бити знак на вашем телу да је мој савез са вама вечни савез. 14А мушкарац који није обрезао окрајак свог тела, нека се истреби из свог народа, такав је прекршио мој савез.“

15Још рече Бог Аврахаму: „А Сарају, своју жену, нећеш више звати Сараја; име ће јој бити ’Сара’. 16Њу ћу благословити; шта више, од ње ћу ти дати сина. Ја ћу је благословити, те ће постати мајка народима, и цареви ће народа од ње потећи.“

17Аврахам паде ничице, па се насмеја и рече у себи: „Може ли се родити син човеку од стотину година? Зар ће Сара у деведесетој родити дете?“ 18Аврахам рече Богу: „Нека само Исмаило живи под твојим окриљем.“

19Бог рече Аврахаму: „Ипак ће ти твоја жена, Сара, родити сина коме ћеш дати име ’Исак’17,19 Име Исак значи он се смеје.. Ја ћу склопити свој савез – вечни савез – с њим и с његовим потомством после њега. 20Услишићу те и за Исмаила. Ево, благословићу га и учинити плодним и веома га умножити. Дванаест кнезова ће потећи од њега, те ћу учинити да од њега нарасте велики народ. 21Али свој ћу савез склопити са Исаком кога ће ти Сара родити идуће године у ово доба.“ 22Кад је Бог завршио разговор са Аврахамом, узнео се од њега.

23Аврахам је затим узео свог сина Исмаила и све робове рођене у његовом дому, као и оне купљене за новац – све мушке у Аврахамовом дому – па их је истог дана обрезао, како му је Бог рекао. 24Аврахаму је било деведесет девет година када је био обрезан. 25Исмаилу је било тринаест година када је био обрезан. 26Аврахам и његов син Исмаило су били обрезани истога дана. 27Са Аврахамом су били обрезани и његови укућани рођени у његовом дому, као и сви они купљени за новац од странаца.

New International Reader’s Version

Genesis 17:1-27

The Covenant of Circumcision

1When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him. He said, “I am the Mighty God. Walk faithfully with me. Live in a way that pleases me. 2I will now act on my covenant between me and you. I will greatly increase the number of your children after you.”

3Abram fell with his face to the ground. God said to him, 4“This is my covenant with you. You will be the father of many nations. 5You will not be called Abram anymore. Your name will be Abraham, because I have made you a father of many nations. 6I will greatly increase the number of your children after you. Nations and kings will come from you. 7I will make my covenant with you last forever. It will be between me and you and your family after you for all time to come. I will be your God. And I will be the God of all your family after you. 8You are now living in Canaan as an outsider. But I will give you the whole land of Canaan. You will own it forever and so will all your family after you. And I will be their God.”

9Then God said to Abraham, “You must keep my covenant. You and your family after you must keep it for all time to come. 10Here is my covenant that you and your family after you must keep. You and every male among you must be circumcised. 11That will be the sign of the covenant between me and you. 12It must be done for all time to come. Every male among you who is eight days old must be circumcised. That includes those who are born into your own family or outside it. It also includes those bought with money from a stranger. 13So any male born into your family or bought with your money must be circumcised. My covenant will last forever. Your body will have the mark of my covenant on it. 14Any male who has not been circumcised will be separated from his people. He has broken my covenant.”

15God also said to Abraham, “Do not continue to call your wife by the name Sarai. Her name will be Sarah. 16I will give her my blessing. You can be sure that I will give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of nations will come from her.”

17Abraham fell with his face to the ground. He laughed and said to himself, “Can a 100-year-old man have a son? Can Sarah have a child at the age of 90?” 18Abraham said to God, “I really wish Ishmael could receive your blessing!”

19Then God said, “Yes, I will bless Ishmael. But your wife Sarah will have a son by you. And you will name him Isaac. I will establish my covenant with him. That covenant will last forever. It will be for Isaac and his family after him. 20I have heard what you said about Ishmael. I will surely bless him. I will make his family very large. He will be the father of 12 rulers. And I will make him into a great nation. 21But I will establish my covenant with Isaac. By this time next year, Sarah will have a son by you.” 22When God had finished speaking with Abraham, God left him.

23On that same day Abraham circumcised his son Ishmael. He also circumcised every male who was born into his family or bought with his money. He did exactly as God had told him. 24Abraham was 99 years old when he was circumcised. 25His son Ishmael was 13. 26Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that same day. 27And every male in Abraham’s household was circumcised along with him. That included those born into his family or bought from a stranger.